Najtrudniej poznać samego siebie

Tag archive

system

System i zaciekli wrogowie systemu

w filozoficznie/polsko/świadomie
System i zaciekli wrogowie systemu

Zaciekli wrogowie systemu – Państwowość to unaocznienie systemu, a ten to monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium. Jest często mylone z narodem i krajem. Państwo to przymusowa organizacja, wyposażona w atrybuty władzy. Państwo jest zawsze w stanie wojny – ze sobą, ze swoimi obywatelami, z innymi państwami. Trudno się wyrwać ze szponów jego przemocy. Państwo to władza nad społeczeństwem na danym terytorium. Ale współczesne państwo dociera do końca swej egzystencji, ponieważ jest poważnie chore.

czytaj dalej

Czym jest prawo i dlaczego jest tak złe

w polsko/prawdziwie/świadomie
Czym jest prawo i dlaczego jest tak złe

Czym jest prawo i dlaczego jest tak złe? Nasze prawo, czyli tzw. system sprawiedliwości dyktują zawsze rządzący, czyli wygrani. A oni od zawsze maja gdzieś obywatela, czy suwerena, bo zwyczajnie chcą go ujarzmić i na nim zarabiać, nie tracić. Podobnież jest z naszym zdrowiem, wolnością, miłością i radością. One nie dają profitów. Profity systemowi i koncernom daje choroba, niewola, nienawiść i zastraszenie. W rzeczywistości jesteś z definicji winny, dopóki nie zostanie udowodniona twoja niewinność, chyba że masz dużo pieniędzy i możesz sobie tą wolność kupić. czytaj dalej

Czym jest system?

w filozoficznie/oświecenie/prawdziwie
Czym jest system?

Czym jest system? System to układ elementów mający określoną strukturę i stanowiący logicznie uporządkowaną całość. Również uporządkowany zbiór twierdzeń, poglądów, tworzących jakąś teorię. Ale też określony sposób wykonywania jakiejś czynności lub zasady organizacji czegoś. I oczywiście forma ustroju państwowego lub religijnego.

czytaj dalej

Na co nam polityka

w patriotycznie/polsko/prawdziwie
Na co nam polityka

Na co nam polityka? Nieustannie doniesienia prasowe na temat polityki budzą spore emocje. Świat nie chce przyjąć obecnego status quo Polski do wiadomości po ekscesach wcześniejszych komunistycznych rządów, całego tego Okrągłego Stołu i sławetnej PO. Tych wszystkich aferach i najnormalniejszym złodziejstwie nie mamy jako społeczeństwo zaufania do rządu i skorumpowanych polityków, dlatego próbowaliśmy czegoś nowego. Zmiana zaszła, postępy są, jak widać, a wielu nadal się zastanawia.

czytaj dalej

Ucieczka od systemu

w patriotycznie/polsko/prawdziwie
Ucieczka od systemu

Ucieczka od systemu. Coraz więcej ludzi ucieka od systemu, od nakazów, zakazów, religii, polityki i biurokracji. System staje się z dnia na dzień coraz gorszy, bezwzględniejszy i jest w obecnej chwili nie do przyjęcia. To co szumnie nazywamy prawem, biurokracją, rozporządzeniami, jest niczym innym jak kolejnym krokiem do zniewolenia, wykorzystania i wyciśnięcia. Trudno tego nie zauważać, trudno też się na to godzić. Odważni i mądrzy, coraz częściej dostrzegają absurd władzy, która teoretycznie winna nam służyć, a służy tylko sobie i to naszym kosztem.

czytaj dalej

Rząd, system, kościół

w filozoficznie/prawdziwie/topowo
Rząd, system, kościół

Rząd, system, kościół. Coraz mniej chętnie piszę o polityce, bo i nie ma o czym pisać. To, co widzimy i słyszymy, ten cały bałwochwalczy system wokół nas, to jakaś paranoja i schizoidalna rzeczywistość. To odczłowieczenie, zniewolenie, żerowanie na naiwności, przy jednoczesnej dehumanizacji życia, jest dla mnie tworem zgoła o tyleż abstrakcyjnym, co zaskakującym swoją popularnością. Prawdą jest, że jest to społeczny organ pasożytniczy.

czytaj dalej

Translate »
idź do góry