Najtrudniej poznać samego siebie

Przeprogramuj swoje DNA

Przeprogramuj swoje DNA

w kwantowo/oświecenie/prawdziwie

Przeprogramuj swoje DNA. DNA to nasz biologiczny internet. Obecnie jasnowidzenie, intuicja, uzdrawianie, samoleczenie, techniki afirmacji, aura, wpływ umysłu na pogodę i wszystko inne, nie są w puli cudów, ale zostały już zbadane i wytłumaczone. Dowiedziono także, że to słowa mają wpływ na DNA i są w stanie je przeprogramować /naprawić/.

Przeprogramuj swoje DNA

Przeprogramuj swoje DNA

Podobnie jak z mózgiem, który używany jest cząstkowo, także z naszego DNA korzystamy tylko w 10% /do budowania białek/. Pozostała część /90%/ to „śmieciowe DNA” – tak przynajmniej dotąd uważali naukowcy. Ale natura głupia nie jest! Otóż te 90% DNA jest odpowiedzialne za budowę naszego ciała, ale też za komunikację i przechowywanie danych. Zaś kod genetyczny, podlega tym samym zasadom, co wszystkie ludzkie języki. Odkryto także, że alkaliny DNA są w zgodzie z gramatyką i regułami języka.

Co to oznacza? Oznacza to, że do modyfikacji DNA, a tym samym wszystkiego w naszym indywidualnym świecie, można użyć słów i zdań ludzkiego języka. To bardzo istotna informacja. Daje nam ona narzędzia w pracy nad świadomością, jasnowidzeniem, intuicją, uzdrawianiem, samoleczeniem, technikami afirmacji, aurą, wpływu umysłu na pogodę, etc. To wiele, albo wszystko zmienia, w zależności jak dokładnie zrozumiemy to co zostało zbadane. Ale i od tysiącleci było i jest dostępne świadomym, oświeconym ludziom.

To odkrycie właściwie wyjaśnia nam, dlaczego afirmacje, trening autogenny, hipnoza i inne świadome techniki mają tak silny wpływ na ludzi i ich ciała. Nasze DNA reaguje na nasz język i słowa. To co nauka wie od dzisiaj, nauczyciele ezoteryczni i duchowi wiedzą od zawsze. Rozwinięta świadomość to bezawaryjna komunikacja ze wszystkim. Bardzo istotna jest tu częstotliwość drgań strun głosowych. Każdy z nas musi pracować nad wewnętrznymi procesami i dojrzałością sam, aby poprzez to nawiązać świadomą komunikację ze swoim DNA. Dzięki wzrastającej świadomość, każdy może się uzdrowić własnym głosem.

Rosyjscy naukowcy, bo oni w tych kwestiach przodują, odkryli również, że ludzkie DNA może powodować zakłócenia w próżni. Tworząc namagnesowane tunele czasoprzestrzenne! Są to połączenia pomiędzy całkowicie różnymi obszarami wszechświata. Przez nie  informacje mogą być przekazywane poza przestrzenią i czasem. Nasze DNA przyciąga te informacje i przekazuje je naszej świadomości w stanie relaksu, pokoju i spokoju. Stres i zmartwienia, czyli niskie emocje zapobiegają tej komunikacji. Dlatego tak wielu z nas ludzi nie ma o tym zielonego pojęcia.

W naturze zaś hiperłącze komunikacyjne nie należy do zjawisk unikalnych. Ptaki i owady posługują się nim na co dzień. W człowieku hiper-komunikacja spotykana jest, gdy człowiek, poprzez rozwój świadomości, uzyskuje dostęp do informacji spoza własnej wiedzy. Często to zjawisko nazywamy inspiracją lub intuicją. Obecnie, gdy świadomość ludzka wzrasta, możemy stworzyć nową formę świadomości grupowej. A dzięki niej uzyskać dostęp do wszelkich informacji za pośrednictwem naszego DNA. To już nie jest mrzonka, to fakt. Rodzi się nowe pokolenie, „Dzieci Indygo”, ale też „Dzieci autystyczne”. Te ostatnie uważa są coraz częściej za nową milczącą cywilizację.

Przeprogramuj swoje DNA – Podsumowanie:

Co te zmiany dają ludzkości? Ludzkość, gdy rozwinie świadomość grupową, nie będzie mieć problemów środowiskowych, energetycznych i zdrowotnych. Poprzez moc umysłu i świadomość grupową, nastąpi zjednoczenie cywilizacji oraz pełna kontrola energetyczna naszej planety. Znikną katastrofy naturalne i wszystko co uważamy za okropne, a zarazem jest naturalne. Uporządkowana świadomość grupowa tworzy niejako z automatu ład w całym swoim otoczeniu i stwarza humanitarną świadomość całej ludzkości.

PS. Rób to, co ci podpowiada intuicja – rozwijaj swoją świadomość!

najnowsze z kwantowo

Duchowość kwantowości

Duchowość kwantowości. Odkrycie fizyki kwantowej na nowo zdefiniowało sposób, w jaki postrzegamy

Proste prawo przyciągania

Proste prawo przyciągania. O prawie przyciągania pisałem już wielokrotnie na DZIENNIKU WAREZA.
Świadomość jest magiczna

Świadomość jest magiczna

Świadomość jest magiczna. Abstrahując od relacji ciało-umysł, zwyczajność-niezwykłość, rozum-doświadczenie, a także materia-duch,
Translate »
idź do góry