Samozarządzanie

Samozarządzanie

w prawdziwie/świadomie/topowo

Samozarządzanie to umiejętności samodzielnego zarządzania własnym czasem pozwalająca świadomie zmaksymalizować produktywność, poprawić wydajność i skutecznie osiągać wyznaczone cele. Ten system doskonalenia własnych umiejętności samozarządzania zwiększa szanse osiągnięcia celów, np. życia, pracy, kariery, w ogóle osiągnięcia celu. To świadome metody podnoszenia percepcji, samokontroli, samozarządzania pozwoli nam poprzez podniesienie własnych wibracji, podnieść nasze możliwości.

SamozarządzanieSamozarządzanie

Umiejętność samokontroli to umiejętność kontroli myśli, uczuć i działania. Celowe zarządzanie sobą może pomóc ci pokierować twoim życiem, karierą i możliwościami, które przybliżą cię do twoich celów.

Umiejętności samozarządzania:

 • Organizacja
 • Ustalanie celów
 • Zarządzanie czasem
 • Automotywacja
 • Radzenia sobie ze stresem
 • Odpowiedzialność

Organizacja

Zastosuj wszystkie umiejętności organizacyjne do czasu, przestrzeni fizycznej, energii i zdolności umysłowych, aby poprawić ich funkcjonalność. Zapoznaj się z nimi. Przy dobrej organizacji możesz planować, ustalać priorytety i wykonywać istotne złożone czynności.

Wyznaczanie celów

Wyznaczanie własnych celów to określenie tego, co chcesz osiągnąć. Ale aby miało to w ogóle odnieść jakiś skutek, należy to wykonać w jasny i dobrze zdefiniowany przemyślany sposób. Wyznaczanie celów pomaga zdecydować, co jest istotne, a co nie i stworzyć plan działania, który pomoże osiągnąć te cele.

Zarządzanie czasem

Dobre zarządzanie czasem pozwala na ustalanie priorytetów zadań, uniknięcie rozproszenia i utrzymywanie koncentracji. Efektywne zarządzanie czasem pomaga w ustaleniu pracy nad jedną rzeczą na raz i odpowiednim przydziale obowiązków. Zarządzanie swoim czasem jest istotną częścią zarządzania sobą.

Automotywacja

Zmotywowanie się to zdolność do przejęcia inicjatywy i ukończenia rozpoczętych zadań. Zmotywowany, przewidujesz i planujesz wykonanie wszelkich zadań i rozwiązania problemów. Automotywacja zapewnia postęp w realizacji projektów i działań.

Odporność na stres

Zdrowa dieta, ćwiczenia, medytacja, dziennik doświadczeń są antystresowe. A tolerancja na stres i radzenie sobie z nim pozwala skupić się na celach.

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność to przejęcie osobistej własności swoich myśli i działań. Gdy zachowujesz odpowiedzialność, jesteś lepiej przygotowany do oceny swojej pracy i określenia najlepszego sposobu postępowania.

Po prostu

 • popraw swoje umiejętności samozarządzania
 • oceń swoje mocne strony
 • ustal priorytety swoich obowiązków
 • rozwijaj systemy organizacyjne
 • ustal terminy zadań
 • wykonuj jedną rzecz na raz
 • ćwicz cierpliwość
 • zadbaj o zdrowie i dobre samopoczucie
 • oceniaj swoje postępy

a będzie dobrze.

PS. Albo samopas, bez trzymanki – albo świadome samozarządzanie. – August Witti

_____________
#Samozarzadzanie