Najtrudniej poznać samego siebie

10 sposobów rozwoju osobistego

10 sposobów rozwoju osobistego

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie

10 sposobów rozwoju osobistego. Rozwój osobisty to nieustanna ocena celów i wartości życiowych oraz budowanie umiejętności i cech dla rozwinięcia i osiągnięcia własnego potencjału. Wielu wzmacnia swoje umiejętności rozwoju osobistego przez całe życie, aby stać się lepszym człowiekiem i osiągnąć swoje zamierzone cele. Umiejętności rozwoju osobistego to cechy, które pomagają rozwijać się zarówno osobiście /mentalnie/, jak i zawodowo. Zrozumienie i doskonalenie tych umiejętności pomaga nam zmaksymalizować potencjał. Wszystkie te dążenia nazywamy samorozwojem lub rozwojem osobistym.

10 sposobów rozwoju osobistego10 sposobów rozwoju osobistego

Te umiejętności rozwoju osobistego są ważne, ponieważ pozwalają tworzyć strategiczne i taktyczne plany rozwoju osobistego i zawodowego w kierunku wyznaczonych celów. Pomocne jest doskonalenie umiejętności rozwoju osobistego, aby w naturalny sposób zaistniały w naszym codziennym życiu i aby je można było wykorzystywać do osiągania celów, budowania kariery, poprawy mocnych stron i talentów, spełnienia i satysfakcji etc.

10 sposobów rozwoju osobistego. To wszystko wzmacnia dążność do rozwoju świadomości poprzez polepszenie komunikacji, umiejętności interpersonalnych, organizacji, rozwiązywania problemów, pewności siebie, zdolności adaptacji, integralności, etyki, przywództwa, miłości.

Komunikacja

To umiejętność mówienia, pisania i słuchania. Dzięki nim możemy rozumieć, co mówią i czują inni, a także przekazywać własne pomysły i uczucia. Dobrzy komunikatorzy potrafią mówić wyraźnie i pewnie, używając pozytywnego i odpowiedniego do sytuacji tonu głosu. Głos w tym wszystkim jest istotny, dlatego staramy się mówić wolno, niskim tonem i świadomie.

Umiejętności interpersonalne

Zwane również umiejętnościami ludzkimi lub umiejętnościami społecznymi. Umiejętności te to werbalne i niewerbalne zachowania i reakcje na interakcje z innymi ludźmi. Wpływają na zdolność budowania relacji i wywierania wrażenia na innych w sytuacjach społecznych.

Organizacja

Umiejętności organizacyjne obejmują porządek w przestrzeni fizycznej i cyfrowej, a także umiejętność planowania, harmonogramowania i ustalania priorytetów. Dobra organizacja może pomóc zaoszczędzić czas, zapobiec nieporozumieniom i poprawić wydajność.

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów to umiejętność radzenia sobie z trudnymi lub zaskakującymi sytuacjami. Posiadając tę umiejętność pomoże zachować spokój, gdy napotykamy na przeszkodę. Pomoże też ocenić wszystkie opcje, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Pewność siebie

Pewność siebie to wiara w swoje zdolności, działania i decyzje. Zaufanie do siebie należy wypracować. Jeśli masz zaufanie do siebie, możesz być bardziej skłonny do dążenia do ambitnych celów, próbowania nowych rzeczy i wiary, że możesz odnieść sukces.

Zdolność adaptacji

Zdolność do adaptacji to umiejętność szybkiego i łatwego dostosowywania się do nowych rzeczy. Zaopatrzeni w taką cechę dobrze radzimy sobie ze zmianami i dogadujemy się z różnymi osobowościami w każdym środowisku. Ta zdolność daje możliwość zachowania spokoju w zaskakujących sytuacjach.

Integralność

To tendencja do ufania tym, którzy są uczciwi i trzymają się swoich wartości. Uczciwość oznacza robienie tego, co słuszne i mówienie prawdy, nawet jeśli takie postępowanie stwarza wyzwania. Uczciwość może prowadzić do dobrej reputacji i możliwości awansu.

Etyka

Etyka pracy to nie tylko ciężka praca, ale także rzetelność, odpowiedzialność, jakość, determinacja i dyscyplina. Ludzie z dobrą wewnętrzną etyką są produktywni, ciekawi życia i mają pozytywne nastawienie do wszystkiego.

Przywództwo

To umiejętność kierowania ludźmi poprzez motywowanie innych i pomaganie im w osiągnięciu wspólnego celu. Ta cecha daje pewność siebie i poprawia morale.

Miłość własna – Podsumowanie:

To najtrudniejsza z cech osobowościowych, którą należy osiągnąć. Miłość do siebie bynajmniej nie jest miłością egoistyczną, gdyż trwamy w miłości, a to nie zezwala nam na kłamstwa, oszukiwanie, ignorancję i obojętność. Kochamy wszak siebie, więc też wszystko co nas dotyczy. Każdy może poprawić swoje umiejętności rozwoju osobistego, biorąc udział w zajęciach, ucząc się od ludzi wokół, zdobywając nowe talenty i ulepszając już istniejące. Pierwszym co możemy uczynić to pokonać swoje lęki. Strach uniemożliwia rozwój i postęp.

PS. Rozwijaj się i ucz, próbując rzeczy, które mogą ci się nie podobać, ale cię intrygują. – August Witti

____________
#RozwojOsobisty

 

najnowsze z prawdziwie

Duchowość kwantowości

Duchowość kwantowości. Odkrycie fizyki kwantowej na nowo zdefiniowało sposób, w jaki postrzegamy
trójkąt dramatyczny

Trójkąt dramatyczny Karpmana

Trójkąt dramatyczny jest dobrze znanym modelem psychologicznym. Sporo ludzi powiela ten odwieczny, choć
Translate »
idź do góry