Abecadło duchowości

Abecadło duchowości

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie

Abecadło duchowości to praktyki duchowe zebrane w jedno. Aby rozwinąć swoją świadomość i wzrosnąć trzeba znać te pojęcia, odczytywać świat duchowo i nadawać sens swojemu codziennemu życiu. Nierozumiawszy tych pojęć i nie stosując ich w życiu, trudno mówić o jakimkolwiek wzroście i rozwoju, zwłaszcza świadomości.

Abecadło duchowości

Abecadło duchowości:

Akceptacja
To zgoda na fakt, że jesteś dzieckiem Boga / Świadomości. Wypełniaj swoją misję jako partner w istnieniu i jako przedstawiciel tejże świadomości.

Adoracja
Okazywanie komuś uwielbienia, zachwytu, podziwu, przejaw czci. W tym wypadku chodzi zarówno o świat wewnętrzny /ja/ i zewnętrzny /przyrodę/.

Bezinteresowność
Miłość jest tym, kim jesteś. Miłość jest tym, z czego zostałeś stworzony. Nie kochasz być kochanym, kochasz, ponieważ miłość jest wszystkim, co musisz dać światu.

Boskość
Boskość jest w każdym z nas. To nieśmiertelna cząsteczka, którą nazywamy wyższym Ja lub nadświadomością. To połączenie ze źródłem i ze wszystkim we wszechświecie.

Błogość
Nazywana również błogostanembłogość jest stanem zadowolenia i spokoju. Jest to stan zadowolenia, spokoju, pogody wewnętrznej, którą zyskujesz stając się świadomy.

Celowość
To dostosowanie środków do celów, przydatność do założonego celu. To świadome zmierzanie do celu jak również przebieg zdarzeń, zjawisk oraz działań, które wiodą do określonego celu, np. celowość życia człowieka.

Ciekawość
Akceptacja nieznanego jako część życia. Nie ma potrzeby rozwikływać głębokich tajemnic Boga, natury ludzkiej i świata przyrody, ale należy się kierować uwielbieniem tego, co niewysłowione.

Cień
To nasze próby ukrywania się, zaprzeczania, ucieczki od własnych niedoskonałości. Wsłuchaj się w to i zrozum.

Cisza
Zwolnij, bądź spokojny, znajdź swoje miejsce, gdzie możesz regularnie ćwiczyć ciszę. To da ci środki na ożywienie ciała, umysłu i duszy.

Cud
Pielęgnuj ciekawość i przyjmuj to co mówią zmysły. Świat żyje i przybliża się do ciebie z objawieniami i niespodziankami. Nie neguj cudu to świadomy zbieg okoliczności.

Cześć
Praktykuj szacunek dla życia i siebie. Święte jest wszystko we wszechświecie. Nad nami i pod nami. Przyjmuj, podziwiaj i odpowiadaj z nabożnym szacunkiem i podziwem.

Czystość
Próba trzymania się przemijającej natury życia jest przyczyną bólu i cierpienia. Nie lgniesz do niczego, ani do nikogo. Żyjesz na tym świecie, ale nie jesteś z tego świata. Kochasz ludzi, kochasz świat wokół siebie i wszystko, ale nie tworzysz przywiązań.

Dobroczynność
Dajesz, ponieważ ta potrzeba cały czas z ciebie wypływa, a nie dlatego, że oczekujesz czegoś w zamian. Nagrodą jest szczęście tych, którym pomagasz i twoje bo dajesz.

Duchowość
Jest wrodzona, dana przez Boga/Świadomość. Duchowa, nadprzyrodzona natura człowieka jest pierwotna w stosunku do jego natury przyrodzonej.

Edukacja
To chęć uczenia się, również od duchowych nauczycieli, bez względu na to, jak nieprawdopodobne lub niepodobne są ich mądrości. Bądź wrażliwym uczniem.

