Postrzeganie pozazmysłowe

Postrzeganie pozazmysłowe

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie

Postrzeganie pozazmysłowe. Filozofia duchowa zawiera pojęcie wewnętrznego “trzeciego oka”, związanego z szyszynką. Temu “trzeciemu oku” przypisuje się znaczenie w przebudzeniu, a następnie oświeceniu, a także wyższych stanach świadomości i postrzeganiu pozazmysłowym. Uważa się, że szyszynka jako jedyna pojedyncza struktura w mózgu łączy intelekt z ciałem. To „trzecie oko” może zostać aktywowane na częstotliwości świata duchowego, umożliwiając człowiekowi poczucie wszechwiedzy, boskiej euforii i jedności wokół siebie.

Postrzeganie pozazmysłowePostrzeganie pozazmysłowe

Po dostrojeniu do wysokich wibracji medytacją, jogą lub inną metodą ezoteryczną, szyszynka może umożliwić podróż w inne wymiary /podróż astralna/, projekcje kosmologiczne i zdalne oglądanie. Najbardziej zdumiewającym odkryciem jest to, że mózg wytwarza neuroprzekaźnik wzmacniający parapsychologię. Ta neurochemiczna substancja produkowana jest tylko w nocy i rozkłada się na melatoninę i inne substancje związane z doświadczeniami psychicznymi.

Dowiedziono również, że ludzki mózg zawiera magnetyt (tlenek żelaza), który powoduje, że jest on wrażliwy na pola magnetyczne Ziemi. Ptaki i zwierzęta używają magnetytu w mózgach do nawigacji. Magnetyt jest szczególnie skoncentrowany w szyszynce i płatach skroniowych. Człowiek musiałby ponownie rozwinąć to co już posiada w sobie. Tymi zagadnieniami zajmuje się parapsychologia. To nauka o zjawiskach paranormalnych, które generalnie dzielą się na dwa typy: percepcja pozazmysłowa (ESP): parakognitywna, w tym jasnowidzenie, telekineza i prekognicja. Psychokineza, telekineza, czyli parafizyczny: ruch obiektu bez użycia siły fizycznej lub energii.

W odmiennych stanach świadomości (ASC) wzorce świadomego doświadczenia różnią się od zwykłych, a zawartość świadomości nie odzwierciedla w sposób wiarygodny bezpośrednio otaczającego świata.

Jasnowidzenie
To zdolność widzenia rzeczy, które normalnie nie są widoczne. Termin ten jest jednak bardziej ogólnie używany w odniesieniu do jakiejkolwiek formy rozróżniającej informacji, która wykracza poza normalny zakres zmysłów lub percepcji.

Percepcja pozazmysłowa (ESP)
To termin dla wielu powiązanych twierdzeń, takich jak jasnowidzenie (wiedza o zdarzeniach innych niż zmysły), telekineza (wpływanie na zdarzenia inne niż przez ciało) i prekognicja (wiedza zdarzeń przed ich wystąpieniem).

Lewitacja
Unoszenie w powietrze ludzi lub przedmiotów bez widocznych środków fizycznych.

Czytanie w myślach
Bezpośredni mentalny dostęp do myśli w umysłach innych osób.

Wiedza paranormalna
Wśród wiedzy paranormalnej są jasnowidzenie, telepatia i prekognicja, czasami grupowane razem jako “ESP” lub “psi-gamma”. Pojawiają się intrygujące pytania filozoficzne dotyczące zarówno podstawowych spornych koncepcji, jak i charakteru danych parapsychologicznych.

Zjawiska paranormalne
To = percepcja pozazmysłowa = parapsychologia = zjawiska psi. Nadprzyrodzone zdarzenia i rezultaty tych zdarzeń, które są niewytłumaczalne przez zwykłe prawa nauki lub rozumu.

Parapsychologia
Badanie zjawisk paranormalnych.

Proroctwo
Odnosi się do ujawnienia wiedzy najważniejszego rodzaju: woli i intencji transcendentnej siły, w imieniu której prorok ma prawo przemawiać.

Uzdrawianie psychiczne
Uzdrowienie jednej osoby przez drugą za pomocą środków psychicznych, bez użycia jakichkolwiek konwencjonalnych środków leczniczych, takich jak np. leki.

Psychokineza
Ruch obiektów materialnych, czyli oddziaływanie na systemy mechaniczne przy użyciu wyłącznie siły umysłu i woli.

Zdalny podgląd
Widzenie miejsc na odległość za pomocą mocy psychicznych.

Telekinezja
Ruch przedmiotów za pośrednictwem sił paranormalnych lub psychicznych.

Telepatia
Bezpośredni kontakt umysłu z inną osobą, aby można było dzielić się myślami i obrazami.

Postrzeganie pozazmysłowe – Podsumowanie:

To wszystko jest do opanowania i poznania, jeśli zdecydujesz się na drogę rozwoju świadomości. Sposobem do osiągnięcia tych stanów są min. medytacja, która jest istotnym działaniem rozwoju świadomości. Mówi się obecnie, że medytować winni wszyscy, bo zmienia to oblicze nas samych i świata.

PS. Postrzeganie pozazmysłowe to wzbicie się ponad umysł i zmysły. – August Witti

____________________
#PostrzeganiePozazmyslowe