Najtrudniej poznać samego siebie

Wymiary rzeczywistości

Wymiary rzeczywistości

w filozoficznie/kwantowo/świadomie

Wymiary rzeczywistości – Jesteśmy obecnie świadkami ewolucji całej ludzkości. Nasza Ziemia przechodzi zmianę świadomości do 5D. Globalna świadomość ludzkości budzi się do wyższych stanów wymiarowych. Dla nas zauważalne są trzy – 3D, 4D i 5D. Żyjemy w dowolnym z tych wymiarów lub w kombinacji wszystkich trzech. Te stany świadomości wpływają na nasze osobiste postrzeganie świata. Wymiary te można porównać do pewnych całości, z których każdy ma swoistą jakość, strukturę, wygląd oraz rolę do spełniania i określone zasady gry. Żaden z tych wymiarów nie jest konkretnym miejscem fizycznym, choć może w danym miejscu się przejawiać. Wymiary nakładają się na siebie i przenikają. Im większa świadomość, tym łatwiejsze poruszanie się między tymi wymiarami.


Wymiary rzeczywistościWymiary rzeczywistości – 3D

To wymiar doświadczania, w którym rządzi wszechobecny dualizm /dobro – zło, światło – ciemność, męskość – kobiecość, czarne – białe/. Wszystko jest albo takie, albo śmakie /przeciwne/. Do tego dochodzi iluzja oddzielenia od świata duchowego, świadomości i projekcja zewnętrznych bogów, ale również oddzielenie ciała mentalnego od emocjonalnego, duszy /serca/ od ciała fizycznego.

Tu także występuje głęboka wiara w śmierć jako koniec jestestwa. Kolejne oddzielenia to oddzielenie od innych, od Ziemi, ale też podział na kobiety i mężczyzn. Te podziały sprawiają, że w trójwymiarze panuje projekcja.

W 3D czas występuje w postaci linearnej. Mamy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. A na końcu śmierć. Wszystko tu gęste i toczy się powoli, a linia naszego czasu w trzecim wymiarze wydłuża się w nieskończoność. Oczywiście w 3D mamy przyczynę i skutek. A na wszystko musimy czekać. Tu także występuje kompresja świadomości, czyli zawężenie świadomości. Wiesz tylko to, co wiesz i nie wiesz, czego nie wiesz. 3D to nasze poprzednie i często obecne życie. W 3D zamiast wyboru mamy reakcję.

Wymiary rzeczywistości – 4D

W wymiarze czwartym dochodzi świadomość. Zaczynamy widzieć więcej i czuć więcej. Możemy rozmawiać z duchem roślin, zmienić swoje przeszłe ja, doznawać olśnień pobierając z “pola” informacje. Zaczynamy coraz więcej rozumieć i widzieć, a to pozwala nam odkrywać nową rzeczywistości. W czwartym wymiarze możemy wybierać świadomie. Wiemy i rozumiemy, dlaczego coś się zadziało i mamy wpływ na to, by to zmienić.

Znika dualizm, gdyż coś jest i czarne i białe. I dobre i złe. I piękne i brzydkie. Jednocześnie. A zależy od tego, co konkretnie wybierzemy. W naszym życiu pojawia się medytacja i zdrowy stylu życia. Odkrywamy również, że w życiu należy spełniać marzenia, znaleźć swój cel i pasje. Nasza intuicja zaczyna się rozszerzać i wzrastać, poszukując głębszego sensu życia. Dostrzegamy synchroniczność świata i magię wszechświata.

Wymiary rzeczywistości – 5D

Piąty wymiar to oświecenie, mistrzostwo jak zwykło się nazywać. To podróż w czasie i przestrzeni z pełnym zrozumieniem, akceptacją i wiedzą. To umiejętność zarządzania swoją energią i świadomością, co sprawia, że pojawia się dobrostan, zdrowie, piękno, godność, szacunek, integralność i szczęście. W piątym wymiarze wszyscy i wszystko jesteśmy jednością /połączeni razem/. Przygoda życia to duchowy wzrost. Miłość i współczucie łączą się w harmonii i zrozumieniu. Celem staje się prawda i miłość.

PS. W najmniejszych wymiarach świata skrywała się największa energia, dlatego tak ważne są energie dyskretne. – August Witti

najnowsze z filozoficznie

Czym jest duchowość

Czym jest duchowość

Czym jest duchowość? Dążenie do duchowości każdego z nas jest nieodłącznym elementem
Wewnętrzny komfort

Wewnętrzny komfort

Wewnętrzny komfort, rozpatrzony w kategoriach “Czym jest ten wewnętrzny komfort” i “Jak
Translate »
idź do góry