Menu

Tag Archives: islam

realizacja zapowiedzianego
Realizacja zapowiedzianego
Od zawsze, tam gdzie nasza pamięć sięga i zapisy, toczy się walka dwóch sił, zwykle określanych jako siły światła i ciemności lub dobra i zła. Areną tej [...]
Cywilizacja zachodnia umiera
Niezdolność wysoko rozwiniętych cywilizacji Zachodu do asymilacji innych nacji, w tym muzułmanów, dowodzi, że nieuchronnie nadchodzi utrata osiągnięć [...]
Michel de Nostre-Dame rzecze
Nostradamus /Michel de Nostre-Dame/ pisał czterowierszem grupowanym po sto centurii, a wszystko dzielił na tzw. persage, które numerował rzymskimi cyframi. [...]
Germańska logika
Pani burmistrz Kolonii – Henriette Reke poradziła kobietom niemieckim jak unikać gwałtów i napaści spowodowanych przez islamskich imigrantów. Kobiety [...]
O islamie i mahometanizmie
O islamie i mahometanizmie! Islam to religia monoteistyczna, pierwsza na świecie pod względem liczby wyznawców – 2,1 mld dusz. Świętą księgą islamu [...]
Ofiary zakutego łba
Europa huczy, zamachy, ofiary, a mnie to wcale nie dziwi, nie jestem zaskoczony, ani tym bardziej skłonny do rozpaczy i żalu. Za mało ofiar, brakuje dwóch [...]
Chłop z brodą
Zadziwiające, że moda na brody przyszła wraz z islamizacją. Modny jest duży zarost i „zezwierzęcenie”. Czemuż to, pytam? Aby oswoić nas z [...]
Niemiecki sznyt
Mam kilku znajomych w Niemczech, stąd też wiem co się u nich dzieje i jak wszystko tam w istocie wygląda. W Niemczech niestety trwa cicha wojna. Paręset [...]
Słowo się rzekło
Ostatnim czasem Miriam Shaded – Prezes Zarządu Fundacji Estera – ratującą syryjskich chrześcijan, Polka, córka Syryjczyka i Polki, na [...]
Upadek Unii Europejskiej
Kolejne państwo zamyka swoje granice, celnicy i policja wracają na swoje miejsce, a cała przygoda z europejską otwartością zmierza ku końcowi. Do łask [...]