7 poziomów samoświadomości

7 poziomów samoświadomości

w świadomie/kwantowo/prawdziwie

7 poziomów samoświadomości. Ludzkość ewoluuje i rośnie w świadomość. Ci co rozwijają swoją świadomość koncentrują się na konkretnej potrzebie egzystencjalnej. Potrzeby egzystencjalne są siłami motywującymi ludzkich spraw. Natomiast wzrost świadomości i jego stopień zależy od zdolności do zaspokajania potrzeb.

7 poziomów samoświadomości7 poziomów samoświadomości

Poziom pierwszy to poczucie bezpieczeństwa:
Znikają obawy, o brak pewności i możliwości.

Poziom drugi to poczucie miłości:
Znikają obawy o akceptację i miłość.

Poziom trzeci to poczucie własnej wartości:
Znikają obawy braku szacunku i odizolowania.

Poziom czwarty to transformacja:
Stajemy się tym, kim naprawdę jesteśmy, odkrywając swoje autentyczne ja i dopasowując swoje ego do swojej duszy.

Poziom piąty to spójność wewnętrzna:
Znalezienie sensu swojego istnienia poprzez pasję lub cel i w oparciu o to tworzenie wizji przyszłości.

Poziom szósty to współpraca:
Urzeczywistnianie własnego celu poprzez współpracę z innymi dla obopólnych korzyści.

Poziom siódmy to służba:
Poświęcanie życia bezinteresownej służbie w pogoni za pasją, celem i wizją.

7 poziomów samoświadomości – Obserwacja:

Pierwsze trzy poziomy świadomości działają w naszym osobistym interesie. Zaspakajają naszą potrzebę bezpieczeństwa, miłości i przynależności, a przez to potrzebę dobrego samopoczucia. Poprzez rozwój własnej świadomości, wzrasta nasze poczucie dumy z tego, kim jesteśmy i poczucie własnej wartości oraz szacunek do siebie. Gdy te potrzeby dominują w naszym życiu, jesteśmy wówczas uwarunkowani ich oczekiwaniami. Dopasowujemy się i jesteśmy lojalni wobec grup, z którymi się identyfikujemy.

Czwarty poziom koncentruje się na transformacji. Porzucamy wówczas podświadome przekonania oparte na strachu. Budujemy poczucie własnego autorytetu. Możemy porzucić wówczas potrzebę utożsamiania się z naszym środowiskiem społecznym, gdyż umiemy sprostać naszym potrzebom związanym z brakiem. Podejmujemy wówczas decyzję aby żyć według wartości i przekonań, które głęboko rezonują z tym kim jesteśmy. Następuje samorealizacja i indywidualizacja.

Ostatnie trzy poziomy koncentrują się na naszej potrzebie znalezienia sensu i celu istnienia, by w końcowej fazie prowadzić życie w bezinteresownej służbie. Gdy te potrzeby są zaspokojone, dają nam głębszy poziom motywacji i zaangażowania we własne życie. Ale osoby, które skoncentrują się wyłącznie na zaspokajaniu tych niższych potrzeb, są na ogół egoistami i egocentrykami. Natomiast osobom, które koncentrują się wyłącznie na zaspokajaniu wyższych potrzeb, brakuje uziemienia /stać twardo na ziemi/, by skutecznie działać w świecie fizycznym.

7 poziomów samoświadomości – Podsumowanie:

Gdy stajemy się samoświadomi opanowujemy świadomość przetrwania. Rozwijamy umiejętności interpersonalne, aby poczuć przynależność i być kochanym. Osiągamy świadomość własnej wartości. Wówczas odkrywamy siebie po to, aby doświadczyć transformacji. W dalszym rozwoju uzyskujemy wewnętrzną świadomość spójności, za pomocą poczucia celu. Nasze poczucie znaczenia rośnie wraz z współpracą w celu ulepszenia świata. Na końcu zaś zyskujemy świadomość służby, bezinteresownej służby w bezwarunkowej miłości.

PS. Tak to jest z tą świadomością, że czasami staje ością. – August Witti