Najtrudniej poznać samego siebie

10 poziomów świadomości

10 poziomów świadomości

w prawdziwie/świadomie/topowo

10 poziomów świadomości. Świadomość ostatnimi czasy stanowi bacznie obserwowaną zagadkę. Różne mądre umysły stosują różne podziały i etapy. Zaś tradycje spirytystyczne i ezoteryczne podzieliły stopnie świadomości na dziesięć różnych etapów i poziomów tejże. Stosując te podziały, możemy określić, na którym poziomie się znajdujemy.

10 poziomów świadomości10 poziomów świadomości

Te orientacyjne poziomy świadomości są dla nas płynne. Wahamy się pomiędzy jednym a drugim, ale zawsze wracamy do tego, który jest przeważający. Warto zatem określić ten poziom dla siebie, dla informacji, która pozwoli nam się wznieść. Poziom naszej indywidualnej świadomości to nie zabawa, współzawodnictwo, czy zawody.

Wzrastając, nieustannie poprawiamy jakość swojego życia i jego odbiór. To zaś sprawia, że zaczynamy powoli odczuwać szczęście i miłość. To bowiem nie jest przeznaczone dla innych, do oceny lub jak wykształcenie, aby zająć pozycję w społeczeństwie. One są przeznaczone dla nas samych, aby wzrosnąć, aby osiągnąć szczęście i aby siebie pokochać.

1. Poziom fizyczny

Na tym poziomie całkowicie identyfikujemy się ze sferą fizyczną i materialną. Jesteśmy ucieleśnieniem swojego środowiska zewnętrznego, ze wszystkimi jego pozytywnymi i negatywnymi aspektami. Uzewnętrzniamy wartości społeczne i definiujemy siebie w kategoriach materialnych sukcesów i statusu. Akceptujemy rzeczy takimi, jakie są i jesteśmy na ogół negatywni.

2. Poziom wewnętrzny

Poziom ten poprzedzony jest rozczarowaniem życiem, a zwłaszcza w sferze materialnej. W tym miejscu zaczynamy mniej identyfikować się z rzeczywistością zewnętrzną i materialną. Na tym etapie zaczynamy patrzeć do wewnątrz siebie. Spędzamy więcej czasu w samotności, zaczynamy czuć się niewzruszeni materialnym stylem życia. Za to pociąga nas poznawanie siebie. Rozróżniamy seks od miłości i powierzchowną siłę od prawdziwej mocy.

3. Poziom własnej wartości

W tym miejscu nasza wrażliwość wzrasta. Mocno odczuwamy świat zewnętrzny. Zaczynamy płakać i doświadczać bolesnych stanów. Zaczynamy rozumować i przemyśliwać. Rozwijamy własną wrażliwość artystyczną. To czas zrozumienia naszego związku z życiem, fizyczną istotą, energią seksualną, kreatywnością. Zaczynamy też odczuwać ludzi, wyczuwając ich uczucia. Tutaj zaczyna być dla nas jasne, co oznacza być człowiekiem, partnerem,  przyjacielem i sąsiadem. Zaczynamy działać zgodnie z własnymi wartościami.

4. Poziom aktywny

Na tym poziomie stajemy się jednostką i zaczynamy brać aktywną rolę w życiu. Podejmujemy własne decyzje o tym, jakie powinno być nasze życie. Wybieramy nowych przyjaciół i sytuacje zgodnie z własnymi wartościami, których stajemy się pewni. Co najważniejsze, zaczynamy mieć wpływ na nasze myśli i emocje, korygując je tak, aby pasowały do naszych wartości i tego, czego chcemy. Praktykujemy uważność i panowanie nad sobą, wiedząc, że nasze myśli i czyny nas definiują.

