Reinkarnacja duszy

Reinkarnacja duszy

w różne

Reinkarnacja duszy. Wielokrotnie słyszeliśmy o reinkarnacji. Wrodzony sceptycyzm nie pozwala nam weń wierzyć, ale za to rozwój świadomości zbliża nas do przyjęcia prawdziwości tej idei. Otóż stwierdzając w sobie związek z Uniwersum, czyli świadomością, dostrzegamy także prawdziwość idei reinkarnacji. I bynajmniej nie jest to przypadkowe, gdyż życie to gra, film z pewnym określonym scenariuszem, w którym stajemy się świadomością Uniwersum, która doświadcza, żyjąc. Ale to doświadczenie jest niejako określone. Musimy przejść pewne fragmenty, problemy, niepowodzenia, a tym samym emocje, aby doświadczyć.

Reinkarnacja duszyReinkarnacja duszy

A jak to w życiu, każda nieodrobiona lekcja, aby dała spodziewany efekt, musi być odrobiona. Na całym świecie obserwujemy ludzi, głównie dzieci, które zgłaszają, że mają wspomnienia z poprzedniego życia. Najbardziej znanym dowodem reinkarnacji w postaci ludzkiej jest Dalajlama. Okazuje się, że ci ludzie mają zachowania związane z poprzednim życiem. Są to fobie, filie i przywiązania, zdają się rozpoznawać ludzi i miejsca z poprzedniego życia. Idea reinkarnacji przyczynia się do zrozumienia człowieka, jego umiejętności, anomalii, tożsamości płciowej i wad wrodzonych.

Pojawił się też termin „stara dusza”, a ludzie tak nazywani jako dzieci często doświadczają terroru psychicznego i problemów emocjonalnych jako dorośli. Zupełnie nie interesuje ich majątek materialny. Skupiają się na rzeczach niematerialnych, takich jak wiedza, współczucie, miłość i pokój. Stara dusza skupia się na znaczących połączeniach międzyludzkich. Grupa przyjaciół takich ludzi obejmuje osoby w różnym wieku, z różnym pochodzeniem i doświadczeniami życiowymi.

Kolejną cechą tych ludzi jest bardzo silna intuicja. To sprawia, że znalezienie wspólnej płaszczyzny z innymi jest bardzo trudne. Stare dusze spędzają dużo czasu w samotności. Poświęcają czas na twórcze poszukiwania, marzenia i kontemplacje. Człowiek ze starą duszą ma dużą empatię, czyli umiejętność rozważenia doświadczeń innych i odczuwania tego, co oni czują. Większa wrażliwość sprawia, że konflikty są trudniejsze.

Reinkarnacja duszy – Podsumowanie:

Stare dusze skupiają się na myśleniu całościowym, a nie na drobnych szczegółach. Wiedzą, że nie mogą zmienić świata w pojedynkę, więc skupiają się na wprowadzaniu ulepszeń tam, gdzie można. Pragnienie czynienia dobra jest wszechogarniające. Stare dusze mają tendencję do wychwytywania głębszych niuansów ludzkiego zachowania i postrzegania rzeczy na różne sposoby. A to z kolei uważane jest za ewolucyjną strategię przetrwania.

PS. Żyjmy tak, abyśmy pragnęli żyć ponownie – August Witti

___________
#Reinkarnacja

Tags: