Świadomość w praktyce

Świadomość w praktyce cd. 2

w świadomie/zdrowotnie

Świadomość w praktyce cd. 2. Istotą jest zrozumienie tego, kim jesteśmy i co robimy w życiu, jak możemy się realizować – roli tego w naszym rozwoju osobistym. Każdy z nas, używa ciała /pojazdu/ do interakcji zewnętrznej. Nasze ciało fizyczne pozwala nam wchodzić w interakcje z wymiarem fizycznym, ale ciało nie fizyczne /energetyczne/ wchodzić w interakcje z wymiarem i fizycznym, i nie fizycznym. Wiele kultur osiągnęło pewien poziom zrozumienia energii nie fizycznych człowieka i w ogóle. Tą energie określa się często mianem chi, prana, energia witalna i orgon. Ale wszystkie te nazwy nie oddają dokładnego sensu i znaczenia tej energii. Dokładniej określa ją miano Bóg lub /wiadomość Uniwersum.*/

Świadomość w praktyceŚwiadomość w praktyce

Zatem My, JA – świadomość, JA – Uniwersum, możemy/mogę doświadczać poza ciałem fizycznym. Ba, to oddziaływanie czy doświadczanie energii tzw. subtelnych, okazuję się być równie, jeżeli nie ważniejsze od innych. Świadomość współdziała z wieloma wymiarami, czyli jest wielowymiarowa, a nie 3D – jak nam się wydaje. Kolejnym aspektem zaistnienia w nas świadomości, jest teoria wielu żyć. Nasze ciało fizyczne /Avatar/ ma ograniczone istnienie i definiuje je jako „Swoje życie”, myśląc jedno, jedyne, potem koniec.

Świadomość która jest w nas nie przestaje istnieć po śmierci ciała biologicznego, gdyż nie ma przyczyny, aby te energie się rozpadły. Zatem JA, My, Wy świadomość, żyjemy nadal, ale w wymiarze nie fizycznym, aż do następnego fizycznego życia, które sami wybieramy, ponownie przyjmując postać. Zatem świadomość ma wiele żyć, czyli jest wielo-egzystencjalna lub nieśmiertelna. Gdy zaś przekraczamy próg samoświadomości, wiemy już o jej nieśmiertelności, możemy wówczas myśleć o życiu, nie jako o egzystencji, ale jako raju doświadczeń poznawczych, gdzie skupiamy się wyłącznie na sobie, gdyż wiemy, że to mu bywamy lub jesteśmy Uniwersum. Czyli wszystkim.

Poznawanie świadomości to poznawanie siebie, poprzez dążenie do szlachetności. Dlaczego szlachetności? Bo ta opcja nie szkodzi. Człowiek ma dwoistą naturę. Pokusy ego są, były i będą. Świadomość to dla nich obserwator, ale i mentor, nie pozwala na nisko wibracyjny tryb, bo za to jest ból, cierpienie, choroby, śmierć. Dlaczego tak się dzieje? Bo świat jawi nam się, jacy my jesteśmy w środku. I pokazując nam co mamy, nosimy w środku, liczy na oprzytomnienie. Na przestawienie dźwigni przełącznika na świadomość, nie na ego. Bo tak postawa jest dla nas naturalna. Człowiek jest naczyniem miłości i musi zadbać o napełnienie tego naczynia. Dlaczego. Bo tak!

Świadomość w praktyce – Podsumowanie:

Zatem naszą rolą tu i teraz, jest studiowanie siebie poprzez dążenie do szczęśliwości, ale też badanie świata nie fizycznego, do którego mamy dostęp poprzez świadomość, pytania o życie i śmierć, przekraczanie granic w celach poznawczych. Paradygmat sumienia osadzony jest w materii fizycznej jak i nie fizycznej, co zwiększa nasze możliwości poznawcze. Gdy korzystamy tylko ze świata fizycznego, mamy zbyt mało środków poznawczych i kręcimy się w koło. Rozwiązaniem na to jest miłość, gdyż ona gdy jest, nie zezwala na żadne inne emocje, zwłaszcza te niskie. Zatem w interesie każdego człowieka jest kochać.

PS. Świadomość to miłość i pokój w jednym. – August Witti

__________
#Swiadomosc