Najtrudniej poznać samego siebie

Prawo przyciągania

Prawo przyciągania

w kwantowo/oświecenie/prawdziwie

Prawo przyciągania. Cała materia świata składa się z energii, która jest w stałym stanie wibracji, wirowania, a oddziałuje na siebie falowo. Nasze myśli i emocje są również energią i falą jednocześnie. Z obserwacji wiemy, że każda częstotliwość energetyczna ma właściwości magnetyczne i jest nieustannie przyciągana lub odpychana przez inne. Zatem jesteśmy w ciągłym stanie tworzenia naszej rzeczywistości, dzięki tym energiom właśnie. Nieustannie pozostajemy w interakcji naszej świadomości z rzeczywistością, poprzez myśl i emocje. Logicznym jest, że gdy skupimy tę energię, poprzez poparcie ją zamiarem i wiarą, możemy zamanifestować, wykreować to co chcemy.

Prawo przyciągania

Prawo przyciągania

Dawniej, gdy człowiek zdany był tylko na siebie. Wykorzystywał świadomość w większym stopniu, bo musiał, i na dodatek miał, sprzyjające warunki. Obecnie życiem ludzkim w dużej mierze kieruje podświadomość, czyli autopilot i zewnętrzny chaos czyli entropia. Podświadomość serwuje nam nieustanne blokady, bo „to niemożliwe”, „tego nie da się zrobić”, „to tak nie działa”, „nic z tego nie będzie”, albo „nie mogę się skupić w tym hałasie”.

Zatem nasza wewnętrzna energia jest nieustannie tłumiona. Ale gdy uświadomimy sobie wartość naszej świadomości i intuicji, odblokujemy ją poprzez ćwiczenia umysłu. Uwolnimy tą energię poprzez wiarę w siebie i powzięty zamiar. To wyzwolimy tą naszą energię kreacji spod okowów schematów i programów podświadomości, spod okowów rzeczywistości.

Wiara jest kluczem do kreacji rzeczywistości. Nie wiara w Boga lub religia, ale wiara w siebie i wiara w swoje możliwości. Gdy w coś nie wierzysz, twoje emocje i podświadomość również nie wierzą, przez co twoje nieuświadomione błędne wierzenia, programy, schematy zakładają, że coś jest niemożliwe. To wszystko do kupy przykrywa twoje świadome myśli i niweczy zamiar. Nasze przekonania, głównie te negatywne, powodują reakcje emocjonalne, która dają obraz przeciwny do zamierzonego, a to sprawia, że ​​manifestacja jest trudna bądź niemożliwa do osiągnięcia.

Kreację należy zacząć od tego w co wierzymy, aby uzyskać dowód na to, że manifestacja kreacji jest możliwa. Taki dowód jest przeznaczony dla nas samych i pozwoli nam, a raczej naszym myślom i emocjom zarezonować z zamiarem, a nie stale pozostawać w dysonansie. Wszystkie nasze działania są strategiami mającymi na celu najlepsze dopasowanie się do naszych wartości, a te nieuświadomione prowadzą nas na manowce. Kto nie złożył czczych obietnic noworocznych lub postanowień bez pokrycia? Dlaczego? Brak wiary, tym samy zły stosunek do …

Sztuka kreacji i manifestacji polega na zmianie naszej percepcji. Musimy stworzyć sobie zależności, dostrzec plusy postanowień i zamiarów, a następnie powiązać to wszystko z korzyścią i wartością jaką to niesie dla nas samych. Osiągniemy to oczyszczając swój umysł, np. medytacją. Jeśli nasza uwaga zostanie rozproszona, nasza manifestacja również się rozproszy. Obecność, uważność i koncentracja są tutaj kluczowe, ale najistotniejsze jest tutaj pole serca. Serce wytwarza pole elektromagnetyczne około 60 razy większe niż fale mózgowe, zatem jest to nasza potężna siła stwórcza.

W polu serca osiągamy harmonię, spokój, a przede wszystkim pozytywne myślenie i jasność tych myśli. To wtedy kreujemy i wówczas manifestacja jest możliwa. Prawo przyciągania działa na wszystko, bez wyjątku. Wszelkie emocje, myśli, wizje wypływające z podświadomości, spowolnią lub uniemożliwią proces kreacji i samą manifestację. Ale gdy osiągniesz harmonię wewnętrzną, oczyścisz umysł, poweźmiesz zamiar i w niego uwierzysz, to wówczas dzieje się zupełnie inna rzecz niż zazwyczaj. Wówczas kreujesz, przyciągasz, wzmacniasz manifestację i pozwalasz jej zaistnieć.

PS. Gdyby każdy zobaczył w jednej chwili swoje myśli, schematy, programy, wszystko to co nim kieruje – złapałby się za głowę z niedorzeczności tych myśli.

_____________
#PrawoPrzyciągania

najnowsze z kwantowo

Zmiana rzeczywistości

Zmiana rzeczywistości. Każdy kreuje własne życie. Wielu robi to już świadomie, ale

Kształtuj swoją wyobraźnię

Kształtuj swoją wyobraźnię. Wyobraźnia to najlepsza część człowieczeństwa. Nie ma na świecie
Translate »
idź do góry