Przykazania Jezusa Chrystusa

Przykazania Jezusa Chrystusa

w filozoficznie/oświecenie/prawdziwie

Przykazania Jezusa Chrystusa. Często w rozmowach przytaczam słowa i przekaz /przykazania/ Jezusa Chrystusa, bo jest moim mistrzem. Po prostu nie za dobrze znam słowa innych mistrzów, bo wychowałem się w wierze katolickiej. Świadomość zawiodła mnie jednak dalej, poza wszelkie religie i religijne postrzeganie świata. Jednak Jezus Chrystus nadal pozostaje moim mistrzem, a jego bezwarunkowa miłość jest moim celem życia.

Przykazania Jezusa Chrystusa

Przykazania Jezusa Chrystusa

Wielu „pobożnych” i „religijnych” ludzi w ogóle nie wie co Chrystus mówił. Nie rozróżniają przykazań, tym bardziej, że tak w istocie nikt ich nie zbiera do kupy i bacznie nie słucha, poza jezuitami. A ci i tak na swoją modłę.

Otóż w Ewangelii według Jana czytamy słowa Jezusa: „Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej. Tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości” (J 15,10).

O jakich przykazaniach Jezusa jest tu mowa? W Ewangeliach mamy ich dość dużo i nie jest to dekalog. To coś więcej niż zwykłe prawo. Przykazania Jezusa nie należą do Prawa Mojżeszowego, lecz do doskonałego prawa wolności i miłości. Do prawa Bożego.

Przykazania Jezusa Chrystusa:

„Nawracajcie się” (Mt 4,17)
Nawrócenie (od gr. ἐπιστρέφω, epistrefo – zawracać) – przemiana duchowa, przyjęcie jakiegoś systemu wartości, poglądów i zasad. Obudzenie, świadomość.

„pójdźcie za mną” (Mt 4,19)
Podążajcie gdzie podążam – ku miłości, świadomości, wierze i oświeceniu, które pokojem się objawia.

„niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.” (Mt 5,16)
miłość jest światłem, świadomość dąży do miłości, do spokoju i pokoju. Ludzie kochający jaśnieją, żyją w prawdzie i pokoju, zatem warto iść tą drogą. To droga zdrowia, dobrostanu, szczęścia i pokoju, poprzez miłość właśnie. Tego warto się uczyć dla siebie.

„Nie stawiajcie oporu złemu, lecz zło dobrem zwyciężajcie,” (Mt 5,39-41)
Wszelkie stawianie oporu jest bezsensowne, gdy wówczas nie ma w nas wiary, miłości i pokoju. Gdy zaś one są – oporu brak. Brak też konfliktów. Jest spokój i pokój.

„dajcie temu, kto prosi,” (Mt 5,42)
Literalnie i dodatkowo „potrzebuje do życia”. Ale też „Proście a będzie wam dane”. Dobroczynność i filantropia to natura człowieka.

„miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują.” (Mt 5, 44-47)
Miłość bezwarunkowa to miłość bezwarunkowa, a nie wybierana. Traktuj innych jak dzieci – ze zrozumieniem, z dokładnym wyjaśnieniem, z miłością i czułością – zobaczysz co będzie 🙂 .

„Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli,” (Mt 6,1-4)
Skoro wszyscy jesteśmy wszystkim i wymieszani jesteśmy tysiące razy. To populizm, obłuda i kłamstwa nie są w cenie, tym bardziej, że wracają. „Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.”, „Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz.”, „Nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe.”

„a modląc się, nie bądźcie gadatliwi” (Mt 6,7-13)
Z tą gadatliwością jest pewien zonk. Język to narzędzie ego, gdyż w większości ono je wykorzystuje. To również konfabulacje, nieświadome kreacje i wszystko to co nam szkodzi. Medytacja i modlitwa musi być świadoma, aby była wyrazem wiary w Boga, Świadomość, Orgon, Eter.

i dalej…

i kiedy pościcie, nie bądźcie posępni (Mt 6,16-18).
Wiadomym jest, że naturą człowieka jest działanie i dążność. Post to wstrzemięźliwość, która nie wymaga posępności. Gromki śmiech to świadomość w najczystszej postaci.

„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam,” (Mt 7,7-11)
To ni mniej ni więcej, jak „Kto szuka, nie błądzi”, „Koniec języka za przewodnika”. To zachęta do rozwoju, nauki i poszukiwań, bo tym jest życie.

