Najtrudniej poznać samego siebie

Przebudzenie w 10 krokach

Przebudzenie w 10 krokach

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie

Przebudzenie w 10 krokach. Kurs Cudów to książka autorstwa Helen Schucman, od którego autorka się odżegnuje, stawiając na autorstwo Chrystusa. Cokolwiek by na ten temat nie myśleć, jest to niezwykłe narzędzie duchowej przemiany i praktyki przebaczenia. Książka ta zmienia nasz ludki paradygmat, przekształcając nasze myślenie i postrzeganie, prowadząc do doświadczenia pokoju. To trening umysłu, którego praktyka prowadzi do porzucania wszelkich koncepcji i fałszywych przekonań. Kurs Cudów mówi wyraźnie, że w rzeczywistości istnieje tylko jedna jaźń, jedno życie, jedna rzeczywistość i nie ma czegoś takiego, jak oddzielenie.

Przebudzenie w 10 krokach

Przebudzenie w 10 krokach

Wszelkie formy oddzielenia, które postrzegamy, nie są wytworem Boga /Świadomości/, lecz naszego własnego umysłu, który znajduje się w iluzji oddzielenia. Gdy nie chcesz dłużej śnić i trwać w iluzji, wystarczy że poprosisz o pomoc i cała pomoc zostaje ci dana. Zaczynasz wówczas widzieć prawdziwy świat pełen przebaczenia i miłości.

Odkrywasz wówczas, że nie jesteś ciałem, lecz czystą, doskonałą, wieczną świadomością stworzoną przez doskonałego Stwórcę/Boga/Świadomość. Dostrzegasz też wszechobecną miłość, która nie ma ani przeciwieństwa, ani też innej postawy. \

Przebudzenie polega na budzeniu umysłu i skonfrontowaniu się ze wszystkim, w co wierzy umysł, aby go po prostu uwolnić. Dostrzegamy wówczas prawdę o tym, kim jesteśmy i odkrywamy szczęście.

Przebudzenie w 10 krokach – Praktyki duchowe:

 1. Wolontariat
  Przebudzenie świadomości jest dobrowolne i nieprzymuszone. Opiera się na przebudzonych ochotnikach, którzy są wolontariuszami świadomości, szerząc miłość i pokój. Korzyścią są tu odczucia duchowe, zmiana paradygmatu i zmiany jakości życia.
 2. Non-profit
  Przebudzenie jest non-profit. Celem jest doświadczanie wewnętrznego pokoju poprzez przebaczenie. Teraźniejszość jest tu istotą, dlatego człowiek świadomy nie jest zainteresowany przeszłością ani przyszłością.
 3. Intuicja
  Przebudzenie pobudza intuicyjnego wewnętrznego przewodnika, czyli naszą intuicję. Nasze samopoczucie jest wskaźnikiem pozwalającym dostrzec to, co pomaga, a pokój i spokój jest nagrodą.
 4. Boska Opatrzność
  Przebudzony umysł pielęgnuje świadomość. Zaufanie, to ważna jej część. Gdy mamy zaufanie do boskiej świadomości, wówczas świadomość odpowiada na każdy problem pojawiający się w percepcji.
 5. Brak osądu
  Każde porównanie, ocena, opinia i założenie, ustępuje intuicji i jest przyczynkiem dla naszego wewnętrznego konfliktu. Jedyną wskazówką jaka powinieneś dostrzegać są wskazówki wewnętrzne, intuicyjne. Rezultatem wsłuchania się w intuicję jest zawsze pokój, miłość, szczęście, wolność i radość. Nie ma alternatywy dla zaufania do wewnętrznego przewodnictwa i prowadzenia życia w uczciwości, braku osądu, prawdy i harmonii.
 6. Hojność
  Dawać znaczy też otrzymywać. Boskie, świadome prawo miłości głosi „za darmo otrzymałeś, za darmo oddaj”. Hojność jest postawą życiową, która rozszerza miłość, bo miłość nie zna braku, niedostatku ani biedy. Miłość to obfity stan umysłu.
 7. Brak myśli
  Przebudzenie świadomości to doświadczenie zjednoczenia. Nie ma podstaw do żadnych prywatnych chronionych, bądź ukrywanych myśli. Wszystko jest otwarte w świetle prawdy. Miłość, która jest celem samym w sobie, nie ma nic do ukrycia i działa jawnie. Zatem myśli na ogół oceniające i opisujące nie są w świetle miłości potrzebne.
 8. Brak przywiązania
  Przebudzenie świadomości to całkowita odpowiedzialności za stan kochającego umysłu. Miłość zaś nie zna granic, nie ma też żadnych ograniczeń w tym przywiązania.
 9. Brak kontroli
  Świadomość uzmysławia nam, że nasza kontrola nad światem to fikcja. Gdy stajemy się uważnym obserwatorem, jednoczymy się ze wszystkim i dostrzegamy, że takie rzeczy jak wydarzenia, sprawy, życie, świat są idealne, dokładnie takie, jakie są. Nie ma potrzeby nic kontrolować, bo jest jakie jest i jest doskonałe.
 10. Spokój
  Przebudzenie świadomości to doświadczenie, które wykracza poza wszelkie konkretne pojęcia. A boska cisza po prostu jest.

Przebudzenie w 10 krokach – Podsumowanie:

Co teraz robić? Opróżniać swój umysł ze wszystkiego, co uważamy za prawdę, fałsz, dobro, zło, z każdej pojedynczej myśli, idei, wiary. Dlaczego tak? Gdyż to, co wiemy, jest już nieaktualne, za czym nieprawdziwe. A aktualizację musimy wykonać samodzielnie odczuwając intuicyjnie, poszukując, dowiadując się, czytając, rozmyślając – wszelkimi sposobami i na nowo, bo świat się zmienia. Na naszych oczach.

PS. Pracując beztrosko w ciszy, na świeżym powietrzu – rozważam siebie niczym pustelnik w promieniach słońca. – August Witti

___________
#Przebudzenie

najnowsze z prawdziwie

Czym jest wiara?

Czym jest wiara?

Czym jest wiara? To poważne rozważania, biorąc pod uwagę, że wiara ma

Indolencja umysłowa

Indolencja umysłowa. To co piszę jest smutne i przykre, ale cierpimy na
Czym jest lojalność?

Czym jest lojalność?

Czym jest lojalność? Pisałem już czym jest świadomość. Jest ona szlachetnością, która
Translate »
idź do góry