Najtrudniej poznać samego siebie

Rzeczywistość kwantowa

Rzeczywistość kwantowa

w oświecenie/kwantowo/prawdziwie

Rzeczywistość kwantowa. Fizyka kwantowa rozwija się już prawie od wieku, a my jako ludzkość dalej jesteśmy ignorantami wobec niej. Świat nauki, zwłaszcza tej newtonowskiej fizyki i mechaniki nie jest zainteresowany fizyką kwantową, ewentualnie w zupełnie marginalnym stopniu, gdyż wiele z tych teorii nie da się udowodnić na Ziemi. Działają one w przestrzeni kosmicznej, albo w określonych warunkach.

Jednak gdzieniegdzie słyszy się doniesienia: a to Chińczycy wystrzelili w kosmos silnik, który na Ziemi nie chciał działać, a tam zadziałał, a to, że teoria grawitacji, z tym swoim nieubłaganym przyciąganiem, została już jakiś czas temu przełamana, a to, że dokonywane są mentalne, bezdotykowe operacje i na końcu sam Tesla, ze swoimi fantastycznymi pomysłami, do dziś objętymi tajemnicą. Dlaczego? Bo działa i powoduje, że energia jako taka staje się wolna. A kto z włodarzy świata chciałby wolną energię? Wszak trzeba zarabiać mamonę.


Rzeczywistość kwantowa

Rzeczywistość kwantowa

Pionierem fizyki kwantowej był Max Planck, który stwierdził, że “energie fal elektromagnetycznych emitowanych przez ciała są skokowe” /kwantowe/. Przyjął on, że wielkości kwantów energii są proporcjonalne do częstotliwości fali. Wyznaczył też stałą proporcjonalności /stałą Plancka/. W 1905 r. sam Albert Einstein wyjaśnił zjawisko fotoelektryczne zakładając, że wiązka promieniowania monochromatycznego niesie dyskretne porcje energii o wartościach podanych przez Plancka i w takich porcjach jest absorbowana w trakcie oddziaływania z materią. W 1913 r. Niels Bohr wyjaśnił skwantowanie poziomów energetycznych w atomie wodoru.

W 1922 r. Arthur Compton pokazał korpuskularny charakter fotonu /zjawisko Comptona/. Światło zachowuje się jak zbiór korpuskuł o określonej energii i pędzie. W 1924 r. Louis de Broglie tworzy koncepcję fal materii, w ramach której koncepcje Bohra uzyskują naturalną interpretację: stany stabilne elektronów w modelu planetarnym Bohra odpowiadają elektronowym falom stojącym. Stworzona w 1925 roku mechanika macierzowa Heisenberga daje przewidywania zgodne z doświadczeniem. Podstawy koncepcyjne tej teorii pozwalają przypuszczać, że przed matematyką stoi możliwość rozwoju matematycznie i koncepcyjnie spójnej teorii kwantowej.

W 1926 r. została opublikowana nowa teoria, tzw. mechanika falowa Erwina Schrödingera. Odkrycie ugięcia elektronów na kryształach /doświadczenia Davissona, Germera oraz Thomsona z 1927 roku/ wykazały falowy charakter elektronów, które do tej pory traktowano jako korpuskuły. W 1927 r. Werner Heisenberg sformułował zasadę nieoznaczoności. Bohr sformułował kopenhaską interpretację mechaniki kwantowej, utrzymaną w duchu pozytywizmu. W 1927 r. Paul Dirac zunifikował mechanikę kwantową z uwzględnieniem teorii względności. W 1932 r. John von Neumann sformułował w sposób matematycznie rygorystyczny mechanikę kwantową. Interpretacja teorii kwantów Neumanna wymaga włączenia do jej schematu pojęciowego świadomego obserwatora. I tak już pozostało.

Wczesne prace Paula Diraca, Wolfganga Pauli, Victora Weisskopfa i Pascuala Jordana doprowadziły do sformułowania elektrodynamiki kwantowej przez Feynmana, Dysona, Schwingera i Tomonagę w latach 40. ubiegłego wieku. Bruce Lipton, po wielu latach nauki oraz niezliczonych badaniach nad komórkami odkrył, że nie ma sensu zagłębiać się dalej w biologię, jeśli zignoruje się odkrycia z dziedziny fizyki kwantowej. Połączył wiedzę z tych obu dziedzin uzyskując spektakularne rezultaty i odpowiedzi na pytania, na które próżno było dalej szukać wśród nauk biologicznych. Jedna z głównych zasad mechaniki kwantowej mówi, że materię można zdefiniować jednocześnie jako namacalną /cząstka/ i jako niematerialną moc pola /fala/.

Fakt, że energia i materia są jednym i tym samym, został dostrzeżony przez Einsteina, w postaci wzoru E=mc², co oznacza, że Energia (E) równa się (=) materia (m, masa) pomnożona przez prędkość światła (c) do kwadratu. Wszechświat jest jedną, niepodzielną, dynamiczną całością, w której energia i materia są tak głęboko połączone, że nie można ich uważać za odrębne elementy. Perspektywa kwantowa ujawnia, że wszechświat stanowi integrację współzależnych pól energii, które są uwikłane w plątaninę interakcji.  Zaś przepływ informacji w kwantowym wszechświecie jest dla odróżnienia holistyczny.

Choroby jatrogenne, czyli spowodowane poprzez procedury medyczne, są główna przyczyną śmierci na Ziemi. Spowodowane są one głównie niekorzystnymi reakcjami na leki. I tu zaczyna się upadek współczesnej medycyny. Przez tysiące lat, na długo przed odkryciem praw fizyki kwantowej przez zachodnich uczonych, medycyna wschodnia uznawała energię jako wiodący czynnik stanowiący o zdrowiu i dobrobycie. Ciało zaś postrzega jako zidentyfikowaną, rozbudowaną sieć ścieżek energii, zwanych meridianami. Zdecydowanymi przeciwnikami nowej medycyny są firmy farmaceutyczne, które na tej ignorancji i niewiedzy robią po prostu gigantyczne pieniądze.

Rzeczywistość kwantowa – Podsumowanie:

Warto się zainteresować fizyką i mechaniką kwantową. Mają one bardziej humanitarne oblicze niż mechanika newtonowska, nie mówiąc już o rozwoju świadomość i współczesnej medycynie kwantowej, które skupiają się na mocy człowieka i dbają o to, aby człowiek nie zachorował, a jeżeli już – to by umiał tą chorobę poskromić.

PS. Obecnie trwa właśnie kwantowa rewolucja biologiczna, wiek prawdy i miłości.

____________
#TeoriaKwantowa

najnowsze z oświecenie

Słownik świadomościowy

Słownik świadomościowy

Słownik świadomościowy. Posługujemy się coraz to innymi nowymi zwrotami słownymi, nawet gdy
Prawa boskie

Prawa boskie

Prawa boskie, to prawa rządzące naszym wszechświatem. To podstawa duchowości. Bez tych
10 krótkich pytań

10 krótkich pytań

10 krótkich pytań – Zadam ci kilka krótkich pytań. OK? Otóż, aby
Translate »
idź do góry