Zabójcza moc nienawiści

Zabójcza moc nienawiści

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie

Zabójcza moc nienawiści. Trucizna to nie zawsze coś, co jesz lub pijesz, może to być także emocja i dosyć często nią jest. Emocja nienawiści jest jedną z tych trucizn, która pożera nas od środka i powoduje nieodwracalne zniszczenie naszego organizmu. Jednak jak wszystko, tak i to da się kontrolować, zanim zaszkodzi nam trwale.

Zabójcza moc nienawiściZabójcza moc nienawiści

Nienawiść to potężna emocja. To mentalny jad, który stale sączy się do naszego ducha, duszy, jak również wszystkich relacji. Każdy, kto odczuł nienawiść, wie, jak może ona być szkodliwa i pochłaniająca. Samo słowo ma moc, zwłaszcza jeśli pochodzi od kogoś bliskiego. Co gorsza, nienawiść może być skierowana na wszystko: ludzi, zwierzęta, przyrodę, żywność, pracę, film. Ale najbardziej destrukcyjna jest nienawiść do innych.

Nienawiść pozostawiona bez kontroli wysysa z nas ducha, plami duszę i zaciemnia dni życia. Istnieją dwa rodzaje nienawiści. Jedna skierowana na zewnątrz, tzw. eksplozja i zwrócona do wewnątrz, tzw. implozja. Obie te formy działają na twórcę, więc jeśli żyjemy z nienawiścią, pamiętajmy, że działa ona przeciwko nam, nie otoczeniu.

Nienawiść do innych

Nienawiść skierowana na zewnątrz jest niebezpieczna dla nas samych. Sednem wszelkiej nienawiści jest wina. Gdy ktoś czuje, że został przez kogoś skrzywdzony lub stał się ofiarą, może rozwinąć się nienawiść. Trzymanie się gniewu jest jak chwytanie rozżarzonego węgla z zamiarem rzucenia nim w kogoś innego. Oczywistym jest, że rzucający zostaje spalony. Wszystko zależy od tego, jak zadecydujemy i czy damy się pochłonąć nienawiści, czy nie. Im bardziej trzymamy się nienawiści, tym bardziej stajemy się jej ofiarami. Podsycanie zaś wzmacnia nienawiść. Ale nienawiść da się kontrolować.

Możemy przeciwdziałać destrukcyjnemu atakowi emocjonalnemu na nasz umysł i ciało. Co możemy zrobić? Kiedy pojawią się nienawistne myśli, należy zatrzymać się, wziąć głęboki oddech i wypuszczać go bardzo powoli. Takich oddechów winno być nie mniej niż pięć. Następnie należy świadomie kwestionować swoje irracjonalne, nienawistne myśli, dobrze jest zastąpić je spokojniejszymi, racjonalnymi myślami. Jeśli twoje uczucia są skierowane do innej osoby, należy ograniczyć kontakt z tą osobą. I ostatnia deska ratunku to strategia odwracania uwagi.

Czy jesteś obiektem nienawiści?

Ogólne skutki nienawiści są fizycznie szkodliwe i niszczące emocjonalnie. Nienawiść wytwarza energię o niszczącej sile. Ale ta siła obiektom nienawiści nie szkodzi. Gdy spotykamy się z nienawiścią innych, nie należy w nią wchodzić. Należy rozpoznać to zachowanie jako wadę i nie odpowiadać na zaczepki. Każda reakcja na zewnętrzną nienawiść wciąga nas w konflikt, a to już jest dla nas zabójcze. Zatem przeciwstawiamy temu ignorancję lub miłość.

Pokonywanie nienawiści do samego siebie

Nazbyt często kierujemy uczucia niechęci do siebie, co jest bardzo szkodliwe. Nienawiść skierowana do wewnątrz miażdży ducha i wpływa na zdrowie. Pod wpływem nienawiści do siebie ludzie się ranią, kaleczą, angażują się w ryzykowne zachowania i odrzucają miłość. Nienawidzący karają siebie z różnych powodów. Może być to niepewność, poczucie winy, samotność, nieatrakcyjność, nieproduktywność lub samokrytycyzm. Te negatywne, wewnętrzne uczucia kształtują i ożywiają destrukcyjne impulsy nienawiści do samego siebie, a to z kolei powoduje niską samoocenę.

Zabójcza moc nienawiści – Podsumowanie:

Nienawiść osłabia emocjonalnie i sprawia, że ​​ciało jest bardziej podatne na choroby poprzez osłabienie układu odpornościowego. Aby temu przeciwdziałać, należy przestać karmić nienawiść. Należy wybaczyć sobie to, co spowodowało tę toksyczną i zadaną sobie ranę emocjonalną. Można skorzystać z dobrej metody, jaką jest list przebaczający do siebie lub obiektu nienawiści. Napiszmy go ręcznie, bądźmy szczerzy, weźmy odpowiedzialność za nienawiść, wybaczmy sobie tę nienawiść, wyciągnijmy z niej naukę i zakończmy list słowami „Kocham cię”. Takich listów należy napisać tyle, aż osiągną skutek.

PS. Nienawiść jest brakiem miłości i tak jak miłość – przyciąga. – August Witti

____________
#MocNienawisci