Najtrudniej poznać samego siebie

Życiodajna woda

Życiodajna woda

w oświecenie/prawdziwie/zdrowotnie

Życiodajna woda. Wbrew pozorom woda stanowi nadal największą tajemnicę życia. Przez wieki doświadczeń i badań, a co istotne nieustającego użytkowania, wciąż o wodzie wiemy bardzo mało. Zwłaszcza o jej leczniczych możliwościach i możliwości programowania.

Życiodajna woda

Życiodajna woda

Kilka razy już wspominałem o wodzie i jej aspektach leczniczych.

Rozpatrzmy to jeszcze raz:

Człowiek składa się w 7/10 z wody. Podobnie jak nasza ukochana, niebieska planeta Ziemia. Ale mimo to, iż znamy budowę chemiczną wody i jej ogólne zastosowanie, wciąż kryje ona wiele tajemnic. Otóż 99 procent cząsteczek naszego ciała to cząsteczki wody, które to tworzą świat wewnątrz i na zewnątrz nas.

To oznacza, że aby zrozumieć samych siebie i naszą planetę, musimy poznać o wiele dokładniej wodę i jej naturę. Wiadomym jest, że bez wody zarówno człowiek, jak i sama przyroda ginie. Nic nie jest w stanie istnieć tutaj na ziemi bez wody.

Istnieje wiele unikalnych właściwości wody: gęstość, właściwości chemiczne i fizyczne. Tych właściwości, w tej formie woda nie powinna mieć, zgodnie z naszą nauką, ale ma. Świadczy to o niezwykłych cechach wody, żeby nie powiedzieć inteligenci wody.

Woda paruje i przechodzi w atmosferę. Powraca na ziemię jako deszcz niejednokrotnie tysiące kilometrów dalej. Dzięki temu woda rozprowadzana jest po całej ziemi, a wraz z nią rozprowadzane jest życie.

Przytoczmy kilka anomalii wody:

