Najtrudniej poznać samego siebie

Bóg, Honor, Ojczyzna

Bóg, Honor, Ojczyzna

w patriotycznie/polsko/tradycyjnie

„Bóg, Honor, Ojczyzna” występuje na sztandarach polskiego wojska. Hasło to zostało oficjalnie przyjęte przez rząd Hanny Suchockiej w 1993 roku. Przed II wojną światową hasło stanowiły dwa człony – „Honor i Ojczyzna”. „Bóg” pojawił się za sprawą generała Andersa w 1943 roku. Kolejność słów jest nie bez znaczenia, choć zdarzają się spekulacje. Bóg – jako prawda objawiona, Honor – jako postawa ulubiona i Ojczyzna – jako matka przytulona.

Bóg, Honor, Ojczyzna

Bóg, Honor, Ojczyzna

Zdaje się, że nie wszyscy rozumieją tą postawę i kreowanie ideałów młodych Polaków. Wytłumaczmy zatem. Jest to najważniejsze zobowiązanie, istota polskości, wzorowana na starodawnych obyczajach i postawach przodków. Słowo „bóg” jest związane ze słowiańskim bog, powiązanym z dobrem, bogactwem, jak i jego nadprzyrodzonym dawcą. Bóg to apoteoza dobra, wiary /niejednokrotnie także w siebie/, miłości i dobroci. Całość prowadzi do bogactwa i tego duchowego, i realnego. Niejednoznaczna jest tutaj osoba Boga i religii, chodzi bardziej o idealistyczne wartości i postawę z nimi związaną.

Honor to postawa stricte wartościująca. Poczucie własnej wartości, połączone z wiarą w wyznawane zasady moralne, religijne lub społeczne. Naruszenie zasad honoru przez siebie lub innych odbierane bywa jako „dyshonor” lub „hańba”. W wielu społeczeństwach takie naruszenie pociąga za sobą natychmiastową, osobistą reakcję „zhańbionego” lub innego członka tej samej grupy. Tym różni się honor od pojęcia godności osobistej – godność nie wymaga zemsty, honor już tak. Godność traci się w ciężkich warunkach bytowych, honor (jako dążenie do jej odzyskania) może się nawet wzmacniać. I co najważniejsze – honoru nie wystarczy zadeklarować, podlega on nieustannemu udowodnianiu w sytuacjach pozwalających na weryfikację według norm moralnych danej społeczności.

Ojczyzna to termin o dwojakim znaczeniu, odnoszącym się do przestrzeni istotnej dla pojedynczego człowieka (jednostki), bądź zbiorowości (narodu), wyznaczone zwłaszcza miejscem urodzenia, zamieszkiwania przez istotną część życia, czy miejscem pochodzenia przodków bądź rodziny. Na podstawie teorii Stanisława Ossowskiego wyróżnia się ojczyznę prywatną i ojczyznę ideologiczną. Pierwszą z nich jest przestrzeń wyznaczona miejscem urodzenia czy zamieszkiwania pojedynczego człowieka, druga – wspólnym terytorium narodowym. W myśl tych założeń ludzie należący do jednego narodu mogą mieć różne ojczyzny prywatne, wspólna jest dla nich natomiast ojczyzna ideologiczna.

Bóg, Honor, Ojczyzna – Podsumowanie:

Gdy Polsce zagrażało unicestwienie, patriotyzm zdefiniować było dość łatwo. Trzeba było walczyć z wrogiem i robić wszystko, aby jak najmniej zginęło. Obecnie patriotyzm polega na czymś znacznie prostszym – trzeba się dobrze uczyć i rozwijać, solidnie i mądrze pracować, dla innych być pomocnym, kochać swoje miejsce na ziemi. Ale przede wszystkim uświadamiać sobie starą dziejową zasadę i wiekowe hasło, które leży u podwalin współczesnego. Lachy, czyli Polacy, zawsze kierowali się wzorową postawą, jednością i siłą. Wówczas wołano „Chwała i Sława”, dziś wołamy „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Czy to ma sens, czy to tylko pustosłowie dla niektórych? Jak myślicie?

PS. Mordowani, zamykani, wywożeni na Syberię. Oni dalej walczyli, nie patrzyli się biernie. Z szablą, kosą, karabinem na ciężką artylerię. Bóg, Honor, Ojczyzna – tym ideałom wiernie.

_____
#Idea

najnowsze z patriotycznie

Strach Covidian

Strach Covidian

Strach Covidian – rządy państw wykorzystują strach do kontrolowania i manipulowania populacją
Żyjemy bez autorytetów

Żyjemy bez autorytetów

Żyjemy bez autorytetów. Nie tak dawno szanowało się wiedzę, zdolności, umiejętności ba,
Na co nam polityka

Na co nam polityka

Na co nam polityka? Nieustannie doniesienia prasowe na temat polityki budzą spore
Translate »
idź do góry