Najtrudniej poznać samego siebie

Tag archive

system

System i zaciekli wrogowie systemu

w świadomie/filozoficznie/polsko
System i zaciekli wrogowie systemu

Zaciekli wrogowie systemu – Państwowość to unaocznienie systemu, a ten to monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium. Jest często mylone z narodem i krajem. Państwo to przymusowa organizacja, wyposażona w atrybuty władzy. Państwo jest zawsze w stanie wojny – ze sobą, ze swoimi obywatelami, z innymi państwami. Trudno się wyrwać ze szponów…

czytaj dalej

Czym jest prawo i dlaczego jest tak złe

w świadomie/polsko/prawdziwie
Czym jest prawo i dlaczego jest tak złe

Czym jest prawo i dlaczego jest tak złe? Nasze prawo, czyli tzw. system sprawiedliwości dyktują zawsze rządzący, czyli wygrani. A oni od zawsze maja gdzieś obywatela, czy suwerena, bo zwyczajnie chcą go ujarzmić i na nim zarabiać, nie tracić. Podobnież jest z naszym zdrowiem, wolnością, miłością i radością. One nie dają profitów. Profity systemowi i…

czytaj dalej

Czym jest system

w prawdziwie/filozoficznie/oświecenie
Czym jest system

Czym jest system? System to układ elementów mający określoną strukturę i stanowiący logicznie uporządkowaną całość. Również uporządkowany zbiór twierdzeń, poglądów, tworzących jakąś teorię. Ale też określony sposób wykonywania jakiejś czynności lub zasady organizacji czegoś. I oczywiście forma ustroju państwowego lub religijnego.

czytaj dalej

Na co nam polityka

w polsko/patriotycznie/prawdziwie
Na co nam polityka

Na co nam polityka? Nieustannie doniesienia prasowe na temat polityki budzą spore emocje. Świat nie chce przyjąć obecnego status quo Polski do wiadomości po ekscesach wcześniejszych komunistycznych rządów, całego tego Okrągłego Stołu i sławetnej PO. Tych wszystkich aferach i najnormalniejszym złodziejstwie nie mamy jako społeczeństwo zaufania do rządu i skorumpowanych polityków, dlatego próbowaliśmy czegoś nowego.…

czytaj dalej

Wolność w Polsce

w polsko/patriotycznie/pomysłowo

System w naszym kraju jest zdemoralizowany i zdegenerowany, a polityka jest passé. Zupełnie stracił poczucie realizmu i wysysa obywateli do łez. A przecież można śmiało i swobodnie żyć na skraju systemu i zupełnie nie być od niego zależnym, w żaden sposób nie krępowanym, żyć zgodnie ze sobą i swoimi zasadami. To … wolność w Polsce.

czytaj dalej

Ucieczka od systemu

w polsko/patriotycznie/prawdziwie
Ucieczka od systemu

Ucieczka od systemu. Coraz więcej ludzi ucieka od systemu, od nakazów, zakazów, religii, polityki i biurokracji. System staje się z dnia na dzień coraz gorszy, bezwzględniejszy i jest w obecnej chwili nie do przyjęcia. To co szumnie nazywamy prawem, biurokracją, rozporządzeniami, jest niczym innym jak kolejnym krokiem do zniewolenia, wykorzystania i wyciśnięcia. Trudno tego nie…

czytaj dalej

Rząd, system, kościół

w filozoficznie/prawdziwie/topowo
Rząd, system, kościół

Rząd, system, kościół. Coraz mniej chętnie piszę o polityce, bo i nie ma o czym pisać. To, co widzimy i słyszymy, ten cały bałwochwalczy system wokół nas, to jakaś paranoja i schizoidalna rzeczywistość. To odczłowieczenie, zniewolenie, żerowanie na naiwności, przy jednoczesnej dehumanizacji życia, jest dla mnie tworem zgoła o tyleż abstrakcyjnym, co zaskakującym swoją popularnością.…

czytaj dalej

Translate »
idź do góry