Najtrudniej poznać samego siebie

Wszystko jest energią

Wszystko jest energią

w kwantowo/oświecenie/prawdziwie

Wszystko jest energią. W naszym świecie ewidentnie wzrasta energia, a wzrost energii powoduje zmianę świadomości, ponieważ świadomość to energia, to światło. Ten wzrost energii wywołuje ewolucję świadomości, zwaną przebudzeniem duchowym i jest źródłem napędzającym wszelkie inne zmiany.

Wszystko jest energiąWszystko jest energią

Pozostawienie, puszczanie ego jest warunkiem wystarczającym, aby wydostać się ze swojej skorupy ego. Ono jest naszym jedynym ograniczeniem. Bo rządzi i to w niewłaściwy, archaiczny i bezsensowny sposób.

Jak porzucić ego?

Poprzez otwartość, brak strachu, poprzez poddanie się światu i temu jak jest. Dlaczego? Bo ego dąży do uznania, sławy i fortuny, ale nie kieruje się dobrem. Wszechświat zaś, jak i cała świadomość kieruje się miłością, pokojem, hojnością i dobrostanem. To uniwersalne zasady naszego źródła świadomości. A „kiedy zmienisz sposób patrzenia na rzeczy, rzeczy, na które patrzysz, zmieniają się”. Przyjmuj te zmiany za dobre, bo nijak ci ich oceniać nie widząc całości. Gdy zaś zaakceptujemy świat i zaczniemy ufać procesowi ewolucji, wówczas będziemy istnieć dalej.

Rozwijanie świadomości

Przez życie mamy „płynąć”. Rozwój odbywa się poprzez tworzenie nowych nawyków, które powstają niejednokrotnie na bazie utworzonego przez nas rytuału. To nawyki dyktują jakość życia. Odpowiadają za nasze zdrowie, szczęście, kreatywność, wolność, rozwój, ect. Te nowe nawyki i praktyki, mają na celu wspierać i odzwierciedlać naturę. Całe życie uczono nas, aby patrzeć na zewnątrz siebie. Przez to zostaliśmy duchowo odłączeni od źródła, od natury. Wyalienowaliśmy się, odosobnili, podzielili. Czas powrócić do korzeni.

Wszystko jest energią – Podsumowanie:

Nasze myśli są wytworem, obrazem, za kogo się uważamy i kim uważamy, że jesteśmy. Ale to tylko złudzenie, gdyż nie przez nas samych ustanowione. Wraz z rozwojem świadomości odkrywamy, kim tak naprawdę jesteśmy i jaki mamy cel w życiu. Wówczas też doświadczymy prawdy. Gdy przestajemy myśleć, likwidujemy oceny, uprzedzenia i ograniczenia. Przestajemy opierać się przepływowi świadomości.

Ale, aby skłonić ciało do transformacji, trzeba znieść siłę, która go hamuje. W naszym życiu siłą hamującą jest połączenie naszych wzorców myślenia, stanów emocjonalnych i naszych nawyków. To wszystko tworzy koktajl osobowości. Aby to zmienić potrzebne są nowe wyższe nawyki, które najnormalniej w świecie musimy wypracować. Zaprzęgnijmy do tego naszą siłę woli, wytrwałości i determinacji, bo chcemy przecież sobie pomóc. A wszystko, co musimy zrobić, to stać się otwartymi.

PS. Liczy się droga… a nie dojście do celu. – August Witti

_______
#Energia

najnowsze z kwantowo

Duchowość kwantowości

Duchowość kwantowości. Odkrycie fizyki kwantowej na nowo zdefiniowało sposób, w jaki postrzegamy

Proste prawo przyciągania

Proste prawo przyciągania. O prawie przyciągania pisałem już wielokrotnie na DZIENNIKU WAREZA.

Świadomość jest magiczna

Świadomość jest magiczna. Abstrahując od relacji ciało-umysł, zwyczajność-niezwykłość, rozum-doświadczenie, a także materia-duch,
Translate »
idź do góry