Samoświadomość jest ważna

Samoświadomość jest ważna

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie

Samoświadomość jest ważna i to, aby wraz z nią się rozwijać w naszej osobistej podróży, aby z czasem stać się świadomym człowiekiem. W naszym stresującym, nowoczesnym życiu zbyt łatwo przychodzi nam bierna reakcja na nasze środowisko. To zaś niszczy możliwości nawiązania kontaktu. Posiadanie inteligencji emocjonalnej i regulowanie naszych emocji powinno być jednymi z najbardziej cenionych umiejętności i zamiast religii to powinno stanowić klucz nauczania, gdyż samoświadomość jest kamieniem węgielnym inteligencji emocjonalnej.

Samoświadomość jest ważnaSamoświadomość jest ważna

Samoświadomość to umiejętność monitorowania wewnętrznego i zewnętrznego świata. Nasze myśli i uczucia pojawiają się jako sygnały. Rozwijanie samoświadomości pozwala nam na wstrzemięźliwość emocjonalną, a także obiektywne i rozważne reagowanie na sygnały emocjonalne. Świadomi rozumieją swoje wewnętrzne doświadczenia i ich wpływ na doświadczenia innych. Istotą są nabywane pewne cechy świadomości.

Zdolność do samooceny zachęca nas do samoświadomości systemu bodźców, przez co możemy zmniejszyć wzrost negatywnego afektu. Warunkiem koniecznym jest dokonywanie samooceny z perspektywy zdystansowanej do siebie, z koncentracją na przyczynach podstaw doświadczenia emocjonalnego. Otwarta, obiektywna obserwacja uczuć, zmysłów, pragnień i działań może pomóc nam ruszyć z miejsca. Nie ma potrzeby ponownego przeżywania negatywnych emocji, ale samo zauważenie ich i uczenie się ich obecności może zwiększyć samoświadomość.

Wzrastająca samoświadomość wymaga od nas przetwarzania poznawczego na wyższym poziomie. Wymaga perspektywy gromadzenia informacji, odejścia, szerszego spojrzenia. Przetwarzanie tych samych informacji, ale z szerokiej pozycji świadomości powoduje wzrost zdolności adaptacyjnych i elastyczności, buduje naszą  odporność i poprawia naszą zdolność do empatii. To ta zdolność czyni nas ludźmi. To wejrzenie na innych i inność z pozycji „a co ja bym czuł?”, „co ja czuję, widząc to?” i „rozwiążmy ten problem!”. To właśnie empatia jest tym co utraciliśmy, a z nią intuicję, telepatię, jasnowidzenie, ale i przyciąganie, większy magnetyzm, uczynność, a przede wszystkim właściwe reagowanie.

Samoświadomość jest ważna – Podsumowanie:

Kiedy wzrasta współczucie i empatia, wzrasta również wyższe ja. Mając intencje i cel, samoświadomy człowiek może znacząco wpłynąć na otaczający go świat. Może dosłownie go budować. Osoby świadome siebie mają tendencję do przejawiania pewności siebie, poczucia własnej wartości i wysokiego wskaźnika sukcesu i inteligencji. Stają się dla siebie lepszymi ludźmi, przez co stają się nimi dla świata. Zatem jest o co walczyć, gdyż to najlepsza droga do szczęścia, spełnienia, miłości i pokoju. Brak empatii niweczy te stany emocjonalne, a wraz z nimi możliwość stania się pełnymi.

To samoświadomość, kultywowana od wczesnych lat, daje o wiele większy ogląd świata, daje widzenie konsekwencji działań, dystans do siebie i wszystkiego. Przez to pozwala rozwiązywać wszelkie nasze problemy i osiągnąć szczęście i miłość. A tego chyba zachwalać nie trzeba.

PS. Kto nie dotknął świadomości, ten nie żyje. – August Witti

_____________
Samoswiadomosc