Najtrudniej poznać samego siebie

Na czym polega uważność? 1

Na czym polega uważność?

w oświecenie/kwantowo/prawdziwie

Uważność jest związana z Uwagą, a ta z kolei, to właściwość psychiczna, która odpowiada za kontrolę przebiegu pozostałych procesów poznawczych i mogąca przyczynić się do polepszenia lub pogorszenia przebiegu tych pozostałych procesów. Najprostszą postacią jest uwaga mimowolna zależna od zachowania wyznaczanego przez siłę i wielkość działających bodźców. Ta zaś budowana jest pod wpływem tych bodźców. Zatem …

na czym polega uważność?

na czym polega uważnośćUważność to “Szczególny rodzaj uwagi, nieosądzającej i intencjonalnie skierowanej na wybrany element bieżącego doświadczenia. Mówiąc zwyczajnie, jest to nieosądzająca świadomość tego, co dzieje się z nami i wokół nas /literalnie/. Ta uważna nieustająca samoobserwacja umożliwia przerwanie bezwiednych podświadomych reakcji /reagowanie/, które dostarczają nam emocji, przez które cierpimy. Głównym przeciwnikiem uwagi jest strach, powstający przez nieuważność właśnie.

Poprzez uważność dysponujemy osobistą i subiektywną przerwą pomiędzy spostrzeżeniem, a reakcją /zwyczajową/. To daje nam osobiście możliwość świadomej i niejako zgodnej z nami reakcji, która wcale nie musi pokrywać się z reakcją zwyczajową. Czym jest ta reakcja zwyczajowa? To nasza podświadomość, wszystko co zapisaliśmy w sobie, że wydaje się nam, że tacy jesteśmy. Niejako nasz kodeks wewnętrzny i zasady. Ale tak czy inaczej nie mieliśmy świadomego wpływu na jego powstawanie.

Zatem ta niejako powstała, utworzona przez nas samych przerwa, daje nam możliwość wyboru, pomiędzy reakcją zwyczajową, a naszą osobistą. Ta nasza osobista bynajmniej rozumową nie jest i z rozumu, za którego miejsce przebywania przyjęto głowę, nie pochodzi. Ona pochodzi z serca, które również wg. obecnej nauki jest organem rozumnym, bo 60 x szybszym od mózgu. I to, że stamtąd pochodzi, to każdy kto ciut świadomy – czuje.

Zatem sama świadomość, to nic innego, a uważność, a ta powstaje z przepychanki pomiędzy ego /podświadomością/ i tego co nam się o nas samych wydaje, a tym co wiemy i czujemy, ale nie dopuszczamy do głosu, bo niewolnoooooo. A dlaczegóż to nie wolno? Hm? Czego tak naprawdę się boimy?

PS. Oba my se oba, nie bójmy się Boba, Bobo jest malutkie, zbijemy go oba. 😀

Tags:

ostatnie z oświecenie

myśli utracone

Myśli utracone

Dziwna sprawa z tymi myślami, ale jeśli się z nimi utożsamiasz, wówczas
krótko i na temat

Krótko na temat

To ty ustalasz co jakie jest – nikt inny. Ty określasz ramy
po co nam wiara

Po co nam wiara

Temat “po co nam wiara?”, “pzym jest wiara?”, “po to jest wiara?”
Jak przestać narzekać?

Jak przestać narzekać?

Jak przestać narzekać? Bo przecież wszyscy to robimy, bezzasadnie i niejako bezmyślnie.
Translate »
idź do góry