To mi się podoba

To mi się podoba

w polsko/topowo

To mi się podoba. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która w zdecydowany sposób ogranicza immunitety establishmentu /parlamentarzystom, sędziom, prokuratorom/ w sprawach wykroczeń drogowych. Ustawa zakłada, że przyjęcie mandatu karnego albo uiszczenie grzywny za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji przez sędziego, prokuratora, posła, senatora, Rzecznika Praw Dziecka, GIODO lub szefa IPN – automatycznie stanowić będzie oświadczenie o wyrażeniu przez niego zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności w tej formie.

To mi się podoba

To mi się podoba

Do tej pory święte krowy chronione immunitetem mogły nie wyrażać zgody na ukaranie lub odpowiadały tylko dyscyplinarnie /buahahaha/. Oczywistą oczywistością było, że w praktyce te osoby czuły się bezkarne jak święte krowy w Indiach. W trakcie prac nad ustawą pojawiały się kontrowersje, bo eksperci głosili niekonstytucyjność projektu, jakby to komukolwiek przeszkadzało do tej pory. Ustawa jednak została przyjęta bez poprawek i trafiła do podpisu prezydenta, który ją podpisał. Kwestia niekonstytucyjności w przypadku prokuratorów została rozstrzygnięta wyrażeniem zgody i po zawodach.

Nowelizacja przewiduje zmiany w przepisach o prokuraturze, o ustroju sądów powszechnych, o wykonywaniu mandatu posła i senatora, o ochronie danych osobowych, o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz o Rzeczniku Praw Dziecka. Ustawa wejdzie w życie w 14 dni po jej ogłoszeniu. Może ją zaskarżyć do TK Krajowa Rada Sądownictwa, Rzecznik Praw Obywatelskich, I Prezes Sądu Najwyższego lub grupa posłów.

Coś się zaczyna dziać, bo zasada równości wobec prawa zaczyna powoli działać. Równość wobec prawa to norma konstytucyjna wymagająca, aby prawodawstwo traktowało na równi osoby znajdujące się w podobnej sytuacji. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zabrania m.in. dyskryminowania lub wprowadzania szczególnych uprawnień dla osób ze względu na płeć, urodzenie, rasę, narodowość, wykształcenie, zawód i wyznanie. Inną definicję stanowi termin równości w prawie, który nakazuje tworzenie treści prawa w sposób eliminujący bezpodstawną dyskryminację lub uprzywilejowanie.

PS. Co się to dzieje! Co się to dzieje! Aż lękam się wyznać to komu. Wiecie, że słońce dziś rano zajrzało do mego domu … Jan Kasprowicz

______
#Prawo