Entuzjazm
Świętowanie życia z pasją. Daje radości ze wszystkiego woków i w tobie, pomaga w budowie społeczności i jedności.

Gniew
To musi być konstruktywny. W przeciwnym razie zmienia nas w ludzi zgorzkniałych i zblazowanych.

Gorliwość
To namiętnie pobudzenie życiem, każdą chwilą. To również szacunek do swoich zobowiązań, pokrewieństwo i jedność ze wszystkimi.

Gościnność
Ta praktyka w świecie, w którym obawia się obcych, nienawidzi wrogów, unika innych. Witaj gości i obce pomysły z wdzięcznością.

Humor
Bądź zabawny i wesoły. Wyrażaj się spontanicznie i z radością. To przyjemności bycia i szczerego śmiechu.

Jedność
To szacunek dla różnic, inności i obcości. To również współpraca ze wszystkim i wszystkimi, którzy starają się uczynić świat lepszym.

Medytacja
To praktyka bycia ze sobą i nadanie sobie boskich atrybutów. Regularna medytacja i modlitwa to potężne narzędzie duchowej ewolucji.

Mądrość
Twoja mądrość należy do ciebie. Nie pochodzi z tego, co napisali lub powiedzieli inni, ale z głębi ciebie.

Miłosierdzie
To praktykowanie miłości, okazywanie życzliwości i miłosierdzia ludziom, słabszym, z problemami, ubogim, chorym i potrzebującym.

Misja
Postrzegaj swoje życie jako podróż, która ożywia twoją wiarę i pogłębia twoją duszę.

Nadzieja
To silna emocja napędzana marzeniami i wspierająca służbę innym. Poprzez swoją postawę i czyny zachęcasz innych, aby nigdy nie tracili nadziei.

Niewiedza
Boski plan jest o wiele wspanialszy niż plany, które sam tworzysz. Z tego powodu rezygnujemy z potrzeby kontrolowania świata i uczymy się pokładać zaufanie w życiu i tym boskim planie. Świat chce dla nas jak najlepiej. Nie przeszkadzajmy mu swoimi koncepcjami.

Obecność
Żyj tylko chwilą obecną. Nic innego nie ma. Nie patrz w przeszłość, ani przyszłość. Wszystko, czego potrzebujesz, jest teraz tutaj.

Otwartość
Miej serce otwarte dla wszystkich i wszystkiego. Praktykuj empatię wobec innych i otwartość na świat.

Pasja
To stan wewnętrzny, który uwidacznia się na zewnątrz. Pasja wiąże się z tworzeniem czegoś oraz z wysiłkiem twórczym, ale nigdy z konsumowaniem i biernością.

Pielęgnacja
To dbałość o to, co w nas najlepsze. Daje nam możliwość odkrywania siebie i rozwoju osobistego. To również zaspokajanie potrzeb innych.

Piękno
To droga, którą powinieneś obrać, aby rozkoszować się nim. Opiera się na zachęcie do wewnętrznego i zewnętrznego jego wyrażania. Uznaje też blask stworzenia.

Pokora
To uznanie własnej ograniczoności, niewywyższanie się ponad innych i unikanie chwalenia się dokonaniami. Pokora jest warunkiem uzyskania dojrzałości duchowej oraz psychicznej.

Pokój
To stan chroniący przyszłość ziemi. To również stan zwalczania przemocy na świecie.

Poświęcenie
To uczucie chwały i uwielbienia poprzez praktykę oddania. To również rodzaj modlitwy poprzez własne czyny.

Przebaczenie
To uwolnienie, które płynie z wybaczania innym. Przebaczenie jest uzdrawiającym balsamem dla przebaczenia i wybaczania sobie.

Radość
To stan boskiej energii w codziennym życiu, proszący się o podzielenie się nią z innymi.

Rozumność
Każdy z nas jest indywidualnością i powinien rozumieć, że to, co dla niego najlepsze, niekoniecznie jest najlepsze dla innych. To również umiejętność wsparcia lub porady innym ludziom.

