5 czynników wyborów

5 czynników wyborów

w filozoficznie/polsko

5 czynników wyborów. W psychologii zdolność dokonywania wyborów jest kluczowym czynnikiem życia /przetrwania/. Zdolność ta warunkuje zadowolenie z życia /szczęście/ i satysfakcję z podjętych wyborów. Dlaczego dla jednych podjęcie decyzji jest łatwe, a dla innych nie?

5 czynników wyborów

5 czynników wyborów

Własne zdanie: aby podjąć najlepszą z możliwych decyzji, musimy podjąć ryzyko decyzyjne, a jednocześnie trwać w konsekwencji własnych wyborów. Nikt nie jest nieomylny, zatem nasza decyzja ma prawo być błędna, ale istotne jest, że jest to nasze własne zdanie, a nie narzucone bzdury. Łatwiej pogodzić się ze swoją pomyłką, niż wiecznie utyskiwać na innych. Ponadto gdy zła decyzja jest po naszej stronie, łatwiej ponieść konsekwencje, co więcej nabieramy wtedy wprawy i doświadczenia.

Świadomość: wątpliwości są stałym czynnikiem wyborów, zwłaszcza gdy nasze wybory były podejmowane pod presją otoczenia. Niemniej jednak to nasze własne, a nie czyjeś pragnienia są podstawą dokonywanych wyborów. Zatem istotne jest sprecyzowanie własnych poglądów, określenie subiektywnej wizji, zdeklarowanie się, co do potrzeb, wartości, celów. Musimy chcąc nie chcąc znać nasze pragnienia, aby dokonać właściwego wyboru. Zanim podejmiemy ważką decyzję, musimy odpowiedzieć sobie samym, czego tak naprawdę chcemy.

Doświadczenie: czyli ta część, którą zdobywamy latami. Uczymy się go stając twarzą w twarz z problemem, wybieramy jedną z opcji, mimo wątpliwości, mimo strachu, dokonując wyboru wierzymy w jego skuteczność, pokładamy w nim zaufanie, aby poczuć się bezpieczne. I robiąc to, podejmując decyzję, pojmujemy, że mimo złych wyborów, które nam się zdarzyły, „świat się nie zawalił”. Nikt tak naprawdę naszym wyborem się nie przejął, bo któż nie popełnia błędów? Zatem nasz wybór wcale nie musi być nieomylny, opieramy go na swoich odczuciach, swoich sympatiach, a przede wszystkim podejmujemy samodzielnie, a nie za sprawą namowy.

Priorytety: to jasne określenie ważności decyzyjnych. Musimy zadać sobie pytanie, co jest dla nas najważniejsze? Jeżeli zdamy sobie sprawę z gradacji ważności, będziemy mogli łatwiej podjąć decyzję.

Kompromis: gdy istnieje rozdźwięk między naszym pragnieniem, a potencjalnymi możliwościami, trzeba zastosować kompromis, wybrać opcję zbliżoną do naszej. Kompromis jest zdecydowanie lepszym wyjściem niż stagnacja lub poszukiwanie opcji idealnej lub niemożliwej. Lepiej zatem zrezygnować z części swych ideałów, aby zyskać jakiekolwiek możliwości.

5 czynników wyborów – Podsumowanie:

W przeddzień wyborów prezydenckich warto się nad tym zastanowić, jest jeszcze czas, aby wyrobić sobie własne zdanie, poczytać, dowiedzieć się, przemyśleć 5 czynników wyborów. Nie dajmy sobą manipulować, ani też sterować. Jeżeli obecny stan rzeczy, codzienność, praca, życie, finanse nam nie odpowiadają, trzeba wybrać innego kandydata niż sugerują nam to mainstreamowe, manipulatorskie media. Rzecz w tym, że nasza decyzja uderzy przede wszystkim w nas samych, a pomyłka może nas drogo kosztować.

PS. Nie ma zbyt wiele cza­su, by być szczęśli­wym. Dni prze­mijają szyb­ko. Życie jest krótkie. W księdze naszej przyszłości wpi­suje­my marze­nia, a ja­kaś niewidzial­na ręka nam je przek­reśla. Nie ma­my wte­dy żad­ne­go wy­boru. Jeżeli nie jes­teśmy szczęśli­wi dziś, jak pot­ra­fimy być ni­mi jutro?

________
#Wybory