Zimna woda zdrowia doda

Zimna woda zdrowia doda

w oświecenie/zdrowotnie

Zimna woda zdrowia doda. Woda jest najczęściej występującą substancją na Ziemi, wchodzącą w skład każdego ziemskiego organizmu, a jednocześnie, paradoksalnie substancją najbardziej tajemniczą. Jest jedną z głównych sił generujących życie na ziemi i kształtującą naszą planetę. Woda stanowi 60-70% masy dorosłego człowieka, 75% masy dziecka, a w przypadku noworodka – ponad 80%. Ile zatem wody dziennie powinien wypić człowiek? Każda osoba winna wypijać około 2 litrów wody dziennie /wraz z wodą pobraną z pokarmów/.

Zimna woda zdrowia doda

Zimna woda zdrowia doda

Każdy człowiek jest zbudowany średnio 75% z wody, podobnie jak nasza niebieska planeta, na której żyjemy. Jednak woda, która jest podstawą naszej egzystencji wciąż ma przed ludzkością swoje tajemnice. Woda stanowi lepszą część świata wewnątrz i na zewnątrz nas, co oznacza, że ​​jeśli chcemy zrozumieć naturę i samych siebie, powinniśmy baczniej przyjrzeć się wodzie.

Determinuje nasze życie, początki ziemskiego istnienia, podtrzymuje naszą teraźniejszość i jest kluczem do naszej przyszłości. Woda absolutnie powinna być w zasięgu każdego istnienia na ziemi i to bez ograniczeń. Bo brak wody to śmierć. Brak czystej wody również.

Odkrywanie tajemnic wody to magiczna podróż odsłaniająca siły życiowe wszelkiego istnienia. Zatem to woda powinna być najpierw odkryta i winno być jasno określone czym ta woda jest dla człowieka i całego życia planety. Woda z dnia na dzień ujawnia swe tajemnice poprzez zachowanie własnych zasady, które nią kierują.

Woda nas uczy, woda leczy, woda uzdrawia, woda daje życie. Zatem co jest najważniejsze na ziemi? Woda! Ktoś powie – powietrze. A myślisz, że bez wody by ono było w ogóle? Różne stany wody mają różne działanie na nas samych, ale też i na cały ziemski ekosystem. Zatem to w wodę winna być zaopatrzona cała ziemia i każde stworzenie.

Woda, nieustannie jest gotowa do zmiany, przystosowania się, tworzenia i przekształcania ziemi. Jest najlepszym przewodnikiem i zarazem drogowskazem, jaki daje nam natura. Woda słucha nas uważnie, daje się programować, strukturyzować, przez co może spełniać konkretne zadania, także w nas samych. Najpierw jednak musimy zrozumieć czym jest woda i co takiego dobrego jest w stanie zdziałać w naszych ciałach i umysłach. Kiedy zrozumiemy, dlaczego woda jest właśnie taka, że daje nam życie, kiedy pojmiemy, że nie odkrycia dalekich planet i poszukiwania wody na Marsie, ale zrozumienie wody i jej istoty tu na miejscu jest celem, wówczas nasza planeta odżyje, a my sami staniemy się oświeceni.

Wiedza na temat wody już istnieje, wystarczy ją tylko sobie przypomnieć, odkurzyć. Wszak przez tysiąclecia różni uczeni i myśliciele starali się zgłębić naturę wody. Sięgnąć do źródeł. Biegunowość yin-yang sił energetycznych – doskonale obrazuje prawa rządzące interakcjami między wodą a innymi siłami i substancjami obecnymi w przyrodzie. To, że wodę można programować, czytamy już w Biblii i wielu innych starożytnych księgach. Obecnie w krajach o wyższej świadomości robi się eksperyment z gotowanym ryżem, na który później oddziałujemy na różnych płaszczyznach. Zatem woda ma swoje wielkie tajemnice i każdy może wziąć udział w ich odkrywaniu.

Woda to potężna siła, która kształtuje naszą planetę jak rzeźbiarz. Może być niepowstrzymana, ale też leniwie spokojna. Może przesuwać góry, ale też obmyć skrzydło motyla. Woda zapewnia życie każdemu żywemu organizmowi. A my nadal jej nie zgłębiliśmy. Nasze cywilizowane podejście do wody jako do surowca jest największym nieporozumieniem i wróżbą śmierci naszej planety. Bo woda jest wszędzie, ale jak się okazuje, nie dla każdego. A skoro żaden organizm nie może bez niej żyć, zatem brak wody to śmierć. A ja zapytam – z czyjej reki? I odpowiem – każdego z nas.

Zimna woda zdrowia doda – Podsumowanie:

Woda jest czynnikiem decydującym o pojawieniu się życia, gdziekolwiek by ono nie było. Sami istniejemy dzięki wodzie. To wodzie zawdzięczamy narodziny i przetrwanie rodzaju ludzkiego, a także wszelkiego życia na ziemi. A nadal tej wody jako ludzkość nie rozumiemy i źle traktujemy. Woda bez miłości i właściwego programowania, jest tylko zwykłą wodą, bez której i tak nikt się nie obędzie, albo wodą zanieczyszczoną. Jest wspólną matrycą wszelkiego wzrostu. Woda kształtuje i określa nas jako duchową, świadomą część tej planety w poszukiwaniu jej znaczenia.

PS. Zanurzmy się więc głębiej w jej tajemnice, aby odkryć najgłębszą istotę życia.

____
#Woda