„nie martwcie się o siebie (Mt 6,25-34), nie sądźcie,” (Mt 7,1-5)
„Miej wiarę w siebie.”, „Nie osądzaj, nie chcąc być osądzanym.”. Każdy człowiek jest omylny, bo nie widzi całości rzeczy i istoty, zatem jego ocena jest zbędną, a zarazem mylną. Nie ma prawdy obiektywnej, zaś subiektywnych opinii jest od groma. Często prowadzą do nieporozumień, agresji, wojny, a przecież chcemy żyć spokojnie i w pokoju.

„nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi,” (Mt 6,19-21)
Dobra doczesne to ułuda i fikcja biorąc chociażby długość życia pod uwagę. Przyroda i ziemia daje nam wszystko co potrzebujemy i nie ma powodu tego odrzucać, ale trzeba zrozumieć i pojąć. „Człowiek jest istotą marną, tak jak jego posiadanie.”,  „Ziemi nikt nie posiądzie.”

„wszystko co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie.” (Mt 7,12)
Czując świadomie jedność ze wszystkim, nie możesz się alienować. Nie możesz też krzywdzić, bo sam siebie krzywdzisz. A poza tym „przyjaciół poznaje się w biedzie”.

„Czuwajcie,” (Mk 13,33)
Bądźcie świadomi, uważni, tu i teraz.

„nie bójcie się” (Łk 12,32)
Strach to niska emocja, nie mająca nic wspólnego z miłością. To narzędzie systemów i religii, które to strachem regulują swoje wymysły wbrew człowiekowi. Ale też strach to nasze uczucie. Emocja, którą możemy zmienić, odrzucić, nie wierząc tym myślom.

„wchodźcie przez ciasną bramę,” (Mt 7,13-14)
Bóg objawił się w kwantowej szczelinie, ale też oznacza to, że każdy jest istotny w swoim podążaniu do świadomości /boga/. Ciasna brama, zamknięte drzwi, to nasze ograniczenia i leki, które mimo iż są musimy przejść ku świadomości.

„nie zajmujcie pierwszego miejsca”, (Łk 14,8)
„Gdzie wszyscy są wszystkim, nie ma wybranych.”, „Pycha kroczy przed upadkiem”. „Nie wywyższaj się.”, „Na pierwszym miejscu jest życie poprzez świadomość siebie”.

„strzeżcie się fałszywych proroków”, (Mt 7,15-29)
To akurat jest jasne, ale mało zrozumiane. Gdzie nie ma miłości, nie ma też świadomości. Bo miłość dana jest każdemu i każdy może też ją wskrzesić. Patrząc zaś sercem wiesz co dobre, co złe. Wie to również twoje ciało, którego gdybyś słuchał, żyłbyś w raju.

„….i wszelkiej chciwości”, (Łk 12,15)
Jak powyżej. Chciwość prowadzi do krzywdy i niepokoju. Ale czy tego pragniesz? Nie wolał byś pokoju i spokoju?

Podsumowanie – Przykazania Jezusa Chrystusa:

W skrócie to bądźcie miłosierni, przebaczajcie sobie nawzajem, kochajcie się, bo jesteście jednością /dziećmi bożymi/. Każde przykazanie Prawa Wolności Chrystusowej nie jest nakazem, lecz zachętą, radą. „Bądźcie doskonali jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.” (Mt 5,48)

W ten sposób zaprasza nas, nie nakazuje, byśmy do tej doskonałości dążyli. Bóg nigdy nie nakazywał, byśmy Go kochali. Miłość nie jest z nakazu, z lęku np. przed potępieniem. Nie da się autentycznie kochać tylko dlatego, że ktoś nam kazał.

Jezus dał nam dowód swojej miłości. Poświęcił wszystko, łącznie z życiem. Tym samym zaprasza nas do miłości i poświęceń w imię zasad, dobra, świadomości i świata. Bo miłość polega na doświadczeniu miłości. Nie na egoizmie i sobiepaństwie, a na świadomej wspólnocie ze wszystkim, zrozumieniu, wspomożeniu, miłości, spokojowi i pokojowi. Wówczas osiągniemy wszystko, kto co sobie pragnie.

PS. Człowiek jest naczyniem miłości. – August Witti

______
#Milosc

Zródło: https://jezuici.pl/2017/05/przykazania-jezusa/ – Pobrane dnia: 10.052019