Samoświadomość człowieczeństwa

Samoświadomość człowieczeństwa

w świadomie/zdrowotnie

Samoświadomość człowieczeństwa jest podstawowym wymogiem. Pozwala nam na jasne i obiektywne widzenie siebie poprzez refleksję i introspekcję. Samoświadomość opiera się na obserwacji, że nie jesteśmy swoimi myślami, ale istotami obserwującymi myśli. Jesteśmy myślicielami, oddzielnymi i niezależnymi od swoich myśli. Możemy nie poświęcać naszej wewnętrznej jaźni żadnej dodatkowej myśli, po prostu myśląc, czując i działając tak, jak chcemy. Ale możemy także skupić uwagę na tym wewnętrznym ja, na samoocenie.

Samoświadomość człowieczeństwa

Samoświadomość człowieczeństwa

Samoocena pozwala nam na zastanowienie czy myślimy, czujemy i działamy tak, jak powinniśmy i czy przestrzegamy własnych standardów i wartości. Stosowanie tych standardów jest głównym elementem praktykowania samokontroli, ponieważ oceniamy i ustalamy, czy dokonujemy właściwych wyborów, aby osiągnąć nasze cele.

To zaś czyni nas bardziej proaktywnymi, zwiększa naszą akceptację i pozytywny samorozwój. Samoświadomość pozwala nam widzieć rzeczy z perspektywy, ćwiczyć samokontrolę, pozwala nam na kreatywność i działanie. W konsekwencji doświadczamy dumy z siebie i z tego co robimy.

Samoocena czyni nas lepszymi w pracy, komunikacji, zwiększa pewność siebie i dobre samopoczucie. Te korzyści są głównym powodem pracy nad samoświadomością. Samoświadomość ma potencjał wzmacniający każde doświadczenie. To potężne narzędzie, które praktykowane, może stworzyć z nas ludzi spełnionych, profesjonalnych i poprawić swoją wartość. Ale aby to osiągnąć, należy spojrzeć w głąb siebie i zaznajomić się ze swoim wnętrzem – tym co w nas.

Budowanie samoświadomości powinno być priorytetem. Dlaczego? Gdyż ona pozwala nam dostrzec i skorygować nasze złe nawyki, naszą niewłaściwą optykę i pomóc nam w przezwyciężaniu trudnych dla nas chwil. Związek między medytacją, uważnością i samoświadomością jest oczywisty i każdorazowe ćwiczenie każdego z nich zwiększa następne. Gdy medytujemy, zwracamy swą uwagę na rzeczy, które często nam umykają. To chwila obecna i nasze własne wewnętrzne doświadczenie.

Samoświadomość – Podsumowanie:

Samoświadomość czyli inteligencja emocjonalna to zdolności, które pozwalają nam rozpoznawać i regulować emocje w nas samych i innych. Ta obserwacja i wynikające z niej zachowanie sprawia, że nie spalamy się bez potrzeby, nie podążamy ścieżką bólu, cierpienia i choroby, bo odkrywany siebie po to, aby przed tym się ustrzec. Aby dokonać samoregulacji, konieczna jest samoświadomość. Wbrew temu co się nam wydaje, jest ona nieodzowna, aby nasze życie było spełnione, czyli szczęśliwe i pełne miłości. To bowiem podstawowy cel życia.

PS. Samoświadomość jest wejściem na wyższy pułap człowieczeństwa. – August Witti

______________
#Samoswiadomosc