10 korzyści samoświadomości

10 korzyści samoświadomości

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie

10 korzyści samoświadomości. Samoświadomość jest początkiem wielu aspektów osobistego rozwoju. Dlaczego? Gdyż nie można naprawić problemu, bądź podjąć wyzwania nie mając wiedzy, że takowy istnieje. Obserwując świat szeroko, z odległej perspektywy mentalnej, widzimy wyraźnie własne życie i sposoby jego właściwego prowadzenia. Brak świadomości rzuca nas na żer manipulacji, kłamstw i oddawania własnego życia innym. To coś z czym każdy rozsądny nie chce i nie może się zgodzić. Ale tylko samoświadomość pozwala nam te niechciane sprawy rozwiązać.

10 korzyści samoświadomości10 korzyści samoświadomości

Samoświadomość powoduje, że nasze życie staje się szczęśliwe, spełnione, wzrasta nasz dobrostan i zdrowie. Dlaczego? Bo myślimy o sobie i swoim życiu właściwie, prawdziwie na każdym etapie i zauważamy co nam szkodzi, a co pomaga. Możemy wówczas lepiej zarządzać swoim życiem, rozwojem i edukacją, a to sprawia, że możemy też zaradzić większej liczbie otaczających nas przeszkód. Nie dzieje się to w żaden magiczny sposób, ale w sposób który wreszcie rozumiemy, praktykujemy i uwalniamy się od trosk. Samoświadomość pozwala nam stawać się szlachetnymi i świadomymi własnej roli. Pozwala nam także na wewnętrzną anarchię, przez co stajemy się ludźmi wolnymi.

Samoświadomość pozwala nam na:

  • zadowolenie ze swojej pracy;
  • zarządzanie swoimi emocjami;
  • umiejętności przywódcze;
  • dobre relacje z innymi;
  • wyższy poziom szczęścia;
  • więcej kreatywności;
  • lepszą komunikację;
  • zdobycie umiejętności podejmowania decyzji;
  • więcej pewności siebie;
  • dokonywanie lepszych wyborów.

Samoświadomość jest ważna i korzystna dla nas. ​​Jest jedną z pierwszych rzeczy, których powinniśmy się nauczyć i rozwinąć. Jak sama nazwa wskazuje, samoświadomość to stopień świadomości tego, co dzieje się w nas i wokół nas. Obejmuje nasze myśli, uczucia, emocje i sposób, w jaki siebie postrzegamy. Także znajomość naszych mocnych i słabych stron, wartości, priorytetów, pasji, pragnień i celów. Będąc samoświadomi możemy wpływać na środowisko i osoby wokół nas. Jesteśmy szczęśliwi i usatysfakcjonowani, czyli spełnieni. Pomaga również w walce z lękiem, stresem i depresją. A to bardzo wiele.

Zewnętrzna samoświadomość to świadomość tego, jak postrzega nas świat. Obejmuje nasze mocne i słabe strony, wartości, pasje i aspiracje. Zewnętrzna samoświadomość pozwala nam lepiej widzieć perspektywę innych poprzez empatię. Gdy jesteśmy świadomi własnych wartości i pasji, lepiej dopasowujemy swoje umiejętności, pozwala nam ona wykrywać i naprawiać błędy swojego życia. Także na utrzymywanie lepszych relacji.

Cechy samoświadomości

Mądrość – gdy staramy się zrozumieć siebie i stosujemy nabytą wiedzę w swoim codziennym życiu, przyzwyczajamy się do ciągłego uczenia się.

Uczciwość – samoświadomość daje władzę nad sobą, bez przesadnego poglądu na siebie.

Pewność siebie – Samoświadomi ludzie chcą bogatych informacji zwrotnych. Znają już swoje mocne i słabe strony, zmierzyli się z nimi, dzięki czemu są pewni siebie i bezpieczni.

Pokora – świadomi zdają sobie sprawę, że potrzebują pomocy innych ludzi, aby skorygować własne niedociągnięcia. Chętnie się dzielą i podnoszą świadomość innych.

10 korzyści samoświadomości:

1. Większa empatia

To najważniejsza korzyść płynąca ze samoświadomości, gdyż możemy wówczas budować lepsze relacje z innymi. Człowiek odczuwa potrzebę stadną, bycia zrozumianym. Pragnie także potwierdzenia swoich uczuć, a empatia to właśnie nam daje.

2. Umiejętność słuchania

Aktywne słuchanie to umiejętność, której coraz bardziej nam brakuje. Samoświadomość zaś pozwala nam budować dobre relacje. Daje także umiejętność słuchania, co jest dużą korzyścią.

3. Krytyczne myślenie

Podważanie otaczającego świata prowadzi do jego zmiany. Świadomość pozwala nam wnikliwie myśleć i zastanawiać się nad sobą i swoimi działaniami. Analizujemy wówczas siebie, oddzielając się od emocji, które zaburzają osąd, aby uzyskać obiektywny obraz.

4. Podejmowanie decyzji

Poświęcając czas na słuchanie innych, krytyczne myślenie, poprawiamy umiejętność podejmowania decyzji. To  ogromna korzyść. Gdy nasze decyzje są lepsze, nasze życie staje się dostatnie, spełnione i szczęśliwe.

5. Zdolności przywódcze

To również korzyść płynąca z samoświadomości, gdyż zwiększa ona zdolności przywódcze. A któż by nie chciał, aby jego idee zyskały poklask i sprzymierzeńców?

6. Samokontrola

Samoświadomość daje możliwość określenia i nazywania własnych emocji oraz braku reakcji na nie. Pozwala nam myśleć poza swoimi reakcjami. To zaś pozwala na zachowanie spokoju w każdej sytuacji.

7. Kreatywność

Jest to osobista korzyść wynikająca z samoświadomości, ponieważ pozwala nam na większą satysfakcję, gdyż uzyskujemy wówczas lepsze rezultaty.

8. Zmiana nawyków

Poprzez analizę efektów twórczych, rozwijamy zdolność zmiany nawyków. To zaś pozwala w ogóle nam się zmieniać. Stawać się lepszą osobą, najlepszą wersją siebie, a to nasza największa korzyść, bo prowadzi wprost do szczęścia.

9. Wysoka samoocena

Wynika ona z pewności siebie, którą rodzi samoświadomość. Znamy siebie i radzimy sobie, zatem nie sprzedajemy siebie, ale też nie przesadzamy. Myślenie, a raczej rozumowanie wzrasta i uświadamia nam, że potknięcia i przeszkody są ostoją sukcesu. To zaś daje nam wytrwałość i wiarę w siebie.

10. Lepsza perspektywa

Nieustanna analiza różnych aspektów problemów, umiejętność krytycznego myślenia i kreatywność, a także empatia daje nam lepszą perspektywę. Informacje z różnych źródeł i zaufanie do siebie pozwala nam lepiej i dostatniej żyć, przez co rodzi się w nas szczęście i miłość.

Korzyści samoświadomości – Podsumowanie:

Istnieje wiele korzyści płynących z samoświadomości. Gdy kultywujemy samoświadomość, uświadamiamy sobie swoje mocne i słabe strony. To zaś daje nam lepszą perspektywę, pewność siebie i poczucie własnej wartości oraz wzmacnia krytyczne myślenie i zdolności twórcze. Umożliwia nam także zmianę nawyków, podejmowanie lepszych decyzji i większą samokontrolę. To zaś pcha nas ku spełnionemu, szczęśliwemu życiu. Cóż więcej trzeba?

PS. Samoświadomość to rozwój osobowości, która pięknieje szczęściem i miłością. – August Witti

____________________
#KorzysciSamoswiadomosci