Totalna Biologia nową medycyną

Totalna Biologia nową medycyną

w innowacyjnie/świadomie/zdrowotnie

Totalna Biologia nową medycyną. Totalna Biologia to nauka, która identyfikuje ludzkie choroby, ich zachowania i wewnętrzne konflikty w nas, wychodząc poza prostą systematykę. Nauka ta łączy wiedzę z wielu dyscyplin naukowych, jak medycyna chińska, starogermańska medycyna, rosyjska medycyny informacyjnej i wielu wielu innych.

W Totalnej Biologii chorobę rozumiemy jako idealne rozwiązanie tworzone przez mózg w celu ochrony życia człowieka. To zaś pozwala osiągnąć uzdrowienie przy użyciu praw biologicznych odkrytych w 1978 roku przez dr Hamera. Będących przeniesieniem medycyny chińskiej na nasz grunt.

Totalna Biologia nową medycynąTotalna Biologia

Ta nowa świadomość pozwala nam zrozumieć mechanizmy emocjonalne, które powodują choroby i ich zachowania. Prostota i precyzja, z jaką biologiczny mózg działa, aby osiągnąć swój cel, jakim jest utrzymanie naszego ciała przy życiu. Nic w naturze nie umyka prawom biologicznym, także choroby.

Choroby to doskonałe programy przetrwania, inicjowane i aranżowane przez nasz mózg i przez niego zdefiniowane. Automatyczny odruch przetrwania w naszym mózgu, analizuje wszystkie dane, które otrzymuje, jest tym, co programuje naszą przyszłą chorobę. Każda część ciała ma określone kody. Każda choroba ma swoje odzwierciedlenie w istotnym ludzkim konflikcie. Konflikty te są związane nierozerwalnie z naszym życiem, ale dzięki wskazaniom Totalnej Biologii możemy je dostrzec i je rozwiązywać. Tym samym powracać do zdrowia.

Totalna Biologia odsłania nam wady zwykłej medycyny. Wskazuje, że rak nie jest zaburzeniem chorobowym, a już na pewno nie wyrokiem. To psychiczny konflikt wewnętrzny i tym samym wymaga niezwykle precyzyjnego rozwiązania konfliktu. To zaś zmienia postać rzeczy. Okazuje się bowiem, że dla naszego mózgu konfliktem jest np. „Nie mogę czegoś strawić”.

Nie jest tu mowa o trawieniu naszego żołądka, lecz trawieniu psychicznym problemu, którego „nie możemy strawić”. Gdy konflikt narasta w skutek silnego stresu, przekracza poziom tolerancji tworzy się poważna choroba. Która jednakże nie okazuje się być śmiertelną, tylko problemem do rozwiązania, na poziomie rozumu. Podobnie działa medycyna chińska, przypisując poszczególnym bólom, chorobom, niedyspozycjom, pewien konkretny problem psychiczny.

Wszystkie choroby mają źródło w konfliktach wewnętrznych rozumu. I wszystkie, łącznie z rakiem, na tym poziomie możemy rozwiązać. Ale konflikty są albo oczywiste, albo starannie ukryte w podświadomości. Trzeba ich wówczas gruntownie poszukiwać. Negatywne emocje związane z chorobą, takie jak strach i złość, mogą wzmocnić chorobę lub stworzyć nową. Gdy zaś zrozumiemy, że każda choroba jest biologicznym rozwiązaniem konfliktu, zaczynamy leczyć.

Ta nowa świadomość pomaga również zapobiegać przyszłym chorobom. Ponieważ przetwarzamy konkretny konflikty w zdrowszy sposób. Na tym zaś opiera się medycyna chińska, która to zapobiega, nie leczy. Działając na poziomie rozwiązywania konfliktów psychicznych, działa prewencyjnie.

Cierpienie w ciszy i trzymanie się wszelkich uraz, niezadowolenia i niezgody ułatwia dalsze programowanie choroby, bądź całego ich zestawu. Ważnym tutaj jest uświadomienie sobie, że nasze konflikty wewnętrzne, to nasza sprawa i tylko my ją* możemy rozwiązać. Podstawowymi konfliktami są: ochrona swojego terytorium, strach przed atakiem drapieżnik i zdobywanie pożywienia. W prawach biologicznych każda choroba jest biologicznym rozwiązaniem konfliktu!

Nie karą, nie przekleństwem, nie plagą, czy tragedią, ale właśnie rozwiązaniem. I tak należy je odczytywać. Totalna Biologia pomaga nam odnaleźć konflikty, które zaprogramowały i wywołały naszą chorobę. Gdy zaś mózg zrozumie o co chodzi, może wysłać polecenia leczenia. Nic nie dzieje się w ciele bez polecenia z umysłu, rozkazu zachorowania i nakazu wyzdrowienia – ot co.

Totalna Biologia, Totalna Biologia

PS. Wszystko jest naszą zasługą, nawet jak na zasługę nie wygląda. – August Witti

____________
#TotalnaBiologia