Najtrudniej poznać samego siebie

Samoświadomość to rozwój człowieczeństwa

Samoświadomość to rozwój człowieczeństwa

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie

Samoświadomość to rozwój człowieczeństwa. To umiejętność jasnego i obiektywnego widzenia siebie poprzez refleksję i introspekcję. Otóż teoria samoświadomości opiera się na idei, że nie jesteśmy swoimi myślami, ale istotą obserwującą myśli: myślicielem, oddzielnym i niezależnym od swoich myśli. W tym wypadku możemy skupić naszą uwagę na tym wewnętrznym ja /samoocena/.

Samoświadomość to rozwój człowieczeństwaSamoświadomość to rozwój człowieczeństwa

Gdy nauczymy się widzieć siebie i umiemy wprowadzić samoocenę, możemy rozważyć czy istotnie myślimy, co czujemy i jak działamy, czy stosujemy własne standardy i wartości. Od teraz robimy to codziennie, używając tych standardów jako sposobu na ocenę słuszności naszych myśli i zachowań. Te wewnętrzne standardy są niezbędne do praktykowania samokontroli. Wówczas to przez pryzmat naszych wewnętrznych standardów możemy właściwie ocenić i jednocześnie ustalić czy dokonujemy co dzień właściwych wyborów aby osiągnąć cele.

Ta wewnętrzna ocena nieustannie bada zgodność między nami a naszymi standardami. Jeśli jej nie ma, stajemy przed dwoma możliwościami: działać aby zmniejszyć rozbieżności wewnętrzne lub porzucić. W drugim przypadku nie ma już o czym pisać, bo stajemy się schematycznymi niewolnikami systemu, który nami rządzi. Nie daje nam to oglądu naszego wnętrza, kondycji, potrzeb i zachowań. W świadomości zaś istnieje szansa na zmianę naszych wewnętrznych rozbieżności i możliwość ich uniknięcia. Gdy widzimy tę szansę na zmianę, możemy poprawić nasze dostosowanie do wewnętrznych standardów poprawności, możemy także podjąć działania.

Nasze działania zaś zależą od tego ile czasu i wysiłku, naszym zdaniem, zajmie wyrównanie. Oznacza to ni mniej ni więcej, że w przypadku rozbieżności, wymagających konsekwentnej i skoncentrowanej pracy, często odpuszczamy. Bywa, że z czasem unikamy samooceny, tym samym tracąc szansę na rozwój. Poziom naszej samoświadomości współdziała z prawdopodobieństwem sukcesu w dostosowaniu siebie i naszych standardów. Kiedy jesteśmy świadomi siebie i wierzymy, że jest szansa na sukces, to na ogół szybko przypisujemy ten sukces lub porażkę naszym wysiłkom.

Samoświadomość – Podsumowanie:

Jeśli koncentrujemy się bardziej na standardach niż na sobie. Gdy poniesiemy porażkę obwiniamy często te nasze standardy i zmieniamy je tak, aby pasowały do ​​naszych wyników. To nasz wielki błąd, gdyż samoświadomość pozwala nam widzieć rzeczy z perspektywy innych. Rozwijana, pozwala nam na samokontrolę, pozwala odwrócić schemat, pracować kreatywnie i produktywnie. A przede wszystkim pracować dla siebie, bo siebie poszukujemy. Doświadczać dumy z siebie i swojego indywidualnego działania, a także pozwala nam na lepsze podejmowanie decyzji.

Możemy wówczas o wiele więcej, możemy być lepsi, komunikatywni. Możemy być wreszcie pewni siebie i właściwie dysponować „czasem”. Same te korzyści zachęcają do pracy nad sobą. Nad podniesieniem samoświadomości. Nad niesamowitymi zbiegami okoliczności, które swobodnie mogą uchodzić za cuda. Samoświadomość ma potencjał wzmacniający każde doświadczenie, które mamy. Jest narzędziem i praktyką, bez ograniczeń czasoprzestrzennych. Służy realnej ocenie siebie i sytuacji, aby pomóc w dokonywaniu dobrych wyborów dla siebie i własnego życia.

PS. A interesuje mnie TU i TERAZ, bo to jedyna cenna chwila i tylko JA, bo nikogo wewnątrz innego nie ma. – August Witti 

najnowsze z prawdziwie

Duchowość kwantowości

Duchowość kwantowości. Odkrycie fizyki kwantowej na nowo zdefiniowało sposób, w jaki postrzegamy
trójkąt dramatyczny

Trójkąt dramatyczny Karpmana

Trójkąt dramatyczny jest dobrze znanym modelem psychologicznym. Sporo ludzi powiela ten odwieczny, choć
Translate »
idź do góry