Wibracje koherencji serca

Wibracje koherencji serca

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie

Cóż to takiego te wibracje koherencji serca? To nic więcej tylko częstotliwość Schumana, czyli puls Ziemi. W zeszłym roku miała swój szczyt 158 Hz. Otóż zmiana tego pulsu ziemi, z którym jesteśmy połączeni jak z matką za sprawą pępowiny, ma ogromny wpływ na człowieka do przebudzenia – aktywacji, wzmocnienia i osiągnięcia stałego poziomu wibracji koherencji serca, czyli świadomości.

Wibracje koherencji sercaWibracje koherencji serca w 2019 roku:

 • 17 marca 2019 r.:  150 Hz
 • 20 września 2019 r .:   100 Hz
 • 6 grudnia 2019 r.:  158 Hz

My znamy tę liczbę ze szkoły i zasłyszenia jako pulsu Ziemi – częstotliwości Schumanna o wartości 7,83 Hz. A w zeszłym roku w grudniu osiągnęła tymczasowy szczyt 158 Hz. To zaś oznacza, że nasza świadomość wzrasta do przebudzenia – aktywacji, wzmocnienia i osiągnięcia stałego poziomu wibracji koherencji serca.

Wibracje koherencji serca odbywają się na kilku poziomach:

 • poziom osobisty
 • poziom międzyludzki
 • poziomy społecznościowe
 • poziom globalny
 • planeta Ziemia
 • przestrzeń kosmiczna
 • wszechświat

Co powoduje zwiększenie rezonansu Schumanna /wibracje koherencji serca/ i jaki ma wpływ na człowieka?

Pole bioenergetyczne ludzkiego ciała jest produktem prany, energii siły życiowej i apany, która jest energią siły życiowej, która krąży w nas. Pola bioenergetyczne i wibracyjne w naszych ciałach są także kumulacją różnych punktów energii i pól wibracji w ciele człowieka /czakry/, które się łączą. Zatem można sobie wyobrazić pola bioenergetyczne jako produktu energii siły życiowej w fizycznym ciele człowieka i wokół niego. Znamy to w postaci torusa otaczającego ciało człowieka. My zaś jako “dominujący” gatunek dostosowujemy się do naturalnych rezonansów Ziemi w podobny sposób, jak płód łączy się z biciem serca matki w łonie matki. Jest to naturalny sposób ugruntowywania się i energicznego odżywiania, które to wspierają nasz naturalny rytm.

“Koherencja to stan, w którym serce, umysł i emocje są wyrównane energetycznie i współwibrują” – dr Rollin McCraty – “Jest to stan, który buduje odporność – energia osobista jest gromadzona, a nie marnowana – pozostawiając więcej energii na zamanifestowanie intencji i harmonijnych rezultatów”. Ziemia i jonosfera generują częstotliwości w zakresie od 0,01 herca do 300 herców, a niektóre z dużych rezonansów występujących w polu ziemi mają ten sam zakres częstotliwości jak te występujące w ludzkim układzie sercowo-naczyniowym, mózgu i autonomicznym układzie nerwowym. Chociaż naukowcy przyjrzeli się niektórym możliwym interakcjom między ziemskim polem, a aktywnością ludzi, zwierząt i roślin, nowe dane z badań GCI wskazują, że możemy być głębiej powiązani z ziemskim polem, niż się nam wydaje.

Ludzki rytm i zachowania fizjologiczne są zsynchronizowane z aktywnością słoneczną i geomagnetyczną. Więc fluktuacje na ziemi i pola magnetyczne Słońca mogą wpływać na praktycznie każdy obwód człowieka, a także na dowolne układy biologiczne. Zatem logiczny jest wniosek, że wszelkie zakłócenia w tych zmiennych, również mogą mieć wpływ na zdrowie i zachowanie ludzi. A to właśnie się dzieje. Co więcej, zmiany w intensywności aktywności geomagnetycznej i rezonansach Schumanna wydają się zmieniać fale mózgowe i reakcje neurohormonalne. Zatem nasz mózg, to bardzo wrażliwe narządzie elektromagnetyczne. Wszelkie zmiany w ziemskim polu magnetycznym wpływają bezpośrednio na rytmy ludzkiego serca i są związane są z wieloma czynnikami.

Wibracje koherencji serca – zmiany:

 • zmiany w mózgu i aktywności układu nerwowego;
 • wyniki sportowe,
 • pamięć i inne zadania;
 • synteza składników odżywczych w roślinach i algach;
 • liczba zgłoszonych wykroczeń drogowych i wypadków;
 • śmiertelność z powodu zawałów serca i udarów mózgu oraz występowanie depresji i samobójstw.

Nasze serce odgrywa wyjątkową rolę w synchronizowaniu wspomnianych aktywności. Jako najpotężniejszy i spójny generator rytmicznych wzorców informacji w ciele. Serce jest w ciągłej komunikacji z mózgiem i ciałem poprzez wiele ścieżek neurologicznych, biochemicznych, biofizycznych i energetycznych. Serce działa jako globalny koordynator funkcji ciała jako całości. Określenia jak “intuicja serca”, “inteligencja serca”, “serce mi podpowiada” – oznaczają, że nasze serce energetycznie jest sprzężone z głębszą częścią nas, ze świadomością /wyższą mocą/.

Coraz wyższe wibracje rezonansu Schumana, powodują zanik zachowanych wzorców energii i ich czyszczenie na wszystkich poziomach komórkowych, co pociąga za sobą odczuwalność dziwnych stanów ciała. Kilkakrotnie opisywałem to wcześniej. Zmiany są indywidualne, bo zmienia się to co niedoskonałe i wbrew nam, zatem zmienia się czasami boleśnie.

PS. Nic nie pozostaje takie samo. Jedyne, czego można być, w życiu pewnym, to zmian. – Trudi Canavan “Kapłanka w bieli”

Hits: 68