 1. Niezwykła zdolność do rozpuszczania innych substancji.
 2. Wysoka stałą dielektryczna /względna przenikalność elektryczna/.
 3. Zdolność tworzenia koloidalnych soli.
 4. Może tworzyć mostki wodorowe z innymi cząsteczkami.
 5. Kierunkowy przepływ wody. Jednokierunkowy przepływ wody w cyklu parowania i kondensacji umożliwia wodzie na całym świecie ciągłe oczyszczanie się.
 6. Nieprawidłowo kurczy się w 3,9oC. Powoduje to odwrócenie i odtworzenie zbiorników wodnych, które sprowadzają tlen powierzchniowy na dno i podnoszą toksyczne gazy denne na powierzchnię, która ma zostać zneutralizowana i wyczerpana.
 7. Jest jednym z niewielu związków, które rozszerzają się, gdy zamarzają. Gdyby skurczył się tak jak inne związki, lód zatonął i zniszczyłby życie. Bez tej anomalii lód opadałby na dno jezior, a jeziora w klimacie umiarkowanym i arktycznym zamarzałyby od dołu.
 8. Ma nadzwyczaj wysoką temperaturę topnienia w zakresie od 0oC zamiast -80oC. Jego temperatura wrzenia wynosi + 100oC, zamiast około -70oC. Cząsteczka wody ma wyjątkową dipolarną naturę, ale dzięki tej anomalii nie byłoby płynnej wody ani życia na Ziemi w temperaturach ziemskich.
 9. Ma wyjątkowo wysoką wytrzymałość dielektryczną w porównaniu z innymi cieczami. Daje to wodzie zdolność rozpuszczania związków. Ta szczególna natura wody pozwala wszystkim żywym organizmom transportować minerały i produkty odpadowe do niezbędnych części ich ciał.
 10. Czysta woda ma napięcie powierzchniowe 2 – 4 razy większe niż napięcie powierzchniowe większości cieczy organicznych. To dzięki temu niektóre owady mogą po niej chodzić. Ale to również pomaga w dodawaniu substancji odżywczych do wody podpowierzchniowej, a dzięki nim wspomaga życie pod powierzchnią i na niej.
 11. Bardzo wysokie ciepło właściwe w porównaniu z innymi materiałami. Ciepło właściwe to ilość ciepła potrzebna do podniesienia jego temperatury. Wysokie ciepło właściwe wody i odpowiednia jej ilość stabilizują temperaturę na ziemi.
 12. Wyjątkowo wysokie ciepło parowania w porównaniu z innymi cieczami. To ciepło parowania powoduje wzrost chłodzenia w roślinach, zbiornikach wodnych i u zwierząt w miarę wzrostu temperatury. Wysoka szybkość parowania ochładza zwierzęta i rośliny, chroniąc żywe organizmy przed przegrzaniem.
 13. Ciepła woda jest mniej gęsta niż zimna woda. Z tego powodu ciepła woda unosi się na powierzchni, izolując główną część zbiorników wodnych przed przegrzaniem przez słońce i zabiciem żywych organizmów przez nadmierne ogrzanie.
 14. Woda jest słabym przewodnikiem ciepła w porównaniu z większością innych materiałów. Ta słaba przewodność wody chroni żywe organizmy przed zamarznięciem lub przegrzaniem.
 15. Ma również zdolność przenikania przez błony komórkowe i wchodzi na duże wysokości w roślinach i drzewach poprzez osmozę i siłę kapilarną. Tajemnica osmozy umożliwia roślinom jedzenie, a roślinom i zwierzętom prowadzenie wielu procesów życiowych.
 16. Nadmierny spadek lepkości.
 17. Spadek czasu relaksacji molekularnej.
 18. Zwiększona szybkość samo-dyfuzji wraz ze wzrostem temperatury. Te trzy anomalie chronią rośliny, zwierzęta i zbiorniki wodne przed nadmiernymi temperaturami np. poprzez poprawę krążenia.
 19. Zdolność do uwalniania dwutlenku węgla z wodorowęglanów w celu wsparcia życia roślin. Woda umożliwia dwutlenek węgla przyłączenie do węglanów. Następnie jest przenoszony w krwiobiegu do naczyń włosowatych w płucach i wyczerpany, aby utrzymać zwierzęta przy życiu. Może być przenoszony do roślin w glebie i wodzie, aby utrwalić życie roślin.
 20. Woda jest jednym z największych wynalazków Boga. Bez jej anomalii, nie byłoby życia. Woda to my ludzie i to co wokół nas: oceany, morza, jeziora, rzeki, strumienie, cała przyroda. Woda to życie.
 21. Dźwięk przenosi się w wodzie morskiej ok. 4,5 razy szybciej niż w powietrzu i jest znacznie głośniejszy niż w powietrzu.
 22. Światło wysyła fale elektromagnetyczne przez wodę, powodując wiele krystalicznych wzorów i fotosyntezę. Przepuszczanie wody przez pole magnetyczne poprawia twardość wody, eliminując osadzanie się kamienia w rurach i naczyniach kuchennych.
 23. Woda sama się przyciąga. Chmury zawierają miliardy watów energii elektrycznej. Każda cząsteczka wody w chmurze przyciąga kolejną cząsteczkę w chmurze.To pozwala na kumulowanie energii. W rezultacie pojedyncza błyskawica wyładowuje miliardy watów energii elektrycznej, aby wytworzyć życie na ziemi.
 24. Woda jest o wiele bardziej złożona niż jej wzór chemiczny H2O. Ma zdolności do przekazywania wiedzy z jednej cząsteczki do drugiej.
 25. Wodę można programować. To kolejna anomalia wody o niesamowicie istotnej cesze. Programowanie wody pozwala nam ludziom wyzdrowieć, utrzymać formę, żyć.
 26. Woda morska w swej budowie i składzie przypomina ludzkie płyny ustrojowe. Na poziomie poniżej 50 metrów jej skład przypomina skład krwi, bez żelaza. Wytworzona z niej plazma morska jest z powodzeniem stosowana dziś na całym świecie do ratowania życia.
 27. A przed nami cała masa nowych odkryć a propos wody.

Aby docenić wodę, należy ją zrozumieć. Gdy już ją docenimy, stwierdzimy, że nasze życie bez wody nie istnieje. Zrozumiemy jak cenna jest woda i jak wszystkim potrzebna i należna. Ale też zrozumiemy, że bez wody nic nie przeżyje. Zatem to dar największy – to eliksir życia. Życiodajna woda dla człowieka to nawet nie skarb, a on sam, zatem szanowanie jej i wolność wody powinna być dla nas priorytetem. Póki co za nią płacimy.

PS. Twoja świadomość jest jak kropla w oceanie, lecz nie zapominaj że ocean składa się z kropli. – August Witti

_____
#Woda

najnowsze z oświecenie

Kto jest autentyczny?

Kto jest autentyczny?

Kto jest autentyczny? Osoba autentyczna to ktoś, kto ceni przejrzystość, rzetelność i
http://www.augustynski.eu/oswiecenie-popandemiczne/

Oświecenie popandemiczne

Oświecenie popandemiczne. Dotarliśmy ponownie do okresu pandemicznego i albo wyciągniemy wnioski, albo

Czym jest ambicja?

Czym jest ambicja? Aby osiągnąć życiowy sukces, spełnienie marzeń, rozwój osobistej świadomości,
Czym jest lojalność?

Czym jest lojalność?

Czym jest lojalność? Pisałem już czym jest świadomość. Jest ona szlachetnością, która
Co podtrzymuje Matrixa

Co podtrzymuje Matrixa

Co podtrzymuje Matrixa? Jedyne co tak naprawdę podtrzymuje ten fikcyjny świat Matrixa,
Translate »
idź do góry