Bratnia pomoc na drzewo

Bratnia pomoc na drzewo

w patriotycznie/polsko/prawdziwie

Bratnia pomoc na drzewo. Sejm RP rozpoczął pracę nad uchyleniem newralgicznej i niekonstytucyjnej ustawy 10-66 /ustawy o bratniej pomocy/, która uchwalona przez rząd PO/PSL, dała niemieckiej policji i nie tylko podstawy prawne do interwencji na terytorium Polski w przypadku „zagrożenia bezpieczeństwa publicznego” oraz „porządku publicznego”. Ta arcynaganna ustawa spędzająca ostatnio Polakom sen z oczu budzi nieustannie wiele sprzeciwów.

Bratnia pomoc na drzewo

Bratnia pomoc na drzewo

W styczniu 2014 roku, sejm polski /głosami PO, PSL, SLD, Ruch Palikota/, przyjął ustawę „o udziale zagranicznych funkcjonariuszy w operacjach na terytorium Polski” /ustawa 10-66/. Ta właśnie antypolska ustawa dała podstawy prawne funkcjonariuszom obcych państw do interwencji na terytorium naszego kraju w wypadku „zagrożenia bezpieczeństwa publicznego” i „porządku publicznego”.

Nie zdefiniowano wówczas co tak w istocie jest „zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego” i „porządku publicznego”. W związku z czym można by przypuszczać, że było by to „chronienie interesów niemieckich” na terytorium Polski. Czyli de facto działania antypolskie. W lipcu 2015 roku weszło w życie obustronne porozumienie o współpracy polskiej i niemieckiej policji. Znacznie wykracza ono poza europejskie standardy takiej współpracy. Są to bezprecedensowe uprawnienia do użycia broni przez obcych funkcjonariuszy na terytorium Polski. Możliwość prowadzenia działań niejawnych, czyli np. śledzenia polskich obywateli we własnym kraju. Jakby tego było mało, istnieje też zapis o podporządkowaniu polskiej policji zwierzchnictwu niemieckiemu, podobnie jak było w 1939-1945 roku.

Bratnia pomoc na drzewo – Podsumowanie:

Uchylenie tejże ustawy /10-66/ byłoby znamienne i całkowicie utrącające niemieckie wpływy w Polsce. Z automatu wymusi wypowiedzenie porozumienia o współpracy polskiej i niemieckiej policji. Biorąc pod uwagę różnego rodzaju straszaki skierowane przeciwko Polsce i nowemu rządowi, zwiększy to w wyraźny sposób nasze bezpieczeństwo. Spowoduje twardą politykę wobec Niemiec. Chyba nikt już nie ma złudzeń i wyraźnie widzi, że Niemcy to europejski najeźdźca.

Niemcy systematycznie podporządkowujący sobie poszczególne kraje kontynentu. Obecny lament i strach przed Polską w Niemczech ma podłoże finansowe. Skończyły się układy rządowe i finansowanie partii rządzącej, zaczęła się realna polityka wobec Niemiec. Strach padł na Bundestag. Niemcy bronią się przed Polską i jej uzasadnionymi roszczeniami. Ponadto Polska nieustannie wraz z wyborem nowego rządu PIS zrzuca jarzmo niemieckiej dyktatury politycznej, gospodarczej, bankowej. Medialnej także, co nie jest mile widziane po stronie niemieckiej.

PS. Wie man sich bettet, so schläft/ liegt man – Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz.

_______________
#UchylenieUstawy