Najtrudniej poznać samego siebie

Tag archive

obserwacja

Kto nas obserwuje?

w prawdziwie/świadomie/topowo
Kto nas obserwuje?

Kto nas obserwuje? – tytuł dość przewrotnie tyczy umysłu i świadomości. Otóż rozwinięta świadomość pozwala na szeroki ogląd rzeczywistości, dosyć wnikliwy i uważny. Ale oprócz tego pozwala na obserwację siebie, swoich myśli, rozumowania, oraz budowy konstruktów myślowych, które służą jakimś konkretnym celom i po to są budowane. Skoro jestem, to jestem! I dalej – świadomość…

czytaj dalej

Nie osądzaj

w oświecenie/kwantowo/prawdziwie
Nie osądzaj

Wszyscy od samego początku naszego życia nas osądzają, a wraz z nimi my osadzamy. A jakim prawem to robimy? Skoro tego sami nie lubimy, gdy nas biorą pod osąd, ani też nie znamy całości aspektu sprawy, gdy my osadzamy, ponadto wszystko w swoim świecie kreujemy my osobiście, nadajemy rzeczom i wydarzeniom impuls twórczy i powinniśmy…

czytaj dalej

Odrobiona lekcja

w polsko/patriotycznie/prawdziwie
Odrobiona lekcja

Wnioski polityczne, które nasuwają się po ostatnim, kończącym się roku, są bardzo ważkie, istotne i zatrważające. W momencie gdy wszyscy je wyciągniemy i będą one spójne, oznaczać to będzie, że została wreszcie … odrobiona lekcja. Hits: 901

czytaj dalej

Czym jest rozwój świadomości

w kwantowo/prawdziwie/topowo

Głęboka świadomość to stan istnienia /życia/, który nie jest niczym uwarunkowany. Człowiek świadomy dochodzi do punktu, w którym z nikim i z niczym się nie utożsamia. Osiąga wolność myślenia, a zarazem poznaje swoje ograniczenia, co pozwala mu nad nimi pracować w celu osiągnięcia jeszcze wyższej świadomości. Zatem tak naprawdę … czym jest rozwój świadomości? Hits:…

czytaj dalej

Świadomość obecności

w filozoficznie/prawdziwie/zdrowotnie

Sam guru, nauczyciel duchowy Eckhart Tolle mówi bardzo wyczerpująco, co to znaczy obecność /presence/, co to znaczy być obecnym tu i teraz. Ja podaję bardzo prostą definicję lub instrukcję jak to zaobserwować. Tę … świadomość obecności. Hits: 312

czytaj dalej

Translate »
idź do góry