Najtrudniej poznać samego siebie

Życiodajna woda 1

Życiodajna woda

w zdrowotnie/oświecenie/prawdziwie

Wbrew pozorom woda stanowi nadal największą tajemnicę życia. Przez wieki doświadczeń i badań, a co istotne nieustającego użytkowania, wciąż o wodzie wiemy bardzo mało. Zwłaszcza o jej leczniczych możliwościach i możliwości programowania. Ot …

życiodajna woda.

Życiodajna wodaKilka razy już wspominałem o wodzie i jej aspektach leczniczych.

Rozpatrzmy to jeszcze raz:

Człowiek składa się w 7/10 z wody. Podobnie jak nasza ukochana, niebieska planeta Ziemia. Ale mimo to, iż znamy budowę chemiczną wody i jej ogólne zastosowanie, wciąż kryje ona wiele tajemnic. Otóż 99 procent cząsteczek naszego ciała to cząsteczki wody, które to tworzą świat wewnątrz i na zewnątrz nas.

To oznacza, że aby zrozumieć samych siebie i naszą planetę, musimy poznać o wiele dokładniej wodę i jej naturę. Wiadomym jest, że bez wody zarówno człowiek, jak i sama przyroda ginie. Nic nie jest w stanie istnieć tutaj na ziemi bez wody.

Istnieje wiele unikalnych właściwości wody: gęstość, właściwości chemiczne i fizyczne. Tych właściwości, w tej formie woda nie powinna mieć, zgodnie z naszą nauką, ale ma. Świadczy to o niezwykłych cechach wody, żeby nie powiedzieć inteligenci wody.

Woda paruje i przechodzi w atmosferę. Powraca na ziemię jako deszcz niejednokrotnie tysiące kilometrów dalej. Dzięki temu woda rozprowadzana jest po całej ziemi, a wraz z nią rozprowadzane jest życie.

Przytoczmy kilka anomalii wody:

