Najtrudniej poznać samego siebie

Prosta instrukcja obsługi

Prosta instrukcja obsługi

w kwantowo/prawdziwie/zdrowotnie

Prosta instrukcja obsługi. Słyszałeś już o obudzonych? Wiesz na czym to polega? Wokół nas istnieje wiele tzw. światów. Z pewnością już tego doświadczyłeś, że oprócz zwykłej, codziennej, fizycznej rzeczywistości istnieje inny świat, świat „duchowy”, w którym nie ma ciała, jest natomiast życiowa energia. Materialne rzeczy otaczającego świata mają energetyczne, witalne, duchowe komponenty, na które nasza cywilizacja dawno już zamknęła oczy i nie chce ich dostrzec. Obudzeni mają oczy szeroko otwarte, widzą więcej lub przeczuwają, przez co mogą widzieć rzeczy niedostrzegalne zmysłami, ale wyczuwalne „sercem”, intuicją, podświadomością, pozazmysłowo. Chcesz się obudzić?

Prosta instrukcja obsługi

Prosta instrukcja obsługi

Znana jest już od wieków, chociaż z czasem przeszła olbrzymie przeobrażenie. To co my, ludzie, zwykliśmy nazywać pierwiastkiem boskim, jest tak naprawdę otaczającą nas energią. Aby ją pojąć nie trzeba fakultetów, wystarczy intuicja i „otwartość serca”. Serce to w tym wypadku nie organ, ale emocje, podświadomość, to czego tak naprawdę każdy z nas pragnie, wielu do tego dąży i chce zrozumieć. Niestety tego zrozumieć się nie da. To wszystko to jest WIARA.

Nie wiara w Boga lub bożków, nie religia, nawet nie wiara w wyobrażenia. Po prostu wiara, w siebie, w moc sprawczą, w prostotę, w oczywistość, w miłość. Kto z nas umie kierować się miłością? Byty zamknięte na miłość i tym samym na wiarę w swoją moc są pozbawione przyjemności zrozumienia. Niestety też są tak jakby zawieszone. Żyją, a owszem, ale ułudą i schematami, które już dawno straciły swój sens.

Prosta instrukcja obsługi – Rozważania:

Przedstawione tutaj dziesięć przykazań świadczy o tym, że przemyślenia tej natury były zawsze dążnością człowieka, chociaż zostały, jak większość ważkich przemyśleń, zmanipulowane, przetrawione i wyplute w formie korzystnej dla danej religii, myśli i widzenia świata. Ta umiejętność człowieka do przekłamywania, towarzyszy nam od początku świata i jest powodowana chęcią władzy i panowania. Jakby to właśnie było celem istnienia, a nie jest, ponieważ wszyscy kiedyś umrzemy, nasza cielesność zniknie i pozostanie duchowość, czysta świadomość, idealny świat prawdy…

