Najtrudniej poznać samego siebie

Tag archive

zmiana paradygmatu

Zmiana paradygmatu

w filozoficznie
Zmiana paradygmatu

Zmiana paradygmatu – koncepcja wprowadzona do powszechnego leksykonu przez amerykańskiego fizyka i filozofa Thomasa Kuhna. Jest ona fundamentalną zmianą podstawowych pojęć i praktyk eksperymentalnych dyscypliny naukowej. Chociaż Kuhn ograniczył użycie tego terminu do nauk przyrodniczych, koncepcja zmiany paradygmatu była również używana w wielu kontekstach nienaukowych do opisania głębokiej zmiany w fundamentalnym modelu lub postrzeganiu wydarzeń. Kuhn przedstawił swoją koncepcję zmiany paradygmatu w swojej wpływowej książce „The Structure of Scientific Revolutions” /1962/.

Przeciwstawia w niej zmiany paradygmatu, które charakteryzują rewolucję naukową, działalności normalnej nauki, którą określa jako pracę naukową wykonywaną w ramach obowiązujących ram lub paradygmatów. Zmiany paradygmatu pojawiają się, gdy dominujący paradygmat, w ramach którego działa normalna nauka, staje się niekompatybilny z nowymi zjawiskami, co ułatwia przyjęcie nowej teorii lub paradygmatu.

czytaj dalej

Totalna zmiana paradygmatu

w świadomie
Totalna zmiana paradygmatu

Totalna zmiana paradygmatu. Coraz bardziej odczuwamy ból życia w obecnym paradygmacie. Czujemy, że wszystko może być lepsze niż jest, ale nie umiemy odejść od starego paradygmatu. Wszelkie protesty, bojkoty i opór nie działają, gdyż przejście w tryb wojny nie doprowadzi do świetlanej przyszłości, w którą można wierzyć. Ognia nie można zwalczyć ogniem, gdyż doprowadza to do spalenia wszystkiego. Należy wyjść ponad to, co stare, aby cokolwiek zmienić.

czytaj dalej

Czym jest zmiana paradygmatu?

w kwantowo/oświecenie
Czym jest zmiana paradygmatu

Ludzie świadomi wiedzą, że wszystko co wiedzą i znają muszą porzucić /wiem, że nic nie wiem/. O co tu tak naprawdę chodzi? Otóż zmiana paradygmatu to odwrócenie. Głównym odwróceniem jest skierowanie uwagi na siebie. To Ty masz się zmienić tak, aby móc zmienić świat. Wszystko co do tej pory było stosowane, używane, zarządzone, musi ulec zmianie, bo to stare się nie sprawdziło i najzwyczajniej w świecie nie działa. Zatem po co wspierać stetryczałą, archaiczną zasadę, skoro możemy wprowadzić nowszą – lepszą. Zatem …

czym jest zmiana paradygmatu?

czytaj dalej

Translate »
idź do góry