Najtrudniej poznać samego siebie

Wet za wet

w patriotycznie/polsko/prawdziwie

W naszym kraju nie korupcja, a ściganie korupcji jest przestępstwem – zwykł mawiać lider PIS. Jest w tym sporo racji, jednakże bez napiętnowania korupcji trudno nam będzie mówić o jakiejkolwiek sprawiedliwości i praworządności. Zasada jest prosta …

wet za wet.

korupcja2Dla przeciwdziałania przestępczości korupcyjnej istotne są uregulowania kodeksu karnego takie jak:

Świadek incognito — to /wg art. 184 k.k./ osoba, w przypadku której zachodzi uzasadniona obawa niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia, wolności albo mienia w znacznych rozmiarach świadka albo osoby dla niego najbliższej. Sąd, jak również prokurator w postępowaniu przygotowawczym, może wydać postanowienie o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka /danych osobowych/. W tym wypadku postępowanie toczy się bez udziału stron i objęte jest tajemnicą państwową.

Mały świadek incognito – to /wg art. 191 § 3 k.k./ osoba, wobec której wchodzi uzasadniona obawa użycia przemocy lub groźby wobec świadka lub osób najbliższych. Świadek ma prawo zastrzec swój adres do wyłącznej wiadomości prokuratora i sądu.

Świadek koronny – /wg art. 148 § 1-3 k.k./ występuje wówczas, gdy przestępstwo zostało popełnione w zorganizowanej grupie przestępczej. Świadek przekazuje informacje, które mogą przyczynić się do ujawnienia okoliczności przestępstwa i wykrycia pozostałych sprawców. Świadek ujawnia swój majątek oraz majątek sprawców przestępstwa, następnie składa przed sądem wyczerpujące zeznania. Świadek koronny nie podlega karze za przestępstwa, w tym skarbowe, które popełnił.

Ustawa o CBA stworzyła nowe możliwości prawne dotyczące ścigania przestępstw korupcyjnych. Celem tej służby jest zwalczanie korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w instytucjach państwowych i samorządowych, zwalczanie działalności godzącej w ekonomiczne interesy państwa. CBA wykonuje czynności dochodzeniowo-śledcze, operacyjno-rozpoznawcze, kontrolne i analityczno-informacyjne, również na polecenie sądu lub prokuratora. CBA to służba specjalna powołana specjalnie w celu zwalczania korupcji, którą zajmują się również Policja i ABW. Korupcja pozostaje w zainteresowaniu wielu organizacji pozarządowych: Transparency InternationalFundacja im. Stefana BatoregoHelsińska Fundacja Praw CzłowiekaInstytut Spraw Publicznych, etc.

Szkopuł jest jeden, ostatnie nowelizacje prawne nie sprzyjają karaniu przestępców korupcyjnych i przestępstw ciężkich. Trzeba zatem spowodować, aby stary, skostniały układ został rozbity i skrzętnie wycofać wprowadzone nowelizacje oraz zaostrzyć prawo, a to z kolei wymaga zmian konstytucyjnych. Co nam pozostaje? Obalić rząd. Sposób może być dowolny. A, no i jeszcze jedna uwaga, korupcja to machlojki i kradzież, sprzeniewierzanie i wyłudzanie, to nie dzieje się komuś tam, to dzieje się nam, bo my za to płacimy, w podatkach, w niskich pensjach, w drożyźnie, w stale rosnących cenach mediów, we wszystkim. Trzeba być zasadniczo bardzo krótkowzrocznym, aby tego nie zauważyć i głupim, aby pozwalać na te procedery i na dodatek je popierać.

PS. Przyznaj się bratku, szybciutko, skorzystaj z opcji świadka, za chwilę może ci zostać tylko stalowa kratka :D.

Źródło: CBA Poradnik antykorupcyjny dla przedsiębiorców. Warszawa, maj 2011 rok.

________
#Korupcja

najnowsze z patriotycznie

bez autorytetów

Żyjemy bez autorytetów

Żyjemy bez autorytetów, ale nie tak dawno szanowało się wiedzę, zdolności, umiejętności
Na co nam polityka

Na co nam polityka

Nieustannie doniesienia prasowe na temat polityki budzą spore emocje. Świat nie chce

Wiara przyrodzona

Polskością interesuję się od dziecka, bo zostałem tak wychowany, zgodnie z tradycją. Od
Jesteś Polakiem?

Jesteś Polakiem?

Co to właściwie oznacza? Co sprawia, że wraz z tym słowem odczuwamy?
Translate »
idź do góry