Świat w 2020

Świat w 2020

w bez kategorii

Świat w 2020 – Wielu z nas jest przekonanych, że kres ludzkości nadchodzi. Czy z powodu globalnego ocieplenia, globalnego ochłodzenia, rosnących przypływów lub kosmitów, którzy ponoć już są. Ewentualną zmianą, która wchodzi w grę jest też globalne oświecenie, które samo z siebie spowoduje totalne zmiany. Coś na rzeczy jest, bo sporo się dzieje na świecie, ale jeszcze więcej w umysłach.

Świat w 2020

Świat w 2020 – Obserwacja:

Uświadomienie ma na celu ujawnienie iluzoryczności świata i wolnej woli. Co z tego wyjdzie czas pokarze, niemniej takie coś jak transformacja, się odbywa. Świadomość wokół nas pełna jest informacji, magnetyzmu, energii, a my z dnia na dzień mamy do tego coraz większy dostęp. Z dnia na dzień rośnie ludzka świadomość, gdyż takie są prawa natury. Człowiek pochłonięty kłamstwami, coraz mocniej dochodzi prawdy po przebudzeniu. Ta z kolei wychodząc, burzy struktury świata, gdyż osiągnęliśmy już szczyt cywilizacyjny.

Świat w 2020 – Rozważania:

Dostrzegamy, że od momentu narodzin wprowadza się nas do systemu niewolnictwa, oceny i indoktrynacji. My jak zaprogramowane maszyny podążamy ścieżką kłamstwa. Ale to kłamstwo coraz bardziej nam ciąży, zatem je odkrywamy. Odkrywając zaś zmieniamy zastaną rzeczywistość, obalając struktury systemu. Życie jest anarchistyczne i do anarchii zmierza. Cały świat jest entropiczny, zatem anarchia to najlepsza z koncepcji współczesnych czasów. Kończy się czas ludzkości, która ufa bez indywidualnego myślenia. Kończy populacja, która jest posłuszna bez wyzwania. Nadchodzi era prawdy, a ta wyklucza strach, bo wiąże się z odwagą. To czas światła, które pozwala nam dostrzec siebie. ale jak to bywa, wymaga odrobinę trudu i nauki w sensie zrozumienia i wdrożenia.

Od 2020 r. zauważymy coraz większe grupy społeczne odrywające się od hierarchicznej systemowej kontroli. Nasz wyższy umysł powoli się aktywuje. Dzięki temu będziemy mogli przejść ze świata iluzji do świata świadomości, też iluzorycznego, ale już bez strachu, a co za tym idzie bez bólu, choroby i cierpienia. Obecnie następuje integracja świata i wzrost indywidualnej świadomości. Następna w kolejce jest świadomość zbiorowa. Pamiętać należy, że kreacja rodzi się z chaosu. Zatem to co widzimy i co wydaje się rozkładać światową gospodarkę i politykę, jest już etapem oświecenia.

Świat w 2020 – Podsumowanie:

Przebudzenie ludzkości jest dla nas mega doświadczeniem, gdyż gdy spojrzymy wstecz, będziemy świadkami końca dni, jakie znamy. Jest to zarazem doświadczenie indywidualne, bo dotyczy każdego z nas. Wiąże się to również ze zmianą gęstości naszej rzeczywistości, gdyż zmierzamy w kierunku rzeczywistości 5D. Już doświadczamy ogromnych zmian po korona wirusie, a wiele z nich jest przed nami. Przede wszystkim najpierw upadek religii, a później samego systemu. Całość przedsięwzięcia należy oprzeć na wierze, gdyż to ona tworzy tą naszą rzeczywistość, a jeśli wierzymy, to znaczy, że będzie jaka chcemy.

PS. Medytując tysiącami jesteśmy w stanie wszystko zmienić siłą umysłu. – August Witti