Najtrudniej poznać samego siebie

Skala świadomości wg Hawkinsa

Skala świadomości wg Hawkinsa

w prawdziwie/świadomie/topowo

Skala świadomości wg Hawkinsa. Dr David Hawkins to oświecony człowiek nauki, który stworzył pomost pomiędzy nauką, rozwojem człowieka i oświeceniem. David Hawkins był psychiatrą, który nie tylko miał wieloletnie doświadczenie kliniczne, ale także przeprowadził szeroko zakrojone badania. Twierdził on, że osobowość można opisać za pomocą systemu punktacji, który waha się od 0 do 1000. Hawkins twierdził, że obiektywna prawda nie tylko istnieje, ale może zostać osiągnięta i zrozumiana przez każdą osobę przy użyciu techniki zwanej kinezjologią.

Skala świadomości wg HawkinsaSkala świadomości wg Hawkinsa

Poziomy świadomości przenikają całą perspektywę jednostki i dyktują sposób, w jaki odnoszą się do jej doświadczeń życiowych. Wznoszenie się /wzrastanie/ do wyższego stanu świadomości jest jedynym sposobem na dokonanie znaczącego postępu w życiu. Nasz wysiłek, aby przejść do wyższych stanów, może prowadzić do niesamowitych skoków świadomości w stosunkowo krótkim czasie. Rozwijając się, wahamy się między różnymi punktami na skali świadomości, a średnią można obliczyć za pomocą testów kinezjologicznych.

Poziomy energii nakreślone przez Davida Hawkinsa:

 • 20 – Wstyd
 • 30 – Wina
 • 50 – Apatia
 • 75 – Smutek
 • 100 – Strach
 • 125 – Pragnienie
 • 150 – Gniew
 • 175 – Duma
 • 200 – Odwaga
 • 250 – Neutralność
 • 310 – Chęć
 • 350 – Akceptacja
 • 400 – Rozsądek
 • 500 – Miłość
 • 540 – Radość
 • 600 – Pokój
 • 700-1000 – Oświecenie

Hawkins wraz z uczniami szacowali stan energetyczny zbiorowej świadomości ludzkości na około 220. To próg, w którym jako ludzkość przechodzimy od ogólnej siły destrukcyjnej do ogólnej siły twórczej na planecie. Osoby w stanach poniżej 200 są uważane za szkodliwe dla społeczeństwa. Ogólnie rzecz biorąc, ich działania wyrządzają więcej szkody niż pożytku. Ponad 85% żyjących obecnie ludzi kalibruje poniżej krytycznego progu 200. Ten stan spowodowany jest ubóstwem i analfabetyzmem, co stanowi pewnego rodzaju kuriozum, gdyż wiedza i obfitość na Ziemi są zadziwiające.

Osoby, które utrzymują wyższe stany świadomości, równoważą dużą liczbę umysłów w niższych stanach. Chociaż tylko 4% żyjących dzisiaj ludzi osiągnęło pole energetyczne 500. Ludzie w tych stanach mają niezwykle silny wpływ na dobrobyt całego społeczeństwa. Obecnie też tylko 0,4% populacji osiąga 540, a tylko 1 na 10 milionów ludzi kiedykolwiek osiągnie poziom 600. Na naszej planecie jest tylko 12 osób, które kalibrują na 700. Moc tych jednostek, które osiągają wyższe stany świadomości jest ogromna.

 • 1 osoba na poziomie 700 – równoważy 70 milionów osób poniżej poziomu 200,
 • 1 osoba na poziomie 600 równoważy 10 milionów osób poniżej poziomu 200,
 • 1 osoba na poziomie 500 równoważy 750 000 osób poniżej poziomu 200,
 • 1 osoba na poziomie 400 równoważy 400 000 osób poniżej poziomu 200,
 • 1 osoba na poziomie 300 równoważy 90 000 osób poniżej poziomu 200,
 • 12 osób na poziomie 700 to jeden awatar na poziomie 1000.

Skala świadomości wg Hawkinsa – Podsumowanie:

Ludzkość wreszcie osiągnęła poziom powyżej krytycznego poziomu 200. A każda żyjąca osoba na Ziemi ma zdolność wywierania znaczącego wpływu na dobro społeczeństwa poprzez priorytetowe traktowanie postępu swojego indywidualnego wzrostu świadomości. Stąd widać jak istotny jest rozwój świadomości jednostki i co może zdziałać. Te wyższe stany to miłość, radość i pokój, czego sobie i wam życzę. Zaś ludzie, którzy sieją ferment, powinni jak najszybciej odejść.

PS. Rozwój świadomości jest powinnością każdego z nas. – August Witti

najnowsze z prawdziwie

Duchowość kwantowości

Duchowość kwantowości. Odkrycie fizyki kwantowej na nowo zdefiniowało sposób, w jaki postrzegamy
trójkąt dramatyczny

Trójkąt dramatyczny Karpmana

Trójkąt dramatyczny jest dobrze znanym modelem psychologicznym. Sporo ludzi powiela ten odwieczny, choć
Translate »
idź do góry