Rozwaga
To zdolność trafnego, realnego oceniania sytuacji i właściwego wobec nich zachowania się. Również skłonność do namysłu i refleksji.

Rozwój
To niekończący się proces duchowego wzrostu po osiągnięciu duchowego przebudzenia.

Samotność
To rozkoszowanie się ciszą i samotnością, która pomaga połączyć się z wnętrzem, gdzie spoczywa mądrość życia i sekrety świata.

Słuchanie
To umiejętność w której skłaniasz się ku światu z miłością. Wszystko chce być usłyszane, również głosy w nas. Nie przeszkadzaj gadaniem.

Spełnienie
Brak oporu przed celowością życia. Spełnienie to również zadowolenie pochodzące z głębi ciebie.

Spokój
To stan równowagi psychicznej, tzw. zimna krew i opanowanie, To wewnętrzna i zewnętrzna cisza, jak również błogostan.

Sprawiedliwość
To uczciwe i bezstronne postępowanie wobec siebie i innych. Kierowanie się etyką i prawem boskim. Traktowanie wszystkich w jednakowy sposób, bez wyróżnień.

Synchroniczność
To wg Carla Gustava Junga zdarzenie, którego nie da się przewidzieć, a po prostu się odkrywa. To również miejsce do którego zmierzamy podczas rozwoju i dowód na ten rozwój. To również zasada przyczynowości, ponieważ rozum jest kluczowym czynnikiem w tworzeniu rzeczywistości, gdyż wyprzedza doświadczenie.

Świadomość
To zrozumienie, że na świecie jest wiele prawd i nikt nie może poznać ich wszystkich.

Spokój
To stan wyciszenia, bez względu na dynamikę świata zewnętrznego.

Szczerość
To potrzeba prawdy. Im bardziej jesteś świadomy, tym bardziej pokorny i szczery.

Tęsknota
To pragnienie serca. Wynika z nas samych i sprzyja docenieniu przyjemności życia.

Transformacja
To przemiana pod wpływem rozwoju świadomości i otwartości. Na końcu dostrzegamy uzdrowienie, dobrostan i szczęście.

Uniwersalość
Jesteś jedyny taki, a że twoje serce jest wypełnione miłością i współczuciem, nie czujesz potrzeby osądzania, obwiniania, potępiania lub krytykowania kogokolwiek.

Uwaga /Uważność
To odkrywanie świata z otwartymi oczami i nieustającymi cudami.

Wdzięczność
To stan wdzięczności za wszystkie błogosławieństwa w życiu. Świadomość cię kocha i prowadzi. Wdzięczność obejmuje wszystko, co stanie nam na drodze. Wszystko dzieje się dla ciebie.

Wiara
To rozpoznanie i akceptacja. Stuprocentowa pewność. Wiara jest podstawą prawa przyciągania i sensu wszystkich naszych myśli.

Wizja
To widzenie niewidzialnego.

Współczucie
To otwartość serca, umysłu i duszy na ból i cierpienie świata.

Wybaczenie
To zrozumienie, że ludzie wyrażają tylko to, czym są jako ludzie, świadomi istnienia.

Wyobraźnia
To eksploracja obrazów i rozwaga chwil nadających znaczenie, bo w konsekwencji przedstawia coś nowego do zobaczenia, odczucia lub ujawnienia.

Zaufanie
To zgoda na prowadzenie nas przez samo życie, bez myślenia, kontemplacji i konfabulacji.

Znaczenie
To stan obserwacji własnych doświadczeń.

Znajomość
Sztuka nawiązywania kontaktów.

Życzliwość
To przepływ uczuć, aktów dobroci, słów zachęty i przejawy uprzejmości. Te zaś zasilają dobrą wolę.

PS. Poznaj siebie – to twoje zadanie. – August Witti