Zasady uzdrawiania

Zasady uzdrawiania

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie

Zasady uzdrawiania. Wszystko co nam służy i służy też naszemu zdrowiu, jest wokół nas. Aby uruchomić nasze uzdrawianie korzystamy z boskiej /świadomej/ energii znajdujące się właśnie wokół nas. Zaś korzystając z niej świadomie osiągamy równowagę, harmonię i zapoczątkowujemy proces przekształcenia energetycznego organizmu. To dzięki tej energii życiowej nasz organizm utrzymuje się przy życiu i utrzymuje swój dobry stan zdrowia. Istnieją trzy główne źródła siły życiowej /prana/.

Zasady uzdrawiania

Pierwszy to słońce, które działając na nas i nasz organizm ożywia nasze ciało. Wchłaniana się przez opalanie się i picie nasłonecznionej wody. Drugi to powietrze, które dostarcza organizmowi energię poprzez głęboki, powolny, rytmiczny oddech. Trzecia zaś to ziemia, którą dostarcza nam energii przez nasze stopy /uziemienie/, ale też przez dotyk. Zmęczeni lub chorzy korzystamy z tej energii leżąc po prostu pod drzewami lub tulimy je.

Jak każda metoda i ta ma pewne zasady.

Zasady uzdrawiania:

Zasada siły życiowej

Siła życiowa jest niezbędna do życia fizycznego. Ta siła życiowa jest nazwana przez różne kultury jako prana, ruah, chi, manna, a zwiększenie w nas tej siły życiowej podnosi poziom naszej energii uzdrawiającej.

Zasada wszechobecności

Energia życia jest wszędzie wokół nas. Jest wszechobecna, a my jesteśmy otoczeni siłami życia. Możemy czerpać tą energię i przekazywać ją komu chcemy, jednak aby odbywało się to bez wyczerpania, trzeba tą energie zrozumieć, uświadomić i posiąść.

Zasada chorej energii

Choroba występuje w dwóch postaciach: w formie fizycznej i w postaci energetycznej. Tą energetyczną nazywamy chorą energią.

Zasada przenoszenia

Siła życiowa lub energia życiowa może zostać przekazana z jednej osoby do drugiej, bez uszczerbku na zdrowiu tej pierwszej, o ile ta umie się nią posługiwać i jest świadoma.

Zasada zanieczyszczenia

Chora energia jest przepuszczalna i może być przenoszona na osoby postronne. Może zanieczyścić osobę, przedmiot, zwierzę lub roślinę o ile na nie oddziałuje.

Zasada kontroli

Siła życiowa i chora energia mogą być kontrolowane i kierowane świadomą wolą, przy współudziale koncentracji i skupienia.

Zasada oczyszczania

W leczeniu istotne jest usunięcie chorej energii. Nazywamy to oczyszczaniem. Zaś nadanie siły życiowej komuś lub czemuś nazywamy energetyzowaniem. Stosując tę zasadę możemy przyspieszyć uzdrawianie, gojenie i naprawę.

Zasada radykalnej reakcji

Energetyzacja musi odbywać się po usunięciu chorej energii. Jeśli tak nie jest, dosięga nas kryzys w postaci tymczasowego pogorszenia stanu naszego zdrowie i to jest ta radykalna reakcja. Unikamy tego poprzez dokładne oczyszczenie.

Zasada otwartości

To nasza otwartość pozwala otrzymywać energię praniczną. Relaksacja pomaga zwiększyć stopień otwartości. Bez otwartości siła życiowa nie zostanie przyswojona. Zatem otwartość jest kluczowym warunkiem i zasadą.

Zasada stabilizacji

Energia praniczna ma tendencję do wycieków, gdy nie jest stabilna.

Zasada uwalniania

Aby doszło do uzdrowienia, koniecznym jest uwolnienie energii pranicznej uzdrowiciela.

Zasada korespondencji

Wszystko to, co wpływa na ciało energetyczne ma tendencję do wpływu na ciało fizyczne. Zaś to, co wpływa na ciało fizyczne, ma wpływ na ciało energetyczne. Gdy uzdrowimy się energetycznie, uzdrawiamy się również fizycznie.

Zasada powiązań /połączeń/

Wszystko jest ze sobą połączone, gdyż jesteśmy energią ziemi. Jesteśmy również powiązani z całym kosmosem. To właśnie jest zasada wzajemnych powiązań, nazywana również zasadą jedność.

Zasada bezpośredniości

Siłę życiową możemy ukierunkować. Opiera się to na skonkretyzowanej koncentracji, a wynika bezpośrednio z naszych myśli. Dzięki temu możliwe jest uzdrawianie praniczne na odległość. Opiera się to na zasadzie bezpośredniości, ale także na zasadzie połączeń.

Te zasady uzdrawiania uświadomione i zrozumiane, są bardzo istotne, bo są kluczowe w uzdrawianiu. Bagatelizując te zasady możemy zdestabilizować swój organizm, a nie go uleczyć.

PS. Mądry człowiek powinien wiedzieć, że zdrowie jest jego najcenniejszą własnością i powinien uczyć się, jak sam może leczyć swoje choroby. – Hipokrates