Widzenie świata

w filozoficznie

Widzenie świata jest zależne od naszych myśli. Jeżeli szklanka jest do połowy pełna, to masz dobre widzenie świata. Jeżeli do połowy pusta, to klops. Nie jest dobrze widzieć świat przez jeden filtr. Nie rzadko się zdarza paść ofiarą „pułapek myślenia”, które wpływają na uczucia i zachowanie. Ale się zdarza. Nie jest to brakiem inteligencji, ale zaślepienia własnym filtrem.

Widzenie świataWidzenie świata

Ten filtr widzenia świata zniekształca myśli. Gdy rano wstajesz z myślą, że dzień będzie niesamowity i wspaniały, na ogół tak jest. Będziesz szczęśliwszy i produktywny, nie będziesz się obawiał, że problemy czają się za rogiem. Ale jeśli poszukujesz problemów, z pewnością je znajdziesz.

Dobrze jest wiedzieć, jak postrzegamy świat i odpowiednio nim zarządzać. Po to właśnie potrzebna jest nam świadomość. Znając sposoby pracy własnego mózgu /dzięki świadomości/, poprzez widzenie niejako z góry siebie samego, możemy tworzyć swój świat i zrozumieć go i jego mechanizmy. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Zawsze jest akcja i reakcja,

20 filtrów w nas:

Filtr mentalny: Ci co mają założone klapki na oczach. Patrzą na sytuacje ze swojej perspektywy, nie są w stanie lub nie chcą widzieć innych punktów widzenia i innych perspektyw.

Dobre lub złe: Niektórzy skupiają się na skrajnościach i wykluczają wszystko co jest pomiędzy. Postrzegają wszystko jako dobre lub złe, słuszne lub niesłuszne, wszystko albo nic.

Generalizacja: Ludzie ci zamieniają pojedynczą sytuację w szerokie uogólnienie. Wychodzą z założenia, że ​​ponieważ „jeden spośród wielu jest leniwy”, to wszyscy zapewne tacy są.

Etykietowanie: Inni określają jakąś całą grupę na podstawie zachowania kilku jej członków.

Pochopne wnioski: Niektórzy ludzie dochodzą do wniosku bez żadnych dowodów na poparcie ich twierdzenia.

Powiększanie: Ci ludzie nieproporcjonalnie wyolbrzymiają rzeczy, powiększając pozytywy i minimalizując negatywy lub odwrotnie. Popadają w skrajności.

Półprawdy: Ludzie którzy skupiają się na jednej połowie równania, ignorując drugą. Przykładem są obniżki cen. Tracą w ten sposób koszt zakupu.

Jednokierunkowość: Inni zaś myślą, że to ich droga. Oczekują, że reszta dostosuje się do ich sposobu myślenia i zachowania.

Uprawnienia: Niektórzy uważają, że zasady, które dotyczą innych, nie powinny mieć do nich żadnego zastosowania.

Nadczłowiek: Są ludzie, którzy przeceniają wartość czegoś tylko dlatego, że jest ich. „Moje dziecko jest najlepsze.”

Emocjonalność: Niektórzy zaś urzeczywistniają swoje odczucia. „Obawiam się, że to niebezpieczne”.

i dalej …

Bezradność: Są tacy co czują się bezradni. Wierzą, że życie jest niesprawiedliwe. „Nie opłaca się tego próbować”, „Tego nie da się zrobić”.

Wróżenie: Inni myślą, że potrafią przewidzieć przyszłość i wykorzystują to do działań i decyzji.

Telepatia: Niektórzy ludzie uważają, że wiedzą, co myślą inni, nawet jeśli nie mają dowodów na taki stan rzeczy.

Idealizm: Bywa, że ludzie patrzą na świat przez różowe okulary. Taki, jaki powinien być świat, staje się ich rzeczywistością.

Zgodność: Są tacy co kierują się modą. Akceptują poglądy innych bezmyślnie, bo są na topie.

Odmowa: Niektórzy odgradzają się od informacji, bo zagrażają ich poglądom.

Wina: Tych najwięcej co obwiniają innych za swoje nieszczęście. A ekstremalnie obwiniają się o wszystko.

Zwątpienie: Ci ludzie zmieniają pozytywne doświadczenie w negatywne. Jeśli wygrają coś, mówią „Nie zasłużyłem na to”, albo „Wygrałem, ponieważ…”

Sprawiedliwość: A niektórzy zawsze muszą mieć rację.

Widzenie świata – Podsumowanie:

Czy któryś z filtrów zniekształca wam wasze myślenie? Gdy patrzymy na rzeczy przez filtr, wpływa to na nastrój, decyzje i pogląd. W rzeczywistości wpływa na sposób, w jaki postrzegamy świat. Prawda jest taka, że indywidualna percepcja staje się osobistą rzeczywistością. Zatem jak widzisz świat? Prawdziwie?

PS. Sztuką jest widzenie rzeczy niewidzialnych. – August Witti

____________
#WidzenieSwiata