 1. Niezwykła zdolność do rozpuszczania innych substancji.
 2. Wysoka stałą dielektryczna /względna przenikalność elektryczna/.
 3. Zdolność tworzenia koloidalnych soli.
 4. Może tworzyć mostki wodorowe z innymi cząsteczkami.
 5. Kierunkowy przepływ wody. Jednokierunkowy przepływ wody w cyklu parowania i kondensacji umożliwia wodzie na całym świecie ciągłe oczyszczanie się.
 6. Nieprawidłowo kurczy się w 3,9oC. Powoduje to odwrócenie i odtworzenie zbiorników wodnych, które sprowadzają tlen powierzchniowy na dno i podnoszą toksyczne gazy denne na powierzchnię, która ma zostać zneutralizowana i wyczerpana.
 7. Jest jednym z niewielu związków, które rozszerzają się, gdy zamarzają. Gdyby skurczył się tak jak inne związki, lód zatonął i zniszczyłby życie. Bez tej anomalii lód opadałby na dno jezior, a jeziora w klimacie umiarkowanym i arktycznym zamarzałyby od dołu.
 8. Ma nadzwyczaj wysoką temperaturę topnienia w zakresie od 0oC zamiast -80oC. Jego temperatura wrzenia wynosi + 100oC, zamiast około -70oC. Cząsteczka wody ma wyjątkową dipolarną naturę, ale dzięki tej anomalii nie byłoby płynnej wody ani życia na Ziemi w temperaturach ziemskich.
 9. Ma wyjątkowo wysoką wytrzymałość dielektryczną w porównaniu z innymi cieczami. Daje to wodzie zdolność rozpuszczania związków. Ta szczególna natura wody pozwala wszystkim żywym organizmom transportować minerały i produkty odpadowe do niezbędnych części ich ciał.
 10. Czysta woda ma napięcie powierzchniowe 2 – 4 razy większe niż napięcie powierzchniowe większości cieczy organicznych. To dzięki temu niektóre owady mogą po niej chodzić. Ale to również pomaga w dodawaniu substancji odżywczych do wody podpowierzchniowej, a dzięki nim wspomaga życie pod powierzchnią i na niej.
 11. Bardzo wysokie ciepło właściwe w porównaniu z innymi materiałami. Ciepło właściwe to ilość ciepła potrzebna do podniesienia jego temperatury. Wysokie ciepło właściwe wody i odpowiednia jej ilość stabilizują temperaturę na ziemi.
 12. Wyjątkowo wysokie ciepło parowania w porównaniu z innymi cieczami. To ciepło parowania powoduje wzrost chłodzenia w roślinach, zbiornikach wodnych i u zwierząt w miarę wzrostu temperatury. Wysoka szybkość parowania ochładza zwierzęta i rośliny, chroniąc żywe organizmy przed przegrzaniem.
 13. Ciepła woda jest mniej gęsta niż zimna woda. Z tego powodu ciepła woda unosi się na powierzchni, izolując główną część zbiorników wodnych przed przegrzaniem przez słońce i zabiciem żywych organizmów przez nadmierne ogrzanie.
 14. Woda jest słabym przewodnikiem ciepła w porównaniu z większością innych materiałów. Ta słaba przewodność wody chroni żywe organizmy przed zamarznięciem lub przegrzaniem.
 15. Ma również zdolność przenikania przez błony komórkowe i wchodzi na duże wysokości w roślinach i drzewach poprzez osmozę i siłę kapilarną. Tajemnica osmozy umożliwia roślinom jedzenie, a roślinom i zwierzętom prowadzenie wielu procesów życiowych.
 16. Nadmierny spadek lepkości.
 17. Spadek czasu relaksacji molekularnej.
 18. Zwiększona szybkość samo-dyfuzji wraz ze wzrostem temperatury. Te trzy anomalie chronią rośliny, zwierzęta i zbiorniki wodne przed nadmiernymi temperaturami np. poprzez poprawę krążenia.
 19. Zdolność do uwalniania dwutlenku węgla z wodorowęglanów w celu wsparcia życia roślin. Woda umożliwia dwutlenek węgla przyłączenie do węglanów. Następnie jest przenoszony w krwiobiegu do naczyń włosowatych w płucach i wyczerpany, aby utrzymać zwierzęta przy życiu. Może być przenoszony do roślin w glebie i wodzie, aby utrwalić życie roślin.
 20. Woda jest jednym z największych wynalazków Boga. Bez jej anomalii, nie byłoby życia. Woda to my ludzie i to co wokół nas: oceany, morza, jeziora, rzeki, strumienie, cała przyroda. Woda to życie.
 21. Dźwięk przenosi się w wodzie morskiej ok. 4,5 razy szybciej niż w powietrzu i jest znacznie głośniejszy niż w powietrzu.
 22. Światło wysyła fale elektromagnetyczne przez wodę, powodując wiele krystalicznych wzorów i fotosyntezę. Przepuszczanie wody przez pole magnetyczne poprawia twardość wody, eliminując osadzanie się kamienia w rurach i naczyniach kuchennych.
 23. Woda sama się przyciąga. Chmury zawierają miliardy watów energii elektrycznej. Każda cząsteczka wody w chmurze przyciąga kolejną cząsteczkę w chmurze.To pozwala na kumulowanie energii. W rezultacie pojedyncza błyskawica wyładowuje miliardy watów energii elektrycznej, aby wytworzyć życie na ziemi.
 24. Woda jest o wiele bardziej złożona niż jej wzór chemiczny H2O. Ma zdolności do przekazywania wiedzy z jednej cząsteczki do drugiej.
 25. Wodę można programować. To kolejna anomalia wody o niesamowicie istotnej cesze. Programowanie wody pozwala nam ludziom wyzdrowieć, utrzymać formę, żyć.
 26. Woda morska w swej budowie i składzie przypomina ludzkie płyny ustrojowe. Na poziomie poniżej 50 metrów jej skład przypomina skład krwi, bez żelaza. Wytworzona z niej plazma morska jest z powodzeniem stosowana dziś na całym świecie do ratowania życia.
 27. A przed nami cała masa nowych odkryć a propos wody.

Aby docenić wodę, należy ją zrozumieć. Gdy już ją docenimy, stwierdzimy, że nasze życie bez wody nie istnieje. Zrozumiemy jak cenna jest woda i jak wszystkim potrzebna i należna. Ale też zrozumiemy, że bez wody nic nie przeżyje. Zatem to dar największy – to eliksir życia. Życiodajna woda dla człowieka to nawet nie skarb, a on sam, zatem szanowanie jej i wolność wody powinna być dla nas priorytetem. Póki co za nią płacimy.

PS. Twoja świadomość jest jak kropla w oceanie, lecz nie zapominaj że ocean składa się z kropli.

ostatnie z zdrowotnie

myśli utracone

Myśli utracone

Dziwna sprawa z tymi myślami, ale jeśli się z nimi utożsamiasz, wówczas
Jak przestać narzekać?

Jak przestać narzekać?

Jak przestać narzekać? Bo przecież wszyscy to robimy, bezzasadnie i niejako bezmyślnie.
smierc

Śmierć

Śmierć i strach przed śmiercią są zakodowane w nas wszystkich. Chcielibyśmy wiedzieć,
nie wierzę tym myślom

Nie wierzę tym myślom

Myśli, natłok, istny młyn, cały czas, bez przerwy, krzyczą, mówią, podszeptują. Jak
Translate »
idź do góry