5. Poziom równowagi wewnętrznej

Na tym poziomie osiągamy swój styl życia. Rezygnujemy z destrukcyjnych nawyków. Traktujemy siebie /ciało i umysł/ z szacunkiem. Osiągamy harmonię i równowagę poprzez codzienną nową rutynę. Na tym etapie przestajemy żyć opinią innych, a zaczynamy żyć dla siebie, ale służymy innym w oparciu o własne pragnienie dawania. Świadomie poświęcamy czas na medytację, tworzenie i celebrowanie życia. Nasze ego maleje i jednocześnie zaczynamy manifestować naszą duchową istotę w świecie fizycznym.

6. Poziom przejściowy

Na tym etapie świadomie zaczynamy dostrzegać podział między światem zewnętrznym, a sferą duchową. Żyjemy podwójnym życiem i nie czujemy się już jego częścią. Zaczynamy też przekazywać naszą nową wiedzę. Jesteśmy w stanie przystosować się do różnych sytuacji, dostosowując własną osobowość do wymagań okoliczności, ale trzymamy się już mocno naszego wyższego ja. Medytujemy, ćwiczymy, rozwiązujemy konflikty i dajemy innym wskazówki.

7. Poziom manifestacji duszy

W tym miejscu zaczynamy żyć swoim duchem. Czujemy głęboką więź emocjonalną ze wszystkimi żywymi stworzeniami. Rozumiemy już, co kryje się w sercach ludzi, czujemy ich ból, ale wiemy już jak go zaleczyć. Wyrażamy swojego ducha fizycznie, nieskrępowani negatywnymi uczuciami i osądami. Okazujemy nasze uczucia z nieskrępowanym, przytłaczającym ciepłem i łączymy się emocjonalnie z innymi /empatia/.

8. Poziom połączenia

Na tym etapie bariery naszego ego zaczynają się kruszyć. Zaczynamy czuć symbiotyczne połączenie z całym stworzeniem. Stajemy się świadomi energii i dostrzegamy, że nasze uczucia, myśli i działania opierają się na wibracjach lub częstotliwościach energetycznych. Opanowujemy tę energię, przekazujemy ją i zaczynamy dostrzegać, że naszą energią możemy wpływać na świat i działania innych.

9. Poziom obecności

Sprawujemy taką władzę nad swoimi myślami i uczuciami, że możemy przemieniać ludzi swoją postawą. Nasza obecność staje się namacalna i potężna, ma też wpływ na innych. Nasz umysł, serce, duch, ciało i dusza stają się jednym. Łączymy się ze wszechświatem i możemy przewodzić innym.

10. Poziom rozpadu jaźni

To poziom końcowy świadomości. Nasze poczucie ego prawie całkowicie zniknęło. Nie ma żadnych granic i żyjemy w swojej własnej duchowej rzeczywistości. Nasze połączenie z resztą stworzenia zostaje skoordynowane. Płyniemy z życiem. Na tym etapie jesteśmy w stanie komunikować się ze wszystkimi istotami czystym językiem duszy. Nasza istota pochłania otaczający wszechświat i jest przez nią wchłaniana. Posiadamy boską moc.

PS. Jako, że jesteśmy dziećmi bożymi, trzeba sobie uświadomić, że jesteśmy bogami. – August Witti 

________________
#PoziomySwiadomosci

najnowsze z prawdziwie

trójkąt dramatyczny

Trójkąt dramatyczny Karpmana

Trójkąt dramatyczny jest dobrze znanym modelem psychologicznym. Sporo ludzi powiela ten odwieczny, choć

Proste prawo przyciągania

Proste prawo przyciągania. O prawie przyciągania pisałem już wielokrotnie na DZIENNIKU WAREZA.
Dlaczego cierpimy?

Dlaczego cierpimy?

Dlaczego cierpimy? Źródłem cierpienia jest przywiązanie. Wszyscy cierpią. To część ludzkiej kondycji.
Świadoma opinia

Świadoma opinia

Świadoma opinia. To, czego uczeń musi się nauczyć, jeśli w ogóle się
Translate »
idź do góry