10 zasad rozwoju świadomości

10 zasad rozwoju świadomości

w kwantowo/oświecenie/prawdziwie

10 zasad rozwoju świadomości. Rozwój świadomości to proces indywidualny i niejednokrotnie długotrwały. Niemniej pewne zasady w tym procesie obowiązują i są wymagane. Zebranie ich to nie mały problem, bo są one płynne i nikt ich do tej pory jasno nie sprecyzował. Ale jak wszystko, tak i one wynikają z empirii, obserwacji i wyciąganych wniosków.

10 zasad rozwoju świadomości

10 zasad rozwoju świadomości

Zasada empatii

Jedna z ważniejszych zasad rozwoju świadomości. Nikt kto nie posiada w swoim arsenale empatii, nie ma prawa mówić, że jest świadomy i oświecony. Owszem, można skupić się na sobie, swoim wnętrzu, można się izolować, wyautować, ale trzeba też mieć niezmierzone pokłady empatii do wszelkich istot, ludzi, zwierząt, roślin i wszystkiego co wokół. W innym wypadku jesteśmy po prostu samotnikami, którzy zupełnie nie rozumieją, że wszyscy stanowimy jedność, a każdy byt i przejaw życia to tylko kreacja.

Zasada informacji

Każda informacja jest istotna. Nie odrzucamy informacji tylko dlatego, że nam się nie podoba, nie odpowiada nam, albo, jak mówią światlejsi, nie rezonuje z nami. Rezonowanie nie jest dopasowaniem informacji do naszego umysłu, lecz raczej ogólną zasadą moralno-etyczną. Jeżeli kierujemy się w stronę dobra to rezonans okala temat dobra i odwrotnie. Staramy się przyjąć informację w miarę obiektywnie, jako obserwator. Zrozumienie i rozczytanie własnych przekonań i wyuczonych schematów jest podstawą na drodze rozwoju naszej świadomości. Zasadniczo samo to powoduje, że jesteśmy już oświeceni. Pomocne są stany poszerzonej świadomości lub np. rozmowa z przyrodą. Bez tego osiągnięcie wysokiej świadomości jest niemożliwe.

Zasada oczyszczania

Umysł nieustannie musi być oczyszczany. Usuwać należy schematyczne złogi oraz przebrzmiałe emocje. Odrzucamy zatem przeszłość i przyszłość, pozostając tu i teraz. Kumulowanie wspomnień, a zwłaszcza tych emocjonalnych, jest nieprawidłowe i prowadzi do degradacji umysłu, a nie jego rozwoju. Sposoby oczyszczania, resetowania umysłu są przeróżne. Może to być zarówno aktywny wypoczynek, muzyka, relaks, jak i wprowadzenie się w radosny stan euforyczny lub medytacyjny. Jak, to już niech sobie sam każdy dopowie.

Zasada pracy

Praca nad sobą i swoim umysłem nie kończy się nigdy. No może tylko u kresu drogi, gdyż jedną z form czystej świadomości jest nicość. Jednak do niej nam jeszcze daleko, zatem dociekanie, pogłębianie wiedzy, ćwiczenie rozumu jest naszą powinnością. Bardzo pomocne są wszelkie działania prowadzące do rozszerzenia świadomości. Dobrze jest otaczać się ludźmi o wyższym poziomie świadomości. Taką osobę powinniśmy szanować, ale przenigdy jego słów nie traktować jako niepodważalnych. To ostatecznie należy do naszej oceny i to my musimy wyciągać z tych słów wnioski. Autorytet jest nim dotąd, dopóty go nie przerośniemy.

Zasada przeżywania

Świadomość to nie nieustanny wewnętrzny spokój i neutralność. Nie jest też ignorancją i staniem ponad wszystkim co doczesne. Zadaniem rozwoju świadomości jest praca nad własnym umysłem i budowanie nowych struktur świadomości. Dosyć często objawia się to mocnym przeżywaniem, w celu jak najmocniejszego pobudzenia umysłu. Im przeżycie mocniejsze, obfitujące w emocje, tym rozwój szybszy i głębszy. Głównym czynnikiem rozwoju jest miłość. Natomiast emocjom nie może towarzyszyć gonitwa myśli i brak koncentracji. Wszystko musi przebiegać harmonijnie i rozwojowo. Przeżycie – emocje – zrozumienie – rozwaga – świadomość.

Zasada relacji

Rozwój świadomości wymusza na nas izolację, wręcz odrzucenie relacji toksycznych. Nikt kto oddziaływuje na nas negatywnie nie powinien obracać się w naszym towarzystwie. Stres, jeżeli w ogóle występuje w naszym życiu, ma być bodźcem twórczym i inicjatorem, nie zaś siłą niszczącą. Traumy, strach, zagrożenie, indoktrynacja, a nawet zwykłe nieobyczajne zachowania, których nie uznajemy, powodują powstawanie negatywnych emocji, tym samy zaburzając funkcjonowanie naszego umysłu. Ważne więc aby nasze relacje z najbliższym światem, otoczeniem były całkowicie prawidłowe i nie blokowały naszej świadomości.

Zasada rozumienia

Człowiek oświecony to człowiek na topie, fali, branché. Sprawy życia codziennego, wydarzenia, politykę należy poznawać, ale przyjmować je obiektywnie, a przede wszystkim krytycznie. Żadna informacja nie jest ani dobra ani zła. To jej interpretacja i zaszufladkowanie może być szkodliwe. Aby uniknąć schematyzacji, należy czytać między wierszami i szukać drugiego dna. Większość informacji, zwłaszcza tych medialnych, jest zmanipulowana. Należy zatem otrzymaną informację sprawdzić, potwierdzić i skonfrontować z oponentem. Wówczas mamy szansę wyłuskać jasny, obiektywny stan rzeczy, bez zbędnych interpretacji.

Zasada rozwoju

Rozwój implikuje medytację, ale odwrotnie już nie. Zatem ćwiczenia jogi, medytacji, technik relaksacyjnych, zdrowe odżywianie, dbałość o ciało sprzyjają rozwojowi świadomości, ale go nie gwarantują. To sprzymierzeńcy, lecz nie sposób na rozwój świadomości. Z rozwojem świadomości mamy do czynienia wówczas, gdy nasz mózg doznaje szoku, zaskoczenia, następnie zrozumienia i tylko wówczas, gdy nasze życie przez to się zmienia. Zaczynają działać w nim inne niż dotychczas zasady.

Zasada różnorodności

Wszechświat jest bogaty, różnorodny i odmienny, mimo iż stanowi jedność. Chcąc rozwijać swoją świadomość, musimy pojąć te różnorodności, nie zapominając o wspólnych korzeniach i za razem o celu, jakim jest właśnie jedność. Konieczne zatem jest posiadanie wysokiej moralności, zasad etycznych, kultury osobistej, empatii do wszelkich istot i nieprzebranych zasobów miłości. Trzeba umieć być “człowiekiem renesansu”, z otwartą głową, a temu pomaga inteligencja i wiedza. Oświecenie nie jest dla wszystkich i nie wszyscy są w stanie pojąć jego zasady. Na pewno nie można być uduchowionym egoistą, dbającym tylko o swoje poczucie harmonii i spokoju, tutaj nie o to chodzi. Nie chodzi też o religijność i świętoszkowatość.

Zasada współpracy

Ważnym jest zrozumienie istoty naszej planety i przyrody. Ziemia jest żywą istotą i przerasta nasze wyobrażenia. Uświadamiając sobie ten fakt, możemy swobodnie korzystać z jej energii, zasobów, pozostając w pełnej harmonii ze środowiskiem i korzystając z jej mocy. Powinnością naszą jest myślenie o Ziemii, jej faunie i florze, jak o równorzędnym partnerze, nie jak o niewolniku, poddanym i rzeczy /miejscu/. Dążyć należy do zjednoczenia się z siatkami strukturalnymi Ziemi, z siatkami świadomości i jej przestrzenią fazową i falową. Przyrodą i Ziemią możemy sterować minerałami, działami orgonowymi i orgonitami. Wymaga to pewnych umiejętności i wysokiej świadomości, ale jest jak najbardziej możliwe i dostępne. Ale jak w każdym przypadku i tu trzeba mieć umiar.

Zasady te jak wspomniałem na początku są zmienne i modyfikowalne, ale ogólnie oddają istotę rozwoju świadomości i jego cechy. Warto się im przyjrzeć wnikliwie i oczywiście krytycznie. Natomiast nie sposób ich zignorować na drodze rozwoju, tym bardziej jeśli ma to być dążność do zdobycia wyższej niż przeciętna świadomości istnienia.

PS. W krainie umysłu nie istnieją żadne granice.

_________________
#ZasadyRozwojuSwiadomosci