Najtrudniej poznać samego siebie

Tag archive

Bóg

Bóg jest nauką

w filozoficznie/prawdziwie/świadomie
Bóg jest nauką

Bóg jest nauką. Nauka to odwieczna chęć zrozumienia wszechrzeczy, a wszechrzecz to uniwersum /czyli Bóg/. Wniosek, mimo tak zaciętego oporu naukowego, nasuwa się sam, o ile otworzymy szeroko umysł. To Bóg jest nauką. Posługiwał się będę synonimem Uniwersum – co oznacza właśnie Boga, wszechświat, wszechwiedzę, ale i to co istnieje. Współczesna nauka głównego nurtu przeczy istnieniu Boga, ale jest wielu naukowców, którzy w Boga wierzą. I wyznając tę wiarę, naukowcy ci przyjmują również naukę taką, jaka została zdefiniowana przez wieki. Oznacza to, że szukają wyjaśnienia tego, co dzieje się w świecie przyrody i uznają, że idee naukowe muszą być tymczasowe. Możliwe do obalenia przez kolejne dowody eksperymentów i obserwacji.

czytaj dalej

Rozmowa wewnętrzna

w filozoficznie/prawdziwie/świadomie
Rozmowa wewnętrzna

Rozmowa wewnętrzna. Z tych samych przyczyn wierzymy i nie wierzymy w Boga. Bóg nas nie ocenia, nie nakazuje, nie żąda, a jeśli czegoś chce, to tylko wiary. Czy kiedykolwiek prowadziłeś rozmowę z kimś, kto dał ci ulgę? Gdzie pomyślałeś „ależ lekko?” I właśnie to daje Bóg, bo nie rozmawiasz z nim de facto, ale rozmawiasz ze sobą i w zależności jakie masz do siebie nastawienie, taka następuje sytuacja. Taki masz właśnie odbiór tej sytuacji. I z tych samych przyczyn wierzymy w Boga, jak i nie wierzymy. Jakkolwiek byśmy sobie Boga nie wyobrażali i wymyślali, to on stworzył świat, jest wszechwiedzący, wszechmocny, nieskończony. Otóż to, nieskończony, bo uniwersum jest, tak jak i '”Jam jest!”. Zatem?!

czytaj dalej

Bóg nie jest nam nic winien

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie
Bóg nie jest nam nic winien

Bóg nie jest nam nic winien. Niektórym się wydaje, że skoro Bóg /Uniwersum/ go stworzył, jest mu coś winien. Podobnież rzecz ma się z ojcami. Otóż dostaliśmy to, co najcenniejsze – życie. Jeśli na dodatek jesteśmy zdrowi, to żaden z nich więcej dla nas nie może zrobić, ani też nie ma takiego obowiązku. Uniwersum, czyli wszystkość, stworzyło wszystko, co istnieje, aby doświadczać. Uniwersum jest doskonałe pod każdym względem i nie potrzebuje niczego, aby być kompletnym lub większym niż jest. To każda informacja we wszechświecie. A każda rzecz we wszechświecie to fizyczny przejaw uniwersum, czyli Boga, jak go zwykliśmy nazywać.

czytaj dalej

Każdą rzecz jaką zrobisz

w kwantowo/prawdziwie/świadomie

Każdą rzecz jaką koło siebie zrobisz. Wszędzie tam gdzie poświęcasz czas swojemu ciału, higienie, ćwiczeniom, oddechowi, świadomości poprzez medytację, wszystkie techniki kwantowe, wszelkie dla siebie zrozumienie i sprawienie sobie radości, wszystko to działa dla nas i działa spektakularnie. Nie nauczono nas kochać siebie, dbać o siebie, troszczyć się o siebie, ale bać się śmierci i kalectwa tak. Tego nas nauczono. I to jest właśnie największy kłam.

czytaj dalej

Bóg ojciec

w kwantowo/oświecenie/prawdziwie
Bóg ojciec

Bóg ojciec. Wielu mentorów używa określenia Bóg i nie jest to bynajmniej niewłaściwe lub jak się wydaje związane z religią. Bóg bowiem był, jest i będzie. Jest naszym ojcem i podobnież jak nasz rodzony ojciec dał nam życie i wszystko czego potrzebujemy. To co się wydarza w czasie naszego życia, to już nasza zasługa. Ale kontakt z Bogiem mamy nieustannie, poprzez świadomość.

czytaj dalej

Świadomość zbiorowa

w kwantowo/prawdziwie/topowo
Świadomość zbiorowa

Świadomość zbiorowa. Przyroda zadziwia nas nieustannie, ale też ukazuje swoja nieskończoną mądrość. A cóż to takiego ta przyroda, świat, kosmos i świadomość zbiorowa? To przejaw tego co nazywamy Bogiem, Eterem, Czystą Świadomością, Absolutem, Prapoczątkiem, Orgonem. Jak ją zatem kształtować i w jaki sposób zmieniać to co określamy mianem świadomości?

czytaj dalej

Bóg, Honor, Ojczyzna

w patriotycznie/polsko/tradycyjnie
Bóg, Honor, Ojczyzna

„Bóg, Honor, Ojczyzna” występuje na sztandarach polskiego wojska. Hasło to zostało oficjalnie przyjęte przez rząd Hanny Suchockiej w 1993 roku. Przed II wojną światową hasło stanowiły dwa człony – „Honor i Ojczyzna”. „Bóg” pojawił się za sprawą generała Andersa w 1943 roku. Kolejność słów jest nie bez znaczenia, choć zdarzają się spekulacje. Bóg – jako prawda objawiona, Honor – jako postawa ulubiona i Ojczyzna – jako matka przytulona.

czytaj dalej

Kreacja kościoła w kozim rogu

w filozoficznie/polsko/prawdziwie
Kreacja kościoła w kozim rogu

Kreacja kościoła w kozim rogu. Wg naszej największej rodzimej instytucji tatuowanie się jest „samookaleczeniem otwierającym nasze ciało na złego ducha”. Jak widać już na pierwszy rzut oka, jest to kolejny schemacik zachowań i to wcale, a wcale nie trywialny, bo budujący rolę i wartość szatana. Wtryniają nam do naszych głów strach, obawy, niepewność, tylko po to, aby lepiej nami rozporządzać.

czytaj dalej

Translate »
idź do góry