 1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
  To pierwsze z przykazań obejmuje wiarę, nadzieję i miłość – czyli podstawę pojmowania rzeczywistości. Bóg jako uosobienie dobroci, łaskawości, miłości i potęgi, jest tu niczym innym jak naszym Idolem, tym do czego dążymy, ale też nami samymi, nami idealnymi, nami energetycznymi. Kto mówi o Bogu, mówi w istocie, wieczności, niezmiennym tabu, kochającym, wiernym, doskonale sprawiedliwym. Można tutaj dopisać wiele określeń. Wynika stąd, że powinniśmy bezwzględnie przyjmować Jego słowa, całkowicie Mu wierzyć i ufać. On jest wszechmocny, łaskawy i czyniący dobro. Jestem kim jestem! A słowo stało się ciałem. Istota rzeczy to Bóg, ale Bóg to też czysta świadomość, a czysta świadomość to my sami połączeni mentalnie i energetycznie z innymi.
 2. NIE BĘDZIESZ BRAŁ IMIENIA PANA BOGA SWEGO NADAREMNIE.
  To drugie przykazanie nakazuje szanować imię Pańskie /JAhwe/, nas samych, wszystkich lub wszystko. Religijność w tym wypadku to miłość, dobroć, obecność, pokora wobec świata, ale też zjednoczenie, pojednanie. Nie ma tu nic nielogicznego, nieoczywistego i wymyślonego. To nasze najskrytsze, często nieuświadomione pragnienia.
 3. PAMIĘTAJ, ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ.
  Dzień święty to pojęcie abstrakcyjne. Nie jak mówi KK – niedziela i dni świąteczne. Nie oznacza to, że w tych dniach nie można świętować. Można i trzeba. Świętowanie zaś to „bezmyślność”, zagłębienie się w sobie, mantrowanie, obcowanie z czystą świadomością. Człowiek, istota, powinien zawsze znaleźć czas dla siebie, dla własnej kontemplacji, dla pogłębiania miłości i zrozumienia.
 4. CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ.
  Czwarte przykazanie wyraźnie mówi o czci dla naszych rodziców, ale też przodków i rodziny. W aspekcie współczesnej wiedzy, że każda komórka zawiera pełną informację o przeszłości, od zarania dziejów i nasze jestestwo ściśle wiąże się z przeszłymi pokoleniami, ale także zawiera informacje o teraźniejszej chwili /tu i teraz/, a także chwilach przyszłych. W tym aspekcie koniecznym jest zrozumienie potrzeby szacunku.
 5. NIE ZABIJAJ.
  Nie tyczy się to tylko życia ludzkiego. Ogarnia wszystkie znane i nieznane nam byty, zwierzęta, owady, rośliny, wszystko wokół nas. My sami chcąc żyć, musimy dbać o innych, tak aby nas samych nie spotkał los unicestwienia z cudzej ręki.
 6. NIE CUDZOŁÓŻ.
  Celem życia jest prokreacja i wychowanie potomstwa. To proces twórczy, zatem należy się mu szacunek i opieka. Ot cała prawda.
 7. NIE KRADNIJ.
  Każdy z nas tworzy rzeczywistość na swój sposób. To co stworzy, osiągnie, zbuduje należy do niego. On sam może się dzielić swoimi osiągnięciami, ale nikt z nas nie ma prawa mu tego odbierać, używać, posiadać. Na tym polega sprawiedliwość, miłość, poszanowanie.
 8. NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA PRZECIW BLIŹNIEMU SWEMU.
  Ósme przykazanie zabrania fałszowania prawdy w relacjach z drugim człowiekiem, ponieważ nikt sam nie chciałby usłyszeć o sobie kłamstw. Wykroczenia przeciw prawdzie są odstępstwem od prawości moralnej, od rzeczywistości, przez co ranią innych i budują schematy nie do przyjęcia w otaczającym energetycznym świecie. Równowaga, prawość, prawda, sprawiedliwość to pojęcia budujące życie i istnienie. Kłamstwo je niszczy.
 9. NIE POŻĄDAJ ŻONY BLIŹNIEGO SWEGO.
  Żona, mąż to uosobienie miłości, czyli podstawy istnienia. Pożądanie, pożądliwość i pycha, niszczą miłość, zatem działa destrukcyjnie.
 10. ANI ŻADNEJ RZECZY, KTÓRA JEGO JEST.
  To samo tyczy pozostałych.

Prosta instrukcja obsługi – Podsumowanie:

Patrzenie na sprawy etyczne i moralne w szerszy sposób pozwala je przyswoić i zrozumieć. Nikt nie chce wobec swojej osoby nieposzanowania, nierównego traktowania, prześladowania, braku szacunku, niedoceniania, nienawiści, agresji, pożądania własności, kradzieży, utraty życia. Zatem skoro nie chcesz, to też nie rób drugiemu. A, że wszystko składa się z tych samych atomów, to jaka jest różnica między psem, ptakiem, drzewem, kwiatem i człowiekiem? Bo co bo mówimy i myślimy? A skąd wiemy, że zwierzęta, rośliny i wszystko co nas otacza nie myśli i nie mówi? Jeżeli czegoś nie rozumiesz, nie pojmujesz, nie oznacza, że nie istnieje.

PS. Miłość jest naj­wyższym sen­sem istnienia.

________
#Istnienie

najnowsze z kwantowo

Zmiana rzeczywistości

Zmiana rzeczywistości. Każdy kreuje własne życie. Wielu robi to już świadomie, ale

Kształtuj swoją wyobraźnię

Kształtuj swoją wyobraźnię. Wyobraźnia to najlepsza część człowieczeństwa. Nie ma na świecie
Translate »
idź do góry