Najtrudniej poznać samego siebie

Bóg jako operator sieci telepatycznej

Bóg jako operator sieci telepatycznej

w filozoficznie/kwantowo/prawdziwie

Bóg jako operator sieci telepatycznej. Splątanie kwantowe, przez Einsteina nazywane “upiornym oddziaływaniem na odległość”, jest rodzajem nośnika, przekazującego informacje. Splątanie nie zanika wraz ze zwiększeniem odległości i na to akurat już mamy wymierne dowody. Czy zatem czysta świadomość, Orgon, itd. jawi się nam jako sieć informacyjna?

Bóg jako operator sieci telepatycznej

Bóg jako operator sieci telepatycznej

Mózg ludzki nie jest nośnikiem pamięci i osobowości człowieka. Splątanie kwantowe należy do najbardziej zaskakujących zjawisk przewidzianych przez mechanikę kwantową. Pojawia się ono między obiektami kwantowymi – cząstkami elementarnymi, atomami, jonami, które oddziaływają ze sobą w specyficzny, opisany przez mechanikę kwantową sposób. Jest to rodzaj nierozerwalnej więzi, która pojawia się między dwoma elementami i istnieje bez względu na czas i przestrzeń i jest nierozerwalna.

Kolejny raz prosta teoria budowy świata okazała się nie mieć nic wspólnego z rzeczywistością. Podobnie jak teoria świadomości, będącej integralną częścią i właściwością mózgu. Wszystko co do tej pory było oczywiste i “pewne”, ulega zmianie, popada w ruinę, okazuje się być fałszem. Dotychczasowe teorie i wiedza człowieka są zgoła idiotycznym wymysłem, a sam człowiek musi swą wiedzę zdobywać na nowo. Dowodem na to jest sam akt zgonu, gdzie lekarze stwierdzają śmierć mózgu, tym samym zanik i brak jakiejkolwiek świadomości. A prawda jest taka, że byt jest nadal świadom swoich losów.

Dusza, świadomość, umysł występują  na podstawowym poziomie wszechświata w skali Plancka. Zaś koherencja kwantowa jest tworzona poprzez modulowanie oddziaływania grawitacyjnego /obserwowalne w skali nano/. Samo oddziaływanie grawitacyjne oraz stan splątania przenikają – poprzez równoległe wszechświaty wraz z naszą duchową świadomością. Stąd poczucie upływu czasu i obserwacje pozazmysłowe, jak je nazwano. Człowiek zmarły widzi siebie z góry i podąża dalszą świadomą drogą. Stąd też słowa wszystkich religii i mądrych umysłów, które mówią, że dusza, czyli nasz intelekt, świadomość i umysł, nie umiera nigdy.

Dualizm, czyli ogólnie dobro i zło, plus i minus, a krócej przeciwieństwa tego samego stanu. Rzeczy, myśli, obserwowane są przy wszystkich badaniach cząstek. Po dokonaniu pomiaru polaryzacji dowolnej z cząstek /tworzących całość/ – druga z nich zawsze automatycznie ustala się jako przeciwna. Cząstki te mogą znajdować się w różnych galaktykach albo wszechświatach, oczywiście również na odległych krańcach ziemi, a mimo to foton czy elektron przejdzie jednocześnie przez dwie szczeliny i będzie interferował sam ze sobą. To zjawisko określamy jako superpozycja albo kwantowe splatanie.

Bóg jako operator sieci telepatycznej – Podsumowanie:

Czego to zatem dowodzi? Przede wszystkim udowadnia istnienie duszy, czyli zewnętrznej, niezależnej świadomości, która chwilowo zamieszkuje nasze ciało, a za centrum wybrała sobie nasz mózg. Drugi aspekt to fakt, że ta świadomość, duch, może wszystko przenikać, przemieszczać się dowolnie i być wszędzie. Badając otaczającą nas rzeczywistością, wciąż odkrywamy, że to co dotychczas uważaliśmy za całość. Okazuje się tylko maleńką cząstką czegoś znacznie większego. Zatem trzecia sprawa to stwierdzenie jednej wszechobecnej świadomości, siły sprawczej, która przenika wszystko, jest wszystkim i ogarnia całe swoje dzieło stworzenia, we wszystkich “czasach” i wymiarach jednocześnie. Zatem nie jest fałszem i przekłamaniem, ba, stajemy dosyć blisko definicji, nazywając tę świadomość Bogiem.

Podsumowując i obrazując to zdarzenie, możemy porównać ludzkie ciało do współczesnego telefonu. Mózg w tym wypadku stanowi kartę SIM. Indywidualna osobista świadomość /osobowość/ to numer telefonu. Centrala to dusza człowieka, która jest wielowymiarowa. A operatorem sieci jest Bóg. Boga rozumiemy nie jako zewnętrzny byt, coś oderwanego od nas, ale jako “wyższe ja”. W pełni rozwiniętą duszę danego człowieka w szczytowej formie swojego istnienia.

PS. Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich.

________
#Telepatia

najnowsze z filozoficznie

Jak zacząć działać

Jak zacząć działać

Jak zacząć działać? Z racji tego, że człowiek podąża, potrzebą ludka jest
Kościół katolicki upada

Kościół katolicki upada

Kościół katolicki upada. Kościół stoi obecnie na grząskim gruncie, choć jeszcze tego
Obecne czasy

Obecne czasy

Obecne czasy – żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Jest taka chińska klątwa
Translate »
idź do góry