Najtrudniej poznać samego siebie

szczepionkowy holokaust

Szczepionkowy holokaust

w prawdziwie/topowo/zdrowotnie

Dziwnym trafem jesteśmy jedynym krajem na świecie, w którym panuje obowiązkowe szczepienie noworodków. Na domiar złego szczepienia dotyczą zabójczych szczepionek pneumokokowych, czyli dwoinki zapalenia płuc. Zastanawiające jest komu ten eksperyment służy, skoro szczepionki te powodują w dużym procencie umieralność niemowląt oraz powikłania typu padaczka i autyzm. To prawdziwy …

szczepionkowy holokaust.

Szczepionkowy holokaustJest pewien sposób, którym można uniknąć szczepień nowo narodzonego dziecka. Rodzice powinni przed porodem dostarczyć do szpitala pisemne oświadczenie woli, które zakazuje wszelkich szczepień. Oświadczenie powinno być spisane w dwóch kopiach i podpisane przez lekarzy prowadzących. Jedną kopię pozostawiamy w szpitalu, w którym rodzi się nasze dziecko, drugą zachowujemy. Dokument ten /oświadczenie woli/ stanowi podstawę prawną do postawienia lekarzom i szpitalowi zarzutów w przypadku niedotrzymania woli i okaleczeniu dziecka lub pozbawienie go życia.

Nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale być może lekarze i szpitale dwa razy się zastanowią, nim skrzywdzą dziecko. Szczepionki pneumokokowe są na szczycie niechlubnej listy powikłań i zgonów noworodków. Powołując się na autorytet, neurobiologa, panią prof. dr hab. Marię Dorotę Majewską, stwierdzić można, że szczepionki pneumokokowe są poważnym zagrożeniem dla życia noworodka. Wiedzę swoją prof. Majewska opiera na 25 letnim doświadczeniu badań wpływu szczepionek z rtęcią na zdrowie człowieka, które przeprowadzała w USA na Uniwersytecie Harvarda oraz w Narodowym Instytucie Zdrowia w Waszyngtonie. Badania prowadzone były również w Zakładzie Farmakologii oraz w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Prowadzono badania kliniczne na dzieciach i przedkliniczne na zwierzętach. Jednoznacznie stwierdzono powodowanie przez szczepionki o których mowa: niewydolność ruchową, upośledzenie reakcji bólowych, nasilenie reakcji lękowych, zaburzenia interakcji społecznych oraz istotne zmiany biochemiczne i neuropatologiczne w mózgu /autyzm/, a także w wielu przypadkach zgon. Nie jest to zatem czcze gadanie, tylko poważne zagrożenie. I z pewnością nie służy dziecku, ale na pewno służy koncernom farmaceutycznym i uwikłanym w to politykom.

PS. Tros­ka o dziec­ko jest pier­wszym i pod­sta­wowym spraw­dzianem sto­sun­ku człowieka do człowieka.

_________
#Dziecko

ostatnie z prawdziwie

Ogłupiali świadomością

Ogłupiali świadomością

Ogłupiali świadomością. Zaczyna mi to wyglądać, przynajmniej na tzw. zewnątrz, na kolejny
Decyzja jest tylko jedna

Decyzja jest tylko jedna

Decyzja jest tylko jedna! Często rozmawiam z ludźmi, czasami na nich krzyczę, stawiając
Translate »
idź do góry