5D a Niebo

5D a Niebo

w filozoficznie/prawdziwie/świadomie

5D a Niebo – Religia chrześcijańska utrzymuje ideę “Nieba” jako zbawienia. Osiągnąć je można w zamian za “dobre” życie na ziemi. Chrześcijanie i katolicy głęboko wierzą w pośmiertne zbawienie od obecnego cierpienia. Zaś 5D /duchowy “piąty wymiar”, to przejście /zbawienie/, osiągane w zamian za “dobre” życie w 3-wymiarze /3D/ Ziemi. Można to postrzegać jako nagrodę za wzrastającą świadomość /wyższe Ja/, które jest wieczne.

5D a Niebo5D a Niebo

Zatem zwolennicy rozwoju świadomości i nauk 5D mają głęboką wiarę, że Ziemia obecnie wznosi się do piątego wymiaru, co tym samym będzie nagrodą za całe życiowe cierpienie, przez ostatnie dwa tysiące lat. Można się doszukać wielu podobieństw miedzy koncepcją Nieba, a wymiarem 5D.

5D a Niebo – Podobieństwa:

 • Przedstawiają utopijną przyszłość jako nagrodę za przyjęcie przekonań, które przyniosą wolność i brak cierpienia.
 • Wymagają wiary w większą rzeczywistość /duchową/, która istnieje poza możliwościami naszych logicznych i naukowych sposobów pojmowania i poznawania świata.
 • Samorealizacja znana jako “ponowne narodziny” w momencie przyjęcia Jezusa i “przebudzenie”, czyli zaakceptowanie głębszej, wiecznej jaźni.
 • Wierzą, że wyższa inteligencja kontroluje i zarządza światem lub wpływa na ziemską egzystencję.
 • Postrzegają utopijną przyszłość jako zbliżenie do Boga, Źródła /Uniwersum/.
 • Obejmują szeroki zakres praktyk duchowych.

Dla wyznawców rozwoju świadomości i New Age cały proces przebudzenia i oświecenia zbliża się do poznania swojego prawdziwego ja, które nie jest twoim ciałem, umysłem, emocjami i ego, ale jest twoim wyższym, głębszym lub wewnętrznym ja. W rzeczywistości twoje ciało, umysł, emocje i ego są postrzegane jako źródło całego cierpienia, którego doświadcza. W obu przypadkach planeta trzeciego wymiaru jest postrzegana jako źródło cierpienia i złudzeń, a sposobem na rozwiązanie jest doświadczenie dzięki wsparciu inteligencji i energii z wyższych wymiarów duchowych.

5D a Niebo – Różnice:

 • Chrześcijaństwo (i być może cała tradycja judeo-chrześcijańsko-islamska) utrzymuje, że niebo osiąga się po śmierci jednostki. To także ostateczny cel bez niczego poza niebem.
 • Współczesne wierzenia New Age przeważnie (nie całkowicie) utrzymują, że wniebowstąpienie nastąpi na całej planecie, kiedy wszyscy będziemy jeszcze w naszych ciałach. Jest to ostatni wymiar, w którym możemy utrzymać nasze ciała fizyczne, ale istnieją wymiary nie fizyczne (6D, 7D i powyżej), do których możemy się dalej wznosić.
 • Opisy Nieba są nieco niejasne w tradycji chrześcijańskiej. 5D jest nieco jaśniejsze, ale także bardzo różnorodnie opisane przez współczesnych nauczycieli New Age. Ogólnie rzecz biorąc, 5D zwykle obejmuje każdego doświadczającego jedności i bezwarunkowej miłości, oświecenia, posiadania ogromnych mocy psychicznych i komunikowania się z istotami pozaziemskimi i wniebowstąpionymi mistrzami.

5D a Niebo – Podsumowanie:

 • Istnieje wiele stanów odzwierciedlających różne częstotliwości lub gęstości, wymiary, rzeczywistości doświadczenia.
 • Wyższe wymiary nie są lepsze niż wymiary niższe wymiary. Wszystkie są stworzone przez to samo Źródło (Boga) i wszystkie mają taką samą wartość i cel istnienia – jak wszystko w stworzeniu.
 • Wyższe częstotliwości pozwalają na większy stopień kontroli (tworzenie własnej rzeczywistości), ale są mniej złożone i zróżnicowane w porównaniu do dziedzin o niższych częstotliwościach. Sfery o niższych częstotliwościach pozwalają na większą głębię i różnorodność doświadczeń.
 • Wyższe sfery również mają swoje wyzwania.
 • Istnieje wiele istot o wyższej częstotliwości /gęstości/, które chcą doświadczyć ziemskiej 3D, ponieważ jest ona o wiele bardziej interesująca niż tam, gdzie się znajdują.
 • Lęk jest przeszkodą we wniebowstąpieniu, ponieważ warunkiem 5D jest bezwarunkowa miłość. Jedynym sposobem na osiągnięcie 5D jest wypełnienie 3D miłością.
 • Wszystko zmierza w kierunku wyższych częstotliwości, zgodnie z nieustannie rozszerzającym się wszechświatem.
 • W rzeczywistości 3D czas jest iluzją. Doświadczamy wszystkich częstotliwości /gęstości i wymiarów/ w tym samym czasie w chwili obecnej. Ciągle zaś tworzymy nowe momenty teraźniejszości /z nową przeszłością i nową przyszłością/.
 • Każda z tych nowych kreacji zawsze kieruje się w kierunku wyższej częstotliwości.
 • Doświadczanie świata o wyższych wibracjach może być interesujące i przyjemne, choćby dlatego, że różni się on od naszej przeszłości 3D.
 • Wszystkie wymiary mają wartość i cel. Postrzegam 4D jako poziom częstotliwości, na którym opanowujemy nasze zdolności parapsychiczne i naszą zdolność do „tworzenia własnej rzeczywistości”. 5D to poziom, na którym te umiejętności są w pełni opanowane i wykorzystywane do rozwiązywania nowych wyzwań, których nie możemy sobie wyobrazić w naszym obecnym stanie istnienia i świadomości.
 • Można powiedzieć, że wierzenia New Age zbliżają się do ezoterycznych form judaizmu /kabały/, chrześcijaństwa /gnostycyzm i islamu /sufizm/.
 • Niebo 5D jest wspólnym celem, na ogół poprzez miłość.

PS. Niebo /miłość/ jest w tobie, nie gdzie indziej. Rozwijaj je! – August Witti

Tags: