Zjada nas normalność

w patriotycznie/polsko/prawdziwie

Od nowego roku można sprzedawać własne przetwory z własnych upraw i hodowli bez rejestrowania działalności gospodarczej. Wyjątek stanowią przetwory jakie uzyskać można prowadząc jeden z działów specjalnych produkcji rolnej, a także produkty opodatkowane akcyzą. Wreszcie …

zjada nas normalność!

zjada nas normalnośćW tym roku oprócz jarzyn i owoców z własnego ogródka i ogrodu, można sprzedawać wytworzone przez siebie: wędliny, miód, soki, ciasta, pieczywo, sery i konfitury. A to wszystko bez zarejestrowanej działalności gospodarczej. Daje to spore możliwości nie tylko rolnikom i hodowcom, ale też osobom prywatnym posiadającym własne poletko i chcącym w ten sposób dorobić do np. emerytury. Każdy działający w ten sposób musi spełnić następujące warunki:

  • sprzedający je nie może być przedsiębiorcą;
  • sprzedaż musi być dokonywana bezpośrednio do konsumentów, a więc nie może ona być wykonywana na rzecz przedsiębiorców, osób prawnych czy jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
  • sprzedaż musi następować w miejscu przetworzenia produktów albo w miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu, tj. na targowiskach (za wyjątkiem wnętrz budynków i ich części);
  • w proces przetwarzania produktów roślinnych i zwierzęcych nie mogą być zaangażowane osoby na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło czy innych o podobnym charakterze;
  • obowiązek posiadania w miejscu sprzedaży jej ewidencji, prowadzonej odrębnie za każdy rok podatkowy, zawierającej co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu i przychód narastająco od początku roku.
  • dzienne przychody muszą być ewidencjonowane w dniu sprzedaży.

Zatem robi się nam światowo i europejsko, ludzie wreszcie mogą żyć z pracy swoich rąk bez zabierania 60% przez państwo. Z drugiej strony mamy szansę na zdrową i smaczną żywność, jak za dawnych dobrych czasów, gdzie rarytasem był domowy chleb z domowym masłem i mlekiem prosto od krowy.

PS. Nig­dy sy­ty nie zro­zumie, jak smacznym może być spleśniały chleb, a bo­gacz, jak wiel­kim pieniądzem jest grosz.

______________
#ZdrowaZywnosc