12 praw karmy

12 praw karmy

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie

12 praw karmy. Karma w ogólnej opinii to hinduski pogląd filozoficzny na przyczynowość, w którym dobre myśli, czyny i słowa mogą prowadzić do korzystnych skutków, podczas gdy złe myśli, czyny i słowa mogą prowadzić do szkodliwych skutków. Od strony psychologicznej karma to sytuacje lub interakcje, które pomagają nam poruszać się po naszej ścieżce do wyższego celu. To cykl przyczyny i skutku, który dotyczy działania, a nie rezultatu. Ale karma to też filozofia życia, która sprowadza się do najlepszej wersji siebie i najbardziej satysfakcjonującego życia, jakiego pragniemy.

12 praw karmy12 praw karmy

Możemy zmienić ścieżkę naszego życia poprzez wybory, myśli i czyny, które wybieramy teraz. Wiemy, że wszystko jest energią w ruchu /myśli, emocje/. Wszystko, co robimy, tworzy energię, która uwolniona wraca do nas w jakiejś formie. Zatem wszystko, co robimy, powoduje pozytywne lub negatywne konsekwencje. Tak działa nasz świat od strony duchowej. A potwierdza to mechanika kwantowa. Zaś używanie karmy jako wskazówek dla dalszego życia /wszystko jest informacją/ może zachęcić do rozwoju świadomości i uszlachetnieniu myśli, działań i czynów.

12 praw karmy może pomóc nam zrozumieć, jak naprawdę działa karma i jak stworzyć dobrą karmę w naszym życiu. Tym bardziej, że już wszyscy świadomi to widzą, że karma jest jak magnes – „co wysyłasz, to przyciągasz”.

I Prawo – Prawo przyczyny i skutku

Zgodnie z tym prawem, bez względu na to, jakie myśli lub energię wyślemy, to wróci /dobro lub zło/. Ale aby uzyskać to, czego chcemy i czego pragniemy, musimy ucieleśniać to czego pragniemy i być godnym tego. To koncepcja „co siejesz, to zbierasz”. A jeśli pragniesz miłości w życiu, kochać masz przede wszystkim siebie.

II Prawo – Prawo stworzenia

Życie nie przydarza się. Aby coś się wydarzyło w życiu, musisz podjąć działanie. Każdorazowo. Jesteś współtwórcą tego, czego chcesz, w oparciu o swoje intencje. Zastanowić się trzeba, w jaki sposób możemy wykorzystać umiejętności, talenty i mocne strony, aby stworzyć coś, co przyniesie korzyści nie tylko nam.

III Prawo – Prawo pokory

Należy być na tyle pokornym, aby zaakceptować, że obecna rzeczywistość jest wynikiem naszych przeszłych działań.

IV Prawo – Prawo wzrostu

Rozwój zaczyna się w nas. Aby pozytywnie kształtować świat, trzeba zacząć od siebie. Prawo rozwoju dotyczy rzeczy, których nie możesz kontrolować i tego, jak radzimy sobie, akceptując ten los. Powinniśmy skupić się na sobie, a nie próbować kontrolować innych lub rzeczy wokół.

V Prawo – Prawo odpowiedzialności

To przypomnienie, że jesteśmy odpowiedzialni za to, co dzieje się z nami w życiu. Eliminuje to możliwość spojrzenia na zewnątrz, aby znaleźć przyczynę swoich problemów. Jesteśmy produktem wyborów, których dokonujemy.

VI Prawo – Prawo połączenia

Wszystko w naszym życiu, w tym przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, są ze sobą połączone. To, kim jesteśmy dzisiaj, jest wynikiem naszych poprzednich działań.

VII Prawo – Prawo skupienia

Koncentrowanie się na zbyt wielu rzeczach naraz może nas spowolnić oraz prowadzić do frustracji i negatywności. Skupić się należy na koncentracji na jednej rzeczy na raz. Jeśli skupiamy się na wyższych wartościach /miłość, pokój/, nie rozpraszają nas ciężkie, uczuciowe urazy, chciwość lub gniew.

VIII Prawo – Prawo dawania i gościnności

Dawać powinniśmy rzeczom, w które wierzymy. To prawo pomaga zrozumieć głębsze przekonania.

IX Prawo – Prawo tu i teraz

Doświadczyć spokoju umysłu można, przyjmując teraźniejszość, a to wydarza się wówczas, gdy odpuszczamy negatywne myśli lub zachowania w przeszłości. Jeśli za bardzo skupiamy się na przeszłych wydarzeniach, przeżywamy je na nowo i wciąż.

X Prawo – Prawo zmian

Historia będzie się powtarzać, dopóki nie wyciągniemy wniosków z doświadczeń i nie podejmiemy kroków, aby zrobić coś co zatrzyma cykl. W ten sposób możemy stworzyć nową przyszłość i lepszą wersję siebie, wolną od wzorców z przeszłości.

XI Prawo – Prawo cierpliwości i nagrody

Aby wywołać zmiany w przyszłości, musimy być konsekwentni w naszych czynach. Konsekwentność celów powoduje ich realizację.

XII Prawo – Prawo znaczenia i inspiracji

To prawo jest uruchamiane, gdy potrzebujemy motywacji lub nie mamy celu w życiu. Zgodnie z tym prawem każdy wkład, jaki wniesiemy, będzie miał wpływ na nasz świat. Mamy konkretne dary, misje i cele, który tylko my możemy sprowadzić na świat. Powodem życia jest dzielenie się swoimi umiejętnościami i darami.

12 praw karmy – Podsumowanie:

12 praw karmy może służyć jako wskazówki, których należy przestrzegać podczas życia. Te prawa mogą pomóc zrozumieć, jak naprawdę działa karma i jaki wpływ ma na nasze myśli i działania, a co za tym idzie na otaczający nas świat. Używanie karmy jako zestawu wskazówek w życiu może zachęcić nas do większej świadomości swoich myśli, działań i czynów, zanim podejmiemy jakąkolwiek decyzję.

PS. Karma działa prosto – akcja i reakcja. – August Witti

______
#Karma