Najtrudniej poznać samego siebie

10 powodów braku demokracji

w patriotycznie/polsko/prawdziwie

Zastanawialiście się kiedyś nad tym co mówi się w naszych mediach, że Polska suwerenna, że demokratyczna, że kraj dobrobytu. Demokracja jest spełniona gdy jest w danym kraju: dostępności sfery polityki dla wszystkich; możności wybierania kandydatów na stanowiska publiczne; suwerenności narodu – władza zwierzchnia, niezbywalna i niepodzielna; zasada reprezentacji – obieralni przedstawiciele w wyborach powszechnych i pod kontrolą; uznanie wyborów za główne źródło prawomocności władzy; możność zrzeszania się w partie; odpowiedzialności rządzących przed rządzonymi; podział władzy; wolności przekonań i wypowiedzi; ochrona praw obywatelskich. A teraz …

10 powodów braku demokracji.

  1. demokracja3Nie ma demokracji bez wolności słowa i powszechnego dostępu do rzetelnej informacji. Przerażająca skala manipulacji medialnej, cenzura, dystrybucja nieprawdy, przemilczanie, pomijanie informacji.
  2. Nie ma demokracji bez wolności przekonań religijnych i poglądów politycznych. Bez szacunku dla godności ludzkiej i autentycznej ochrony praw człowieka.
  3. Nie ma demokracji bez systemu edukacji kształcącego świadomych i wolnych obywateli, bez zniekształcania historii i wymazywania faktów.
  4. Nie ma demokracji bez odniesienia do wyraźnie określonego systemu wartości, co jest dobre, a co złe. Bez bezstronnego sądownictwa i kolesiowskich układów, zezwalających na afery i powodujących bezkarność.
  5. Nie ma demokracji bez praworządności.
  6. Nie ma demokracji bez równości obywateli wobec prawa.
  7. Nie ma demokracji bez przejrzystości życia publicznego.
  8. Nie ma demokracji bez wolności konkurencji w dostępie do rynku, równości szans w dostępie do wykształcenia, zawodu, pracy.
  9. Nie ma demokracji bez suwerenności narodu i jakiejkolwiek podległości wobec obcych rządów.
  10. Nie ma demokracji bez poczucia tożsamości i wspólnoty w państwie.

Demokracja nie jest pustym hasłem, albo co gorsza demokracją sterowaną, smutniejszą od tyranii. To nie bezwartościowe słowo, gdyż inaczej to prawdziwe jest stwierdzenie, że państwo to “chuj, dupa i kamieni kupa”. Pojąć demokrację i odetchnąć pełną piersią, może tylko człowiek wolny. Polska do takich krajów nie należy, czas najwyższy to zmienić i rozliczyć całe zło, raz na zawsze. Bać musimy się tego co jest, a nie tego co będzie w przypadku zmian.

PS. A teraz nastąpi zmiana, żaba zje bociana.

___________
#Demokracja

najnowsze z patriotycznie

Strach Covidian

Strach Covidian

Strach Covidian – rządy państw wykorzystują strach do kontrolowania i manipulowania populacją
Żyjemy bez autorytetów

Żyjemy bez autorytetów

Żyjemy bez autorytetów, ale nie tak dawno szanowało się wiedzę, zdolności, umiejętności
Na co nam polityka

Na co nam polityka

Na co nam polityka? Nieustannie doniesienia prasowe na temat polityki budzą spore
Translate »
idź do góry