Najtrudniej poznać samego siebie

Wiara w świadomości

Wiara w świadomości

w kwantowo/prawdziwie/świadomie

Wiara w świadomości, to postawa osobowa. Wiara to niepełne poznanie i wstęp do intelektualnego oglądu. Rozróżnia się postawę “wierzę, że”, która jest przypuszczeniem, oraz “wierzę w”, która odnosi się do własnej osoby, świadomości, Boga i jest przekonaniem o istnieniu świadomości jako prawdy absolutnej, jako absolutnej mocy stwórczej i prowadzącej wprost do miłości. Bez wiary w Boga, który jest świadomością i nami samymi, wiele zdziałać nie można. Z nią zaś można wszystko, bo wiara w siebie daje moc i siłę, a wiara w boga-świadomość, pobudza naszą wiarę w siebie.

Wiara w świadomości

Wiara w świadomości – Obserwacja:

Istota ludzka, jakkolwiek by nie była silna i mądra, nie jest w stanie podjąć działania, gdy jej brak wiary lub gdy jest uśpiona. Żadna maszyna, nie działa, gdy jest wyłączona. Wówczas jej funkcje i zadania nie mogą być wykonywane. Brak wiary, uśpienie, czyni rzeczy kruchymi, wrażliwymi, niesprawnymi i bezużytecznymi. Ale wiemy przecież, że “wiara przenosi góry”, że jest jak miłość i nie mam miejsca w niej na niepowodzenia, upadek i ignorancje, bo wierzymy w siebie, wierzymy też w boga/świadomość, która jest dla nas opieką i wsparciem.

Wiara w świadomości – Rozważania:

Wiara prowadzi nas przez swoje święte boskie prawa, rady, napomnienia, obietnice. Daje nam też narzędzia do jej egzekwowania i unaocznienia. Aby wzrosnąć, żyć w pokoju, miłości i szczęściu wiara musi zostać przebudzona, aby mogła spełniać swój cel. Stąd wiemy, że żywa istota, aby wykorzystać swój pełny potencjał, musi być zaopatrzona w wiarę. Podobnie jest z maszynami, które muszą być włączone, aby działać. Jeśli nie podejmujemy działań, nasza wiara pozostaje uśpiona i de facto jest  bezużyteczna. Nie przynosi nam żadnych rezultatów, gdyż cechą uśpienia /wyłączenia/ jest pasywność.

Wiara w świadomości – Podsumowanie:

To właśnie wiara, pasja, miłość prowadzą nas ku szczęściu, ale brak skupienia na sobie i teraźniejszości prowadzi wprost do cierpienia. Często skarżymy się, narzekamy, że nie mamy /dostaliśmy/ tego lub tamtego. Prawda jest taka, że mamy wszystko. Wszystkie postawione warunki do wzrostu są spełnione. Problemem nie jest to, co dał lub nie nam Bóg. Problem tkwi w nas i polega na tym, że nie używamy tego, co Bóg nam dał. Wiara jest darem dla każdego z nas, ale to od nas samych zależy, czy będziemy umieli ją należycie wykorzystać. Zatem wiarę wszelkimi sposobami należy w sobie rozbudzić i kultywować. Bo to ona prowadzi do celu.

Zaopatrzeni w wiarę w siebie i stworzenie, możemy osiągnąć z łatwością pasję i miłość. Wówczas przeszkody znikają, życie się klaruje i wzrasta. My zaś wzrastamy wraz z nim, ku pokojowi, spokojowi i szczęściu.

PS. Śpiący musi się przebudzić. – Diuna

najnowsze z kwantowo

Moc pragnienia

Moc pragnienia

Moc pragnienia. Jak to jest, że pragnienia się spełniają, im większe, poparte
Świadomość finansowa

Świadomość finansowa

Świadomość finansowa, jak i wszystko, jawi się w naszej głowie. Wielu ludzi
Przebiegunowanie Ziemi

Przebiegunowanie Ziemi

Przebiegunowanie Ziemi. Pole magnetyczne Ziemi wielokrotnie, przez cały okres istnienia, się zmieniało.
Translate »
idź do góry