Najtrudniej poznać samego siebie

Rząd, system, kościół

Rząd, system, kościół

w filozoficznie/prawdziwie/topowo

Rząd, system, kościół. Coraz mniej chętnie piszę o polityce, bo i nie ma o czym pisać. To, co widzimy i słyszymy, ten cały bałwochwalczy system wokół nas, to jakaś paranoja i schizoidalna rzeczywistość. To odczłowieczenie, zniewolenie, żerowanie na naiwności, przy jednoczesnej dehumanizacji życia, jest dla mnie tworem zgoła o tyleż abstrakcyjnym, co zaskakującym swoją popularnością. Prawdą jest, że jest to społeczny organ pasożytniczy.

Rząd, system, kościół

Rząd, system, kościół

Wolny rynek i demokracja bezpośrednia to cechy współczesnego cywilizowanego świata. Proszę powiedzieć gdzie one są? Ja ich nie zauważam. Ograniczenia, przepisy, zakazy i nakazy, dotyczące podaży i popytu, bo na tym opiera się świat. To zbiór bzdurnych tzw. praw, z którymi każdy miał większą lub mniejszą styczność. To sterowanie każdym oddechem, każdym mądrym działaniem, tak aby powstała z niego jedna wielka głupota.

Bezrobocie, aspołeczność i antysystemowość jawią się tutaj jako chwalebne cnoty, a podporządkowanie jako zniewolenie. Kierowanie każdym krokiem, każdym działaniem człowieka, życiem w ogóle wbrew woli żyjącego, jest niczym innym jak współczesną formą zniewolenia. Ot niewolnictwo najwyższych lotów, od wczesnej młodości, aż po grób. Nie przesadzam, nie konfabuluję, po prostu to widzę.

Na własne oczy zauważam jak formowana jest indolencja umysłowa młodych ludzi poprzez szkołę, jedną, drugą, później studia. Można by rzec, że najlepiej mają “nieuki”, ale też nie. Oni poddani są zaś indoktrynacji kościoła i państwa, poprzez media i prawo. To wszystko jest obecnie spójne i wzajemnie się uzupełnia. A ty biedny, otumaniony człecze bierzesz w tym bezwolny udział.

A prawda jest taka, że rząd, a co za tym idzie partie, to jedna klika, która w kuluarach razem śmieje się z nas, popijając wódką lub winem, drogie potrawy. Każdy z tych partyjnych przeciwników jednoczy się z innymi, gdy mowa o wspólnej kasie, dla tej grupy. Każdy ze swej strony obiecuje niestworzone rzeczy, aby tylko dać mu pieczę nad społecznym. Co za tym idzie państwowym pieniądzem. Bo jak obracasz miliardami, to milion w tą, czy tamtą, nie robi różnicy.

System czyli wybujała biurokracja to nic innego jak organ nacisku. Na każdą rzecz, myśl, zamysł, plan, musisz mieć pozwolenie i ktoś decyduje o tym, czy to dla ciebie dobre. Oczywiście zawsze musisz zapłacić za tą porado-zgodę, jakbyś kurna nie wiedział, że potrzebny ci jest dom, samochód, praca i wiele innych. Dodatkowo każdą czynność system wykonuje wieloosobowo, sprawdzając sam siebie.

System zarazem jest wsparciem polityki i rządu. Bez systemu mogło by się okazać, że władza polityczna nie jest nikomu do niczego potrzebna. Że to samo, albo i więcej, może zrobić manager i to za znacznie mniejszą kasę. Zadam zatem pytanie. Dlaczego we wczesnej fazie idealistycznej wszyscy politycy mówią o demokracji bezpośredniej, JOWach i odpowiedzialności władzy, a później o tym zapominają? Ot dla kasy i władzy.

Rząd, system, kościół – Podsumowanie:

Kościół, balansujący na styku wiary i polityki niczym się nie różni od poprzednich. Mógłby wzorem Chrystusa być wsparciem dla ludzkości, mógłby pomagać, mógłby też tłumaczyć, czym jest wiara, miłość, współczucie i pomoc, ale tego nie robi. Natomiast za wszystko co robi, każe sobie słono płacić, jakby to był usługa nie posługa.

Wiara jest potężna, wspaniała i bez dwóch zdań prowadzi do szczęścia. Kościół nie dopuszcza uwolnienia wiary, nie dopuszcza szczytności i możliwości wiary, chce ją zagarnąć dla siebie i wykorzystać w niecny sposób.

PS. Żyjemy zatem w ułudzie, w fikcji, a tu i teraz odbywa się inne lepsze życie. – August Witti

_______
#System

najnowsze z filozoficznie

Nie jesteś świadomy

Nie jesteś świadomy

Nie jesteś świadomy. Nie rozważamy zbyt wiele swoich zachowań i swego życia,
Pieprzenie

Pieprzenie we świat

Pieprzenie we świat to objaw lekkości języka i myśli. Już wiesz, że
Mądrość

Mądrość

Mądrość jest nabyta, a nie wrodzona. Ludzie na Ziemi nie rodzą się
Być uduchowionym

Być uduchowionym

Być uduchowionym. To, że często się modlimy, medytujemy lub praktykujemy religię, nie
Translate »
idź do góry