Najtrudniej poznać samego siebie

Tag archive

wiara

Co to jest wiara?

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie

Co to jest wiara? Przekonanie to coś, w co wierzysz lub akceptujesz jako prawdziwe. Możesz wierzyć w coś na podstawie faktu, opinii lub założenia. Kiedy w coś wierzysz, możesz nie mieć natychmiastowej osobistej wiedzy, ale jesteś zadowolony, że coś jest takie, jakie jest. Twój system wierzeń niekoniecznie jest poprawny lub dokładny. Co ciekawe, nie tylko kierujesz się swoimi przekonaniami, ale także nieświadomie szukasz dowodów lub innych doświadczeń, które potwierdzą i wzmocnią twoje przekonania, ponieważ nie chcesz się mylić. Twoje przekonania są często twoim postrzeganiem tego, jak się rzeczy mają i co uważasz za prawdę. Ale to nie znaczy, że twoje przekonanie jest rzeczywiście prawdziwe.

czytaj dalej

Czym jest wiara?

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie
Czym jest wiara?

Czym jest wiara? To poważne rozważania, biorąc pod uwagę, że wiara ma tendencje stwarzania. Samo słowo wywodzi się z zaufania do zjawiska bądź osoby, ale także rzeczy lub koncepcji. W kontekście religijnym możemy wiarę zdefiniować jako „wiarę w Boga, doktrynę lub naukę religii”. Ludzie religijni traktują wiarę jako zaufanie oparte na postrzeganym stopniu pewności. Ateiści, którzy są bardziej sceptyczni wobec religii, traktują wiarę jako przekonanie bez dowodów.

czytaj dalej

Obecne czasy

w filozoficznie/prawdziwie/świadomie
Obecne czasy

Obecne czasy – żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Jest taka chińska klątwa filozoficzna „obyś żył w ciekawych czasach”. Dzisiaj i my doświadczamy tej ciekawości czasów, ale i braku pokoju i spokoju. Chciałbym przedstawić garść informacji o obecnych czasach, ale dosyć często informacji nie jawnych, bo wielce szkodzących systemom.

czytaj dalej

Wiara w siebie czyni co pragniesz

w filozoficznie/kwantowo/prawdziwie/świadomie
Wiara w siebie czyni co pragniesz

Wiara w siebie czyni co pragniesz. Wiara to nadanie dużego prawdopodobieństwa /100%/ prawdziwości twierdzenia w warunkach braku wystarczającej wiedzy na dany temat. Jeśli prawdopodobieństwo jest małe, to nazywamy je przypuszczeniem, a przy nikłym prawdopodobieństwie określamy – nie wykluczonym. Wiara jest też nieodrodną siostrą nadziei i miłości. I właśnie gdy pojawia się wiara, pojawia się również obiekt. Im wiara większa, lub więcej wiernych, tym zasięg czynu większy i mocniejszy, a Bóg większy.

czytaj dalej

Taki dzień jak dzisiaj

w kwantowo/prawdziwie/świadomie
Taki dzień jak dzisiaj

W taki dzień jak dzisiaj, poniedziałkowy, lekko dżdżysty, doceniam moje życie, wszystko co w nim jest i jakie jest. I w taki dzień jak dzisiaj jestem wdzięczny za wszystko co mam, a przede wszystkim za miłość Kaji. W taki dzień jak dzisiaj patrzę na to wszystko co rośnie, wzrasta, pięknieje z dnia na dzień i patrzę na siebie. I jestem szczęśliwy. Mój świat, który nieustannie tworzę, jest taki jak chcę, o jakim marzę, nie taki jak powinien być – czyimś zdaniem. Bo mój świat to ja, w pełnej krasie, w dynamice, w rozwoju, to ja kochający i szczęśliwy, żyjący w spokoju, niczym u Pana Boga za piecem.

czytaj dalej

Wiara w świadomości

w kwantowo/prawdziwie/świadomie
Wiara w świadomości

Wiara w świadomości. To postawa osobowa. Wiara to niepełne poznanie i wstęp do intelektualnego oglądu. Rozróżnia się postawę „wierzę, że”, która jest przypuszczeniem, oraz „wierzę w”, która odnosi się do własnej osoby, świadomości, Boga i jest przekonaniem o istnieniu świadomości jako prawdy absolutnej, jako absolutnej mocy stwórczej i prowadzącej wprost do miłości. Bez wiary w Boga, który jest świadomością i nami samymi, wiele zdziałać nie można. Z nią zaś można wszystko, bo wiara w siebie daje moc i siłę, a wiara w boga-świadomość, pobudza naszą wiarę w siebie.

czytaj dalej

Jeśli w coś wierzysz to istnieje

w kwantowo/oświecenie/prawdziwie
Jeśli w coś wierzysz to istnieje

Jeśli w coś wierzysz to istnieje, jeśli nie – to nie! Uniwersytet Mediolański wydał opinię na podstawie wieloletnich badań, że ludzie, którzy mieli bliskie więzi ze zmarłymi, bardzo często mają doświadczenie w otrzymywaniu wiadomości /paranormalnych/ od swoich zmarłych bliskich w sposób widzialny lub słyszalny. Zwłaszcza gdy ludzie ci głęboko wierzą w życie po śmierci i zjawiska paranormalne. czytaj dalej

Wiarę można zmienić zawsze

w kwantowo/oświecenie/prawdziwie
Wiarę można zmienić zawsze

Wiarę można zmienić zawsze. Obecnie trwa nieustannie zjawisko „budzenia się”. Czym to budzenie się lub raczej wyższa wibracja jest? W związku ze zmianami trwającymi aktualnie na Ziemii, ze wzrostem ziemskiego rezonansu Schumanna, z przebiegunowaniem Ziemii, ze zmianą budowy komórkowej człowieka na krystaliczną, zmienia się ludzkie DNA.

czytaj dalej

Po co nam wiara

w kwantowo/oświecenie/prawdziwie
Po co nam wiara

Temat „po co nam wiara?”, „czym jest wiara?”, „po co jest wiara?” jest jak rzeka, ale nieustannie drążony, bo ważki. Adoptowany został on przez religię, ale też system, ustrój, generalnie wszystko czego doświadczam/y w naszej wspólnej rzeczywistości. Bo wszystko opiera się na wierze. Dostrzegasz to w końcu, czy nie?

czytaj dalej

Jak schudnąć i nie tylko

w oświecenie/prawdziwie/zdrowotnie
Jak schudnąć i nie tylko

Jak schudnąć i nie tylko. O zarania dziejów, ale ostatnie lata zwłaszcza, człowiek się zastanawia jak zmienić coś w sobie. Różne są koncepcje i cała masa leków. Jednak w aspekcie fizyki kwantowej, świadomości i osobistej kreacji, nie ma nikogo kto w nas mógłby cokolwiek zmienić. Nie w świadomości i jak się mówi nie w głowie!

czytaj dalej

Wiara czyni cuda

w kwantowo/oświecenie/prawdziwie
Wiara czyni cuda

Wiara czyni cuda. Najbardziej poczytnym obecnie na tym blogu jest felieton „Katolik vs Chrześcijanin„. Spore zamieszanie wokół wiary ostatnio, gdyż chyba nie do końca wszystko jest zrozumiałe i jasne czym jest ta wiara.

czytaj dalej

Jeśli w coś wierzysz to istnieje

w kwantowo/oświecenie/prawdziwie
Jeśli w coś wierzysz to istnieje

Jeśli w coś wierzysz to istnieje, jeśli nie to nie. Zastanów się, z czego składa się Twoje ciało. Masz mózg i serce /możesz myśleć/, krew, kości, tkanki, mięśnie i wiele innych. Głębiej Twoje ciało składa się z komórek, które następnie składają się z cząsteczek, które zaś są skupiskami atomów. Atomy w Tobie składają się z cząstek subatomowych. A te cząsteczki subatomowe są zbudowane z czystej energii.

Finalny wniosek – składamy się z czystej energii. Wszystko, co widzimy składa się z atomów, finalnie zaś z czystej energii. Różne ilości tej czystej energii znajdują się w każdej substancji, tworząc otaczający świat. Czy można tym sterować, zarządzać, kreować. Co jest siłą sprawczą?

czytaj dalej

Chodzi o to w co wierzymy

w prawdziwie/świadomie
Chodzi o to w co wierzymy

Chodzi o to w co wierzymy,
a ja wierzę w miłość.
– Wonder Woman –

Dywagacja kreacja

w kwantowo/oświecenie/prawdziwie
Dywagacja kreacja

Dywagacja kreacja. Fizyka kwantowa dowodzi, że nic nie istnieje bez obserwatora. Obserwator zaś ma wpływ na wynik zdarzenia, ale nie na przebieg. Kot Schrodingera może być jednocześnie martwy i żywy. Dopóki obserwator nie zajrzy do pudełka, dopóty nie wie w jakim stanie jest kot. Co nam ta informacja daje, jaki komunikat ze sobą niesie? Otóż możemy kreować wynik zdarzenia, nie przebieg, zatem wszelkie konfabulacje, wymysły i spekulacje na temat tego „jak ma się zdarzyć” są zbędne, bo i tak nie mają żadnego wpływu.

czytaj dalej

Wiara – co to jest?

w kwantowo/oświecenie/prawdziwie
Wiara - co to jest?

Wiara – co to jest? To 100% pewność, mocne przekonanie, a nawet chęć obrony obiektu wiary, zbyt często bezzasadna, ale Twojej/Mojej wiary i przekonania.

No NIE koniecznie!

czytaj dalej

Wiara nie podlega procesom rozumowym

w kwantowo/oświecenie/prawdziwie
Wiara nie podlega procesom rozumowym

Wiara nie podlega procesom rozumowym. To nadawanie prawdziwości twierdzeniu w warunkach braku wystarczającej wiedzy czy zrozumienia. Jeśli subiektywne prawdopodobieństwo jest małe, to potocznie taką wiarę nazywamy przypuszczeniem, a przy znikomym prawdopodobieństwie mówimy, że czegoś nie wykluczamy. Twierdzenie, które jest przedmiotem wiary, nie musi być do końca (lub w ogóle) wyrażone słowami. Jest także ważnym składnikiem nadziei. A prawdopodobieństwo snuciem przypuszczeń i konfabulacją.

czytaj dalej

Dlaczego sami sobie to robimy

w kwantowo/oświecenie/prawdziwie
Dlaczego sami sobie to robimy

Dlaczego sami sobie to robimy? Dlaczego trwamy przy swoich przywarach, gdzie towarzyszy nam upór i opór? Po co kreujemy niechęć i złe myśli, skoro możemy w każdej chwili przestać, ot tak, ad hoc i już.

czytaj dalej

Co z tą wiarą?

w kwantowo/oświecenie/prawdziwie
Co z tą wiarą?

Różne religie nieustannie mówią o wierze … w boga. Wiara jest podstawą każdej z nich, bo bez wiary nic obyć się nie może. Ale nikt nie mówi, że wiara dotyczy nas osobiście i to my powinniśmy wierzyć w siebie przede wszystkim, a cała reszta to tylko klucz do naszej indywidualnej kreacji. Bez wiary nie jesteśmy w stanie nic stworzyć, a i nieuświadomiona wiara, tworzy nieciekawe dla nas przypadki. Zapytam zatem …

co z tą wiarą?

czytaj dalej

Jak zmienić swój świat

w kwantowo/oświecenie/prawdziwie
Jak zmienić swój świat

Jak zmienić swój świat? Najczęstsze pytania są związane bezpośrednio z nami samymi: „jak coś w sobie zmienić?”, „jak osiągnąć wymarzony cel?”, „jak poprawić zdrowie?, czy „jak działać z korzyścią dla siebie?”. Te oraz inne pytania w większości pozostają bez odpowiedzi lub odpowiedź jest pokrętna, a przecież to nie jest nic wielkiego. Trzeba tylko pojąć zasadę kreacji.

czytaj dalej

Wyrzućmy zegary

w kwantowo/oświecenie/prawdziwie
Wyrzućmy zegary

Wyrzućmy zegary. Nasza świadomość żyje „tu i teraz”, również nasz mózg nie rozpoznaje czasu, ale jeszcze niewielu ludzi istnieje w swoim własnym strumieniu świadomości. Życie w „teraz”, jest konieczne do podążania ścieżką samoświadomości i korzystania z dobrodziejstw istnienia. Każdy kto pojmie, że przeszłość i przyszłość jest w „teraz” wygra, bo życie odbywa się tylko teraz. Uważność nabyta wraz z świadomością potęguje efekt samej świadomości i stwarza możliwość kreacji.

czytaj dalej

Translate